Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczni贸w


  Nowa strona 1

  Za艂膮cznik do Uchwa艂y Nr XXI/178/05
  z dnia 21 marca 2005 r.
  w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej
  o charakterze socjalnym dla uczni贸w w gminie Sko艂yszyn

  Regulamin
  udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni贸w
  w gminie Sko艂yszyn

  Rozdzia艂 I
  POSTANOWIENIA WST臉PNE
  搂 1


  1. Ilekro膰 w regulaminie jest mowa o:
  1/ ustawie - nale偶y rozumie膰 przez to ustaw臋 z dnia 7 wrze艣nia 1991 roku o systemie o艣wiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.256, Nr 273, poz. 2703, Nr 281 poz. 2781).
  2/ szkole 聳 nale偶y rozumie膰 przez to szko艂y publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szk贸艂 publicznych dla m艂odzie偶y i doros艂ych oraz szko艂y niepubliczne nie posiadaj膮ce uprawnie艅 szk贸艂 publicznych,
  3/ kolegiach 聳 nale偶y rozumie膰 przez to publiczne kolegia nauczycielskie, nauczycielskie kolegia j臋zyk贸w obcych i kolegia pracownik贸w s艂u偶b spo艂ecznych,
  4/ o艣rodkach - nale偶y rozumie膰 przez to publiczne i niepubliczne o艣rodki umo偶liwiaj膮ce dzieciom i m艂odzie偶y , o kt贸rych mowa w art.16 ust.7 ustawy, a tak偶e dzieciom i m艂odzie偶y upo艣ledzonym umys艂owo ze sprz臋偶onymi niepe艂nosprawno艣ciami realizacj臋 obowi膮zku szkolnego lub nauki,
  5/ uczniu - nale偶y rozumie膰 przez to tak偶e s艂uchaczy kolegi贸w i wychowank贸w o艣rodk贸w zamieszka艂ych na terenie gminy Sko艂yszyn,
  6/ dyrektorze - nale偶y rozumie膰 przez to dyrektora szko艂y a tak偶e dyrektora kolegium i o艣rodka, do kt贸rego ucz臋szcza ucze艅,
  7/ podmiocie uprawnionym do sk艂adania wniosk贸w o przyznanie pomocy materialnej - nale偶y rozumie膰 przez to odpowiednio rodzic贸w ucznia, pe艂noletniego ucznia lub dyrektora,
  8/ maksymalnym miesi臋cznym stypendium szkolnym - nale偶y rozumie膰 przez to 200 % kwoty, o kt贸rej mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o 艣wiadczeniach rodzinnych,
  9/ minimalnym miesi臋cznym stypendium szkolnym - nale偶y rozumie膰 przez to 80 % kwoty, o kt贸rej mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o 艣wiadczeniach rodzinnych,
  10/ dochodzie uprawniaj膮cym do przyznania stypendium szkolnego - nale偶y rozumie膰 przez to kwot臋 , o kt贸rej mowa w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia
  12 marca 2004 roku o pomocy spo艂ecznej (Dz.U. Nr 64 , poz.593 z p贸聼n. zm.),
  11/ innych okoliczno艣ciach - nale偶y rozumie膰 przez to wyst臋puj膮ce w rodzinie bezrobocie, niepe艂nosprawno艣膰, ci臋偶ka lub d艂ugotrwa艂a choroba, wielodzietno艣膰, brak umiej臋tno艣ci wype艂niania funkcji opieku艅czo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, niepe艂no艣膰 rodziny,
  12/ wnioskodawcy - nale偶y rozumie膰 przez to podmiot uprawniony do sk艂adania wniosku o przyznanie pomocy materialnej, kt贸ry z艂o偶y艂 wniosek,
  13/ zdarzeniu losowym - nale偶y rozumie膰 przez to nag艂e wyst膮pienie innych okoliczno艣ci lub kl臋ski 偶ywio艂owej,
  14/ pe艂na kwota zasi艂ku losowego - nale偶y rozumie膰 przez to pi臋ciokrotno艣膰 kwoty, o kt贸rej mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o
  艣wiadczeniach rodzinnych,
  15/ stypendy艣cie - nale偶y rozumie膰 przez to ucznia, kt贸remu przyznano stypendium szkolne lub zasi艂ek szkolny.

