Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Uchwa艂y z 2007 r.


  Uchwa艂a Nr z dnia

  w sprawie

  Zapisz
  Rady Gminy V/22/2007 23.01.2007 uchwalenia bud偶etu gminy na 2007 rok
  Rady Gminy V/23/2007 23.01.2007 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2007 r.
  Rady Gminy V/24/2007 23.01.2007 przyj臋cia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na 2007 r.
  Rady Gminy V/25/2007 23.01.2007 nawi膮zania wsp贸艂dzia艂ania z Gmin膮 Szerzyny w sprawie usuwania 艣ciek贸w z terenu wsi Jab艂onica do oczyszczali 艣ciek贸w w Szerzynach- 聞Nadolu"
  Rady Gminy V/26/2007 23.01.2007 powo艂ania sekretarza gminy
  Rady Gminy V/27/2007 23.01.2007 zarz膮dzenia wybor贸w do organ贸w samorz膮du mieszka艅c贸w wsi
  Rady Gminy V/28/2007 23.01.2007 przyst膮pienia Gminy Sko艂yszyn do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorz膮d贸w Terytorialnych
  Rady Gminy V/29/2007 27.01.2007 wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy na 2007 rok w toku jego wykonania
  Rady Gminy VI/30/2007 27.02.2007 utworzenia Zespo艂u Szk贸艂 Publicznych w Sko艂yszynie
  Rady Gminy VI/31/2007 27.02.2007 utworzenia Zespo艂u Szk贸艂 Publicznych w 艢wi臋canach
  Rady Gminy VI/32/2007 27.02.2007 utworzenia Zespo艂u Szk贸艂 Publicznych w B膮czalu Dolnym
  Rady Gminy VI/33/2007 27.02.2007 utworzenia Zespo艂u Szk贸艂 Publicznych w Kunowej
  Rady Gminy VI/34/2007 27.02.2007 ustalenia miesi臋cznego wynagrodzenia dla W贸jta Gminy w Sko艂yszynie
  Rady Gminy VII/35/2007 03.04.2007 udzielenia absolutorium W贸jtowi Gminy Sko艂yszyn
  Rady Gminy VII/36/2007 03.04.2007 wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy na 2007 rok w toku jego wykonania
  Rady Gminy VII/37/2007 03.04.2007 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego
  Rady Gminy VII/38/2007 03.04.2007 zaci膮gni臋cia kredytu d艂ugoterminowego na sfinansowanie sp艂aty wcze艣niej zaci膮gni臋tych po偶yczek i kredyt贸w
  Rady Gminy VII/39/2007 03.04.2007 zaci膮gni臋cia kredytu d艂ugoterminowego na sfinansowanie deficytu bud偶etowego
  Rady Gminy VII/40/2007 03.04.2007 okre艣lenia zasad zbycia udzia艂贸w gminy w 聞IGLOOMEAT聮 Sp.z o.o z siedzib膮 w D臋bicy
  Rady Gminy VII/41/2007 03.04.2007 ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli z terenu gminy Sko艂yszyn w roku 2007
  Rady Gminy VII/42/2007 03.04.2007 szczeg贸艂owych zasad udzielania zni偶ek wymiaru godzin nauczycielom, kt贸rym powierzono stanowiska kierownicze w szko艂ach, okre艣lenia tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 dla pedagog贸w szkolnych
  Rady Gminy VII/43/2007 03.04.2007 wyra偶enia zgody na odp艂atne nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi Przysieki 聳 na rzecz Gminy Sko艂yszyn
  Rady Gminy VII/44/2007 03.04.2007 wyra偶enia zgody na odp艂atne nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi 艢wi臋cany 聳 na rzecz Gminy Sko艂yszyn
  Rady Gminy VII/45/2007 03.04.2007 powo艂ania Rady Spo艂ecznej Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Sko艂yszynie
  Rady Gminy VII/46/2007 03.04.2007 zmiany wysoko艣ci zrycza艂towanej diety miesi臋cznej przys艂uguj膮cej Przewodnicz膮cemu Rady Gminy
  Rady Gminy VIII/49/2007 14.06.2007 wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy na 2007 rok w toku jego wykonania
  Rady Gminy VIII/54/2007 14.06.2007 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego O艣rodka Kultury i Czytelnictwa w Sko艂yszynie za rok 2006
  Rady Gminy X/56/2007 20.07.2007 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego
  Rady Gminy X/57/2007 20.07.2007 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego
  Rady Gminy X/58/2007 20.07.2007 wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy na 2007 rok w toku jego wykonania
  Rady Gminy XI/59/2007 28.08.2007 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego
  Rady Gminy XI/60/2007 28.08.2007 wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy na 2007 rok w toku jego wykonania
  Rady Gminy XI/63/2007 28.08.2007 powo艂ania Zespo艂u do wyra偶enia opinii o kandydatach na 艂awnik贸w do S膮du Rejonowego w Ja艣le
  Rady Gminy XI/64/2007 28.08.2007 wyra偶enia poparcia dla inicjatywy budowy 聞Obwodnicy P贸艂nocnej聰 dla Miasta Jas艂a
  Rady Gminy XI/65/2007 28.08.2007 wyra偶enia zgody na udzielenie bonifikaty od op艂aty z tytu艂u przekszta艂cenia prawa u偶ytkowania wieczystego w prawo w艂asno艣ci nieruchomo艣ci gruntowych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn
  Rady Gminy XII/66/2007 02.10.2007 zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie zaci膮gni臋cia kredytu d艂ugoterminowego na sfinansowanie deficytu bud偶etowego
  Rady Gminy XII/67/2007 02.10.2007 zaci膮gni臋cia po偶yczki d艂ugoterminowej w Wojew贸dzkim Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
  Rady Gminy XII/68/2007 02.10.2007 zmieniaj膮c膮 Uchwa艂臋 Nr VII/37/2007 Rady Gminy Sko艂yszyn z dnia 3 kwietnia 2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego
  Rady Gminy XII/69/2007 02.10.2007 wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy na 2007 rok w toku jego wykonania
  Rady Gminy XII/70/2007 02.10.2007 zaci膮gni臋cia po偶yczki pomostowej w Wojew贸dzkim Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizowane zadanie pn.聰 Kanalizacja sanitarna wsi Kunowa, Pusta Wola, Harklowa i Przysieki /Przysieczki/聰 w ramach Zwi膮zku Gmin Dorzecza Wis艂oki 聳聞 Program poprawy czysto艣ci zlewni rzeki Wis艂oki聰
  Rady Gminy XII/71/2007 02.10.2007

  okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci, termin贸w p艂atno艣ci

  i sposobu jego poboru

  Rady Gminy XII/72/2007 02.10.2007 zmieniaj膮c膮 Uchwa艂臋 Nr XI/60/2007 Rady Gminy Sko艂yszyn z dnia 28 sierpnia 2007 w sprawie wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy na 2007 rok
  Rady Gminy XII/73/2007 02.10.2007 wyboru 艂awnik贸w do S膮du Rejonowego w Ja艣le
  Rady Gminy XIII/75/2007 14.11.2007 wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy na 2007 rok w toku jego wykonania
  Rady Gminy XIII/76/2007 14.11.2007 obni偶enia ceny skupu 偶yta dla cel贸w obliczenia podatku rolnego
  Rady Gminy XIII/77/2007 14.11.2007 okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych oraz zwolnie艅 w tym podatku
  Rady Gminy XIII/78/2007 14.11.2007 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod臋 i zbiorowe odprowadzanie 艣ciek贸w na terenie Gminy Sko艂yszyn
  Rady Gminy XIII/79/2007 14.11.2007 dop艂aty do 1 m3 wody, do 1 m 3 艣ciek贸w i 1 m3 odpad贸w komunalnych w 2008 r.
  Rady Gminy XIII/80/2007 14.11.2007 uchwalenia zmian Statutu Zwi膮zku Gmin Dorzecza Wis艂oki w Ja艣le
  Rady Gminy XIII/83/2007 14.11.2007 upowa偶nienia W贸jta Gminy Sko艂yszyn do zaci膮gni臋cia zobowi膮za艅 finansowych przekraczaj膮cych kwot臋 ustalon膮 w bud偶ecie gminy Sko艂yszyn na 2007r.dotycz膮c膮 zadania pn. Budowa chodnika przy drodze krajowej w Sko艂yszynie
  Rady Gminy XIV/84/2007 28.12.2007 uchwalenia bud偶etu gminy na 2008 rok
  Rady Gminy XIV/85/2007 28.12.2007 zmieniaj膮ca Uchwa艂臋 Nr VII/37/2007 z dnia 3 kwietnia w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego zmienionej Uchwa艂膮 Nr XII/68/2007 Rady Gminy Sko艂yszyn z dnia 2 pa聼dziernika 2007 r.
  Rady Gminy XIV/86/2007 28.12.2007 wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy na 2007 rok w toku jego wykonywania
  Rady Gminy XIV/87/2007 28.12.2007 ustalenia wykazu wydatk贸w bud偶etu Gminy Sko艂yszyn, kt贸re nie wygasaj膮 z up艂ywem roku bud偶etowego
  Rady Gminy XIV/88/2007 28.12.2007 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2008 r.
  Rady Gminy XIV/89/2007 28.12.2007 przyj臋cia Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na 2008 r.
  Rady Gminy XIV/90/2007 28.12.2007 zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Rady Gminy XIV/91/2007 28.12.2007 przekszta艂cenia Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Sko艂yszynie
  Rady Gminy XIV/92/2007 28.12.2007 miesi臋cznej op艂aty za 艣wiadczenia przedszkola wchodz膮cego w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Publicznych w Sko艂yszynie
  Rady Gminy XIV/94/2007 28.12.2007 wyra偶enia zgody na zawarcie Porozumienia pomi臋dzy Gmin膮 Sko艂yszyn a Wojew贸dztwem Podkarpackim, dotycz膮cego wsp贸lnego przygotowania i realizacji Projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej (SEKAP) w Wojew贸dztwie Podkarpackim


  Rejestr zmian odwiedzin: 2779
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.043 sekund