Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Uchwa艂y z 2006 r.


  Uchwa艂a Nr z dnia w sprawie Zapisz
  Rady Gminy XXIX/221/2006 27.03.2006 zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego
  Rady Gminy XXIX/222/2006 27.03.2006 uchwalenia bud偶etu gminy na 2006 rok
  Rady Gminy XXIX/223/2006 27.03.2006 zaci膮gni臋cia kredytu d艂ugoterminowego na sfinansowanie sp艂aty wcze艣niej zaci膮gni臋tych po偶yczek i kredyt贸w
  Rady Gminy XXIX/224/2006 27.03.2006 zaci膮gni臋cia kredytu d艂ugoterminowego na sfinansowanie deficytu bud偶etowego
  Rady Gminy XXIX/225/2006 27.03.2006 zaci膮gni臋cia po偶yczki w Wojew贸dzkim Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na sfinansowanie planowanego deficytu bud偶etowego z przeznaczeniem na modernizacj臋 kot艂owni c.o. wraz z wymian膮 instalacji w Szkole Podstawowej w B膮czalu Dolnym.
  Rady Gminy XXIX/226/2006 27.03.2006 udzielania pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego
  Rady Gminy XXIX/227/2006 27.03.2006 rocznego programu wsp贸艂pracy z organizacjami pozarz膮dowymi na 2006 r. oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi ko艣cio艂贸w i zwi膮zk贸w wyznaniowych
  Rady Gminy XXIX/228/2006 27.03.2006 okre艣lenia zasad i trybu post臋powania o udzielenie dotacji z bud偶etu Gminy Sko艂yszyn na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
  zabytkach wpisanych do rejestru zabytk贸w
  Rady Gminy XXIX/229/2006 27.03.2006 przyj臋cia 艣rodk贸w z Funduszu Sp贸jno艣ci, b臋d膮cych w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz upowa偶nienia W贸jta Gminy Sko艂yszyn do podpisania Umowy o dofinansowanie Projektu pn. 聞Program poprawy czysto艣ci zlewni rzeki Wis艂oki聰
  Rady Gminy XXIX/230/2006 27.03.2006 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych w 2006 r.
  Rady Gminy XXIX/231/2006 27.03.2006 Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii w 2006 r.
  Rady Gminy XXIX/232/2006 27.03.2006 uchwalenia regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Sko艂yszyn
  Rady Gminy XXIX/233/2006 27.03.2006 uchwalenia Statutu 艢rodowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach
  Rady Gminy XXIX/234/2006 27.03.2006 zmiany statutu Gminnego Zespo艂u Obs艂ugi Ekonomiczno-Administracyjnej Szk贸艂 w Sko艂yszynie
  Rady Gminy XXIX/235/2006 27.03.2006 uchwalenia wysoko艣ci diety dla so艂tys贸w Gminy Sko艂yszyn
  Rady Gminy XXX/236/2006 25.04.2007 udzielenie absolutorium W贸jtowi Gminy Sko艂yszyn
  Rady Gminy XXX/237/2006 25.04.2006 wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy na 2006 rok w toku jego wykonania
  Rady Gminy XXX/238/2006 25.04.2006 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego
  Rady Gminy XXX/239/2006 25.04.2006 nadania Statutu Gminnemu Zak艂adowi Gospodarki Komunalnej w Sko艂yszynie
  Rady Gminy XXX/240/2006 25.04.2006 uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 艣ciek贸w
  Rady Gminy XXX/241/2006 25.04.2006 ustalenia miesi臋cznego wynagrodzenia dla W贸jta Gminy w Sko艂yszynie
  Rady Gminy XXX/242/2006 25.04.2006 partycypacji w kosztach inwestycji przebudowy drogi powiatowej Nr 1829R (19106) Jareni贸wka 聳 Jab艂onica w km 6 + 039 聳 12 + 239, odcinek d艂ugo艣ci 6,2 km, w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007 聳 2009 zatwierdzonego Uchwa艂膮 Nr XXXIX/256/06 Rady Powiatu Jasielskiego z dnia 28.02.2006 r.