  Rozdzia艂 II
  SPOS脫B USTALANIA WYSOKO艢CI STYPENDIUM SZKOLNEGO W ZALE呕NO艢CI OD SYTUACJI MATERIALNEJ UCZNI脫W I ICH RODZIN ORAZ INNYCH OKOLICZNO艢CI
  搂 2

  1. Wysoko艣膰 stypendium szkolnego ustala si臋 w nast臋puj膮cy spos贸b:
  Doch贸d na osob臋 w rodzinie(jako % dochodu uprawniaj膮cego do przyznania stypendium szkolnego) / Doch贸d na osob臋 w rodzinie w z艂 Miesi臋czna wysoko艣膰 stypendium szkolnego (jako % maksymalnego miesi臋cznego stypendium szkolnego) / Miesi臋czna wysoko艣膰 stypendium szkolnego w z艂 0 - 30 % / 0 聳 94,80 z艂 80 % / 89,60 z艂
  powy偶ej 30 聳 65 % / 94,81 - 205,40 z艂 60 % / 67,20 z艂
  powy偶ej 65 - 100 % / 205,41 - 316,00 z艂 40 % / 44,80 z艂

  2. Je偶eli w rodzinie wyst臋puje jedna lub kilka innych okoliczno艣ci, miesi臋czn膮 wysoko艣膰 stypendium podwy偶sza si臋 o 18 z艂.
  3. W przypadku, kiedy ucze艅 pobiera inne stypendia o charakterze socjalnym ze 艣rodk贸w publicznych wysoko艣膰 przyznanego stypendium szkolnego stanowi r贸偶nic臋 pomi臋dzy miesi臋czn膮 wysoko艣ci膮 wynikaj膮c膮 z tabeli, a sum膮 miesi臋cznych wysoko艣ci innych pobieranych stypendi贸w o charakterze socjalnym.

  Rozdzia艂 III
  FORMY W JAKICH UDZIELA SI臉 STYPENDIUM SZKOLNE W ZALE呕NO艢CI OD POTRZEB UCZNI脫W ZAMIESZKA艁YCH NA TERENIE GMINY
  搂 3

  Stypendium szkolne przyznawane jest w formie lub w formach po偶膮danych przez wnioskodawc臋, po uwzgl臋dnieniu opinii dyrektora, o kt贸rej mowa w art. 90 n ust.2 pkt.1 ustawy.

  搂 4

  Stypendium szkolne przyznane w formie ca艂kowitego lub cz臋艣ciowego pokrycia koszt贸w udzia艂u w zaj臋ciach edukacyjnych wykraczaj膮cych poza zaj臋cia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, mo偶e dotyczy膰 zaj臋膰 pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym wyr贸wnawczych o charakterze informatycznym, technicznym, przedmiotowym, artystycznym, sportowym lub turystyczno-krajoznawczym organizowanych przez szko艂y i plac贸wki o艣wiatowe oraz inne plac贸wki, kt贸re prowadz膮 statutow膮 dzia艂alno艣膰 w tym zakresie.

  搂 5

  Stypendium szkolne przyznane w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym mo偶e dotyczy膰 w szczeg贸lno艣ci zakupu podr臋cznik贸w, stroju sportowego oraz innych przedmiot贸w 艣ci艣le zwi膮zanych z procesem edukacyjnym w szkole do kt贸rej ucz臋szcza ucze艅.

  搂 6

  Stypendium szkolne przyznane w formie ca艂kowitego lub cz臋艣ciowego pokrycia koszt贸w zwi膮zanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania mo偶e dotyczy膰 koszt贸w zakwaterowania w internacie, bursie lub stancji, koszt贸w zakupu posi艂k贸w, koszt贸w dojazd贸w do szk贸艂 艣rodkami komunikacji zbiorowej.

  搂 7

  Stypendium szkolne w formie 艣wiadczenia pieni臋偶nego mo偶e by膰 przyznane w sytuacji, kiedy przyznanie stypendium szkolnego w formach okre艣lonych w 搂 4 - 6 nie jest mo偶liwe lub nie jest celowe.

  搂 8

  Stypendium szkolne mo偶e by膰 udzielone w jednej lub kilku formach r贸wnocze艣nie.

  Rozdzia艂 IV
  TRYB I SPOS脫B UDZIELANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO
  搂 9

  1. Stypendium szkolne przyznaje si臋 na wniosek z艂o偶ony przez:
  a) rodzic贸w ucznia
  b) pe艂noletniego ucznia
  c) dyrektora
  lub z urz臋du.
  2. Je偶eli wnioskodawcami s膮 rodzice ucznia, pe艂noletni ucze艅 lub je偶eli stypendium przyznaje si臋 z urz臋du, to przed przyznaniem stypendium szkolnego zasi臋ga si臋 opinii dyrektora. Obowi膮zek ten ci膮偶y na wnioskodawcy.
  3. Wniosek, o kt贸rym mowa w ust.1 sk艂ada si臋 w Urz臋dzie Gminy Sko艂yszyn w terminie do dnia 15 wrze艣nia danego roku szkolnego, a w przypadku s艂uchaczy kolegi贸w 聳 do dnia 15 pa聼dziernika danego roku szkolnego.
  4. Wz贸r wniosku stanowi za艂膮cznik nr 1 do regulaminu.
  5. W uzasadnionych przypadkach wniosek mo偶e by膰 z艂o偶ony po up艂ywie terminu, o kt贸rym mowa w ust.3.

  搂 10

  1. Stypendium szkolne przyznaje w贸jt gminy w formie decyzji administracyjnej.
  2. W贸jt gminy mo偶e upowa偶ni膰 osob臋, kt贸ra w jego imieniu wydawa膰 b臋dzie decyzje.
  3. W decyzji administracyjnej okre艣la si臋 wysoko艣膰 stypendium szkolnego (miesi臋cznie oraz za ca艂y rok szkolny), jego formy oraz okres, na kt贸ry stypendium jest przyznane, a tak偶e pouczenie o obowi膮zku poinformowania w贸jta gminy o ustaniu przyczyn stanowi膮cych podstaw臋 przyznania stypendium szkolnego.

  搂 11

  1. Stypendium szkolne przyznaje si臋 na okres od wrze艣nia do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku s艂uchaczy kolegi贸w na okres od pa聼dziernika do czerwca w danym roku szkolnym.
  2. W innych okoliczno艣ciach stypendium szkolne mo偶e by膰 przyznane na okres kr贸tszy ni偶 okre艣lony w ust. 1.

  搂 12

  1. Stypendium szkolne przyznane w formach, o kt贸rych mowa w Rozdziale III 搂 4-6 regulaminu udziela si臋 poprzez refundacj臋 poniesionych koszt贸w.
  2. Refundacji dokonuje si臋 w ratach lub jednorazowo na podstawie przed艂o偶onych faktur VAT, rachunk贸w lub innych dowod贸w poniesienia koszt贸w.
  3. Refundacja mo偶e by膰 dokonana w spos贸b uzgodniony z wnioskodawc膮 got贸wk膮 w kasie, przelewem na wskazane konto bankowe lub przelewem pocztowym .
  4. Refundacja koszt贸w wyszczeg贸lnionych w dokumentach o kt贸rych mowa w ust. 2 zostanie dokonana, je偶eli spe艂niaj膮 one nast臋puj膮ce warunki:
  a) dotycz膮 okresu na jaki przyznane jest stypendium,
  b) s膮 zgodne z formami okre艣lonymi w decyzji o kt贸rej mowa w 搂 10 ust. 1,
  c) ceny przyj臋te w dokumentach o kt贸rych mowa w ust. 2 s膮 racjonalne.
  5. Refundacji, o kt贸rej mowa w ust. 1 dokonuje si臋 do wysoko艣ci stypendium szkolnego okre艣lonego w decyzji o kt贸rej mowa w 搂 10 ust. 1