  Rady Gminy XXXI/243/2006 27.06.2006 zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego O艣rodka Kultury i Czytelnictwa w Sko艂yszynie za I p贸艂rocze roku bud偶etowego
  Rady Gminy XXXI/244/2006 27.06.2006 zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Sko艂yszynie
  za I p贸艂rocze roku bud偶etowego
  Rady Gminy XXXI/245/2006 27.06.2006 zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania bud偶etu Gminy Sko艂yszyn za I p贸艂rocze roku bud偶etowego
  Rady Gminy XXXI/246/2006 27.06.2006 szczeg贸艂owych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozk艂adania na raty nale偶no艣ci pieni臋偶nych Gminy Sko艂yszyn oraz jej jednostek organizacyjnych, do kt贸rych nie stosuje si臋 przepis贸w ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organ贸w do tego uprawnionych
  Rady Gminy XXXI/247/2006 27.06.2006 rachunk贸w dochod贸w w艂asnych jednostek o艣wiatowych
  Rady Gminy XXXI/248/2006 27.06.2006 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego
  Rady Gminy XXXI/249/2006 27.06.2006 wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy na 2006 rok w toku jego wykonania
  Rady Gminy XXXI/250/2006 27.06.2006 wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy na 2006 rok w toku jego wykonania
  Rady Gminy XXXI/252/2006 27.06.2006 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego O艣rodka Kultury i Czytelnictwa w Sko艂yszynie za rok 2005.
  Rady Gminy XXXI/253/2006 27.06.2006 wyra偶enia zgody na odp艂atne nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi 艢wi臋cany 聳 na rzecz Gminy Sko艂yszyn
  Rady Gminy XXXI/254/2006 27.06.2006 wyra偶enia zgody na odp艂atne nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi Harklowa 聳 na rzecz Gminy Sko艂yszyn
  Rady Gminy XXXI/255/2006 27.06.2006 wyra偶enia zgody na odp艂atne nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi Pusta Wola 聳 na rzecz Gminy Sko艂yszyn
  Rady Gminy XXXI/256/2006 27.06.2006 wyra偶enia zgody na odp艂atne nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie wsi Siepietnica 聳 na rzecz Gminy Sko艂yszyn
  Rady Gminy XXXI/257/2006 27.06.2006 ustalenia g贸rnej stawki op艂at ponoszonych przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci za us艂ugi w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych
  Rady Gminy XXXI/258/2006 27.06.2006 zmiany Statutu Gminnego Zak艂adu Gospodarki Komunalnej w Sko艂yszynie
  Rady Gminy XXXI/259/2006 27.06.2006 wyra偶enia opinii o celowo艣ci po艂膮czenia Gminy Sko艂yszyn z Gminami Ko艂aczyce i Brzyska w jeden okr臋g wyborczy dla wyboru Rady Powiatu Jasielskiego
  Rady Gminy XXXI/260/06 27.06.2006 podzia艂u gminy na okr臋gi wyborcze, ustalenie ich granic i numer贸w oraz liczby wybieranych radnych w ka偶dym okr臋gu, podzia艂u gminy na obwody g艂osowania, ustalenie numer贸w poszczeg贸lnych obwod贸w i siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz ustalenie siedziby Gminnej Komisji Wyborczej
  Rady Gminy XXXI/261/06 27.06.2006 zmian w statutach gminnych jednostek oranizacyjnych
  Rady Gminy XXXI/262/06 27.06.2006 zaci膮gni臋cia zobowi膮zania wekslowego na realizacj臋 zadania na terenie Gminy Sko艂yszyn w ramach Projektu Funduszu Sp贸jno艣ci, pn.: "Program poprawy czysto艣ci zlewni rzeki Wis艂oki"
  Rady Gminy XXXII/264/06 31.08.2006 wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy na 2006 rok w toku jego wykonania
  Rady Gminy XXXII/265/06 31.08.2006 zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego
  Rady Gminy XXXII/266/06 31.08.2006 zaci膮gni臋cia zobowi膮zania wekslowego na realizacj臋 zadania na terenie Gminy Sko艂yszyn w ramach Projektu Funduszu Sp贸jno艣ci pn.: 聞Program poprawy czysto艣ci zlewni rzeki Wis艂oki聰
  Rady Gminy XXXII/267/06 31.08.2006 przyj臋cia Strategii Integracji i Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych Gminy Sko艂yszyn na lata 2006-2013
  Rady Gminy XXXII/268/06 31.08.2006 wyra偶enia opinii co do uznania za lasy chronione, las贸w stanowi膮cych w艂asno艣膰 Skarbu Pa艅stwa na trenie Gminy Sko艂yszyn
  Rady Gminy XXXII/269/06 31.08.2006 zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenie stawki op艂at ponoszonych przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci za us艂ugi w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych
  Rady Gminy XXXII/270/06 31.08.2006 przyst膮pienia do sporz膮dzenia Zmiany Studium Uwarunkowa艅 i Kierunk贸w Zagospodarowania Gminy Sko艂yszyn
  Rady Gminy XXXIII/271/06 25.10.2006 wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy na 2006 rok w toku jego wykonania
  Rady Gminy XXXIII/272/06 25.10.2006 zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego
  Rady Gminy XXXIII/273/06 25.10.2006 okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci, termin贸w p艂atno艣ci i sposobu jego poboru
  Rady Gminy XXXIII/274/06 25.10.2006 okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych oraz zwolnie艅 w tym podatku
  Rady Gminy XXXIII/275/06 25.10.2006 okre艣lenia wzor贸w formularzy deklaracji na podatek rolny, le艣ny i od nieruchomo艣ci, dla Agencji Nieruchomo艣ci Rolnych oddzia艂 Terenowy w Rzeszowie
  Rady Gminy XXXIII/276/06 25.10.2006 przekszta艂cenia Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Sko艂yszynie
  Rady Gminy XXXIII/277/06 25.10.2006 sprawie wyra偶enia zgody na odp艂atne nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi Przysieki 聳 na rzecz Gminy Sko艂yszyn
  Rady Gminy XXXIII/278/06 25.10.2006 wyra偶enia zgody na odp艂atne nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi Lis贸w 聳 na rzecz Gminy Sko艂yszyn
  Rady Gminy XXXIII/279/06 25.10.2006 przyst膮pienia do sporz膮dzania Zmiany Studium i Kierunk贸w Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sko艂yszyn
  Rady Gminy XXXIII/280/06 25.10.2006 zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie wyra偶enia zgody na odp艂atne nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi Sko艂yszyn 聳 na rzecz Gminy Sko艂yszyn
  Rady Gminy I/1/2006 22.11.2006 wyboru Przewodnicz膮cego Rady Gminy
  Rady Gminy I/2/2006 22.11.2006 wyboru Wiceprzewodnicz膮cych Rady Gminy
  Rady Gminy II/3/2006 30.11.2006 ustalenia miesi臋cznego wynagrodzenia dla W贸jta Gminy w Sko艂yszynie
  Rady Gminy II/4/2006 30.11.2006 wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy na 2006 rok w toku jego wykonania
  Rady Gminy II/5/2006 30.11.2006 wyboru przewodnicz膮cych sta艂ych komisji Rady Gminy
  Rady Gminy II/6/2006 30.11.2006 ustalenia sk艂ad贸w osobowych sta艂ych komisji Rady Gminy
  Rady Gminy II/7/2006 30.11.2006 odwo艂ania sekretarza gminy
  Rady Gminy III/8/2006 15.12.2006 zmieniaj膮c膮 Uchwa艂臋 Nr XXXIII/271/2006 Rady Gminy Sko艂yszyn z dnia
  25 pa聼dziernika 2006 w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy na
  2006 rok
  Rady Gminy III/9/2006 15.12.2006 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i zbiorowe odprowadzanie 艣ciek贸w na terenie Gminy Sko艂yszyn
  Rady Gminy III/10/2006 15.12.2006 dop艂aty do 1 m3 wody, do 1 m 3 艣ciek贸w i 1 m3 odpad贸w komunalnych w 2007 r.
  Rady Gminy III/11/2006 15.12.2006 udzielenia przedsi臋biorcom pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy zwi膮zanych z now膮 inwestycj膮, w formie zwolnienia z podatku od nieruchomo艣ci
  Rady Gminy III/12/2006 15.12.2006 przyst膮pienia do sporz膮dzenia Zmiany Studium Uwarunkowa艅 i Kierunk贸w Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sko艂yszyn
  Rady Gminy III/13/2006 15.12.2006 przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Rady Gminy III/14/2006 15.12.2006 wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy na 2006 rok w toku jego wykonania
  Rady Gminy III/15/2006 28.12.2006 wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy na 2006 rok w toku jego wykonania
  Rady Gminy IV/16/2006 28.12.2006 utworzenia Zespo艂u Szk贸艂 w Sko艂yszynie
  Rady Gminy IV/17/2006 28.12.2006 utworzenia Zespo艂u Szk贸艂 w B膮czalu Dolnym
  Rady Gminy IV/18/2006 28.12.2006 utworzenia Zespo艂u Szk贸艂 w Kunowej
  Rady Gminy IV/19/2006 28.12.2006 utworzenia Zespo艂u Szk贸艂 w 艢wi臋canach
  Rady Gminy IV/20/2006 28.12.2006 wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy na 2006 rok w toku jego wykonania
  Rady Gminy IV/21/2006 28.12.2006 wyboru przedstawiciela Gminy Sko艂yszyn do Rady Spo艂ecznej Szpitala Specjalistycznego w Ja艣le


  Rejestr zmian odwiedzin: 2394
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.048 sekund