  搂 13

  Stypendium szkolne przyznane w formie 艣wiadczenia pieni臋偶nego wyp艂aca si臋 w dw贸ch transzach, pierwsza 聳 do po艂owy maja - za okres od stycznia do czerwca, a druga - do ko艅ca listopada - za okres od wrze艣nia do grudnia w spos贸b uzgodniony z wnioskodawc膮 poprzez wyp艂at臋 w kasie, przelewem bankowym lub przekazem pocztowym.

  搂 14

  1. Stypendium szkolne wstrzymuje si臋 lub cofa w przypadku ustania przyczyn, kt贸re stanowi艂y podstaw臋 przyznania stypendium szkolnego .
  2. Rodzice ucznia, pe艂noletni ucze艅 lub dyrektor s膮 obowi膮zani niezw艂ocznie powiadomi膰 w贸jta gminy o ustaniu przyczyn, kt贸re stanowi艂y podstaw臋 przyznania stypendium szkolnego.

  Rozdzia艂 V
  TRYB I SPOS脫B UDZIELANIA ZASI艁KU SZKOLNEGO
  W ZALE呕NO艢CI OD ZDARZENIA LOSOWEGO
  搂 15

  1. Zasi艂ek szkolny przyznaje si臋 na wniosek z艂o偶ony przez uprawnionych do sk艂adania wniosk贸w w terminie nie d艂u偶szym ni偶 dwa miesi膮ce od wyst膮pienia zdarzenia losowego powoduj膮cego trudn膮 sytuacj臋 materialn膮.
  2. Wz贸r wniosku stanowi za艂膮cznik nr 1 do regulaminu, z tym, 偶e w przypadku ubiegania si臋 o zasi艂ek szkolny nie nale偶y za艂膮cza膰 do niego za艣wiadcze艅 o wysoko艣ci dochod贸w, ani za艣wiadcze艅 o korzystaniu ze 艣wiadcze艅 pomocy spo艂ecznej.

  搂 16

  1. Zasi艂ek szkolny przyznaje w贸jt gminy w formie decyzji administracyjnej.
  2. W decyzji administracyjnej okre艣la si臋 wysoko艣膰 zasi艂ku szkolnego i jego formy.
  3. Przepis 搂 10 stosuje si臋 odpowiednio.

  搂 17

  1. Zasi艂ek szkolny mo偶e by膰 przyznany w zale偶no艣ci od sytuacji losowej w pe艂nej lub cz臋艣ciowej kwocie.
  2. Zasi艂ek szkolny w cz臋艣ciowej kwocie stanowi od 40 do 80 % zasi艂ku szkolnego w pe艂nej wysoko艣ci.
  3. Zasi艂ek szkolny mo偶e by膰 przyznany raz lub kilka razy w roku niezale偶nie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

  搂 18

  1. Zasi艂ek szkolny przyznawany jest w formie 艣wiadczenia pieni臋偶nego na pokrycie wydatk贸w zwi膮zanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej, wyp艂aca si臋 jednorazowo.
  2. Refundacji dokonuje si臋 do wysoko艣ci zasi艂ku szkolnego okre艣lonego w decyzji administracyjnej o kt贸rej mowa w 搂 16 ust. 1.
  Rejestr zmian odwiedzin: 3368
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  Druk wniosku o pomoc matarialn膮 dla uczni贸w
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.048 sekund