Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  ROZSTRZYGNI臉TY - Przetarg nieograniczony na: Remont nawierzchni asfaltowych dr贸g gminnych na terenie gminy Sko艂yszyn z dn. 30.04.2007 r.
  New Page 1

  OG艁OSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

  Sko艂yszyn, dn. 2007-06-19
   

  znak sprawy: GPIR-i-340/6/07
   


  W贸jt Gminy w Sko艂yszynie
  38-242 Sko艂yszyn 12
  tel/fax (0-13)4491062do64

  Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego na:
  聞Remont nawierzchni asfaltowych dr贸g gminnych na terenie Gminy Sko艂yszyn聰
  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
   

  Wykonawca:
  Przedsi臋biorstwo Rob贸t Drogowo-Mostowych Sp. z o. o. w Ja艣le
  38-200 Jas艂o, ul. Jana Paw艂a II 30
  tel. (013) 446 40 11

  Warto艣膰 umowy: netto: 697 716,17 z艂 
  podatek VAT 22%: 153 497,56 z艂
  brutto: 851 213,73 z艂

   

  Data zawarcia umowy: 14 czerwiec 2007 r.
   

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn
  Zenon Szura

   

   

  OG艁OSZENIE O WYBORZE OFERTY

  Sko艂yszyn, dn. 2007-06-04

  znak sprawy: GPIR-i-340/6/07

  OG艁OSZENIE O WYBORZE OFERTY


  W贸jt Gminy w Sko艂yszynie
  38-242 Sko艂yszyn 12
  tel/fax (0-13)4491062do64


  Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego na:

  聞Remont nawierzchni asfaltowych dr贸g gminnych na terenie gminy Sko艂yszyn聰.
  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

  Dane o ofertach:

  Liczba z艂o偶onych ofert: 1
  Liczba ofert odrzuconych bez rozpatrywania : 0

  Ceny ofert (brutto): najta艅sza - 851 213,73 z艂
  najdro偶sza - 851 213,73 z艂

  Wybrano ofert臋:
  Przedsi臋biorstwo Rob贸t Drogowo-Mostowych Sp. z o. o. w Ja艣le
  38-200 Jas艂o, ul. Jana Paw艂a II 30
  tel. (013) 446 40 11

  Cena wybranej oferty: 851 213,73 z艂

  Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z p贸聼n.zm)

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn
  Zenon Szura


  SKO艁YSZYN, dnia 2007-04-30

  Oznaczenie sprawy: GPIR-i-340/6/07

  W贸jt Gminy w Sko艂yszynie
  38-242 Sko艂yszyn
  tel/fax (0-13)4491062do64
  www.bip.skolyszyn.pl
  gmina@skolyszyn.pl

  o g 艂 a s z a
  PRZETARG NIEOGRANICZONY
  Na: 聞Remont nawierzchni asfaltowych dr贸g gminnych na terenie gminy Sko艂yszyn.聰.

  Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dr贸g 45112730-1 Roboty w zakresie kszta艂towania dr贸g i autostrad
  Lokalizacja budowy: gmina Sko艂yszyn
  Termin wykonania zam贸wienia: do dnia 31 sierpie艅 2007 r.
  Termin sk艂adania ofert up艂ywa dnia 31 maj 2007 r. do godz. 10.00
  Oferty nale偶y sk艂ada膰 w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie 聳 pok. Nr 8 UG Sko艂yszyn(sekretariat) w godzinach pracy tj. 730 do 1530 opr贸cz sob贸t i dni ustawowo wolnych od pracy.

  Otwarcie ofert nast膮pi w dniu 31 maj 2007 r. o godz. 10.30 w siedzibie zamawiaj膮cego 聳 pok. Nr 7 Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie.

  Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia, specyfikacj臋 techniczn膮 wykonania i odbioru rob贸t budowlanych - mo偶na odebra膰 bezp艂atnie w UG Sko艂yszyn, pok. 23 w godzinach od 7.30 do 15.30

  Specyfikacja jest r贸wnie偶 udost臋pniona na stronie internetowej pod adresem: www.bip.skolyszyn.pl.
  Upowa偶nionym do kontaktu z Wykonawcami jest P. Grzegorz Sza艅ski,
  tel. 013 4491820 w sprawie procedury oraz P. Artur Hajnosz,
  tel. 013 4491062-64 w sprawie przedmiotu zam贸wienia.

  Zamawiaj膮cy nie dopuszcza sk艂adania ofert cz臋艣ciowych, r贸wnowa偶nych.

  Kryteria oceny ofert: - cena: 100%;

  W przetargu mog膮 uczestniczy膰 Wykonawcy, kt贸rzy:
  1/ posiadaj膮 niezb臋dne uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅.
  2/ posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz dysponuj膮 potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania w/w zadania:
  a/ dysponuj膮 odpowiednim sprz臋tem co najmniej po jednej sztuce: spycharka lub r贸wniarka, walec, uk艂adarka mieszanek mineralno- asfaltowych typu
  zag臋szczonego;
  b/ dysponuj膮 odpowiednio wykwalifikowanym personelem - Kierownik budowy winien posiada膰 uprawnienia budowlane w specjalno艣ci
  drogowej;
  c/ wykonali w okresie ostatnich pi臋ciu lat przed wszcz臋ciem post臋powania co najmniej dwie roboty zwi膮zane z wykonaniem nawierzchni asfaltowych o warto艣ci nie mniejszej ni偶 500.000 z艂 - ka偶da.
  3/ znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia:
  a/ nie zalegaj膮 z op艂acaniem podatk贸w oraz sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne.
  b/ s膮 ubezpieczeni od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci na kwot臋 nie mniejsz膮 ni偶 200.000 z艂.
  4/ nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy).

  Wykonawca b臋dzie zwi膮zany ofert膮 30 dni od up艂ywu terminu sk艂adania ofert, tj. do dnia 29 czerwiec 2007 r.
  Podstawa prawna - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. 聳 Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 09.02.2004r. z p贸聼n. zm.).

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn
  Zenon Szura  Rejestr zmian odwiedzin: 2268
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  Specyfikacja istotnych warunk贸w
  Specyfikacja techniczna
  Przedmiar - Lis贸w.pdf
  Przedmiar - B膮czal G贸rny.pdf
  Przedmiar - B膮czal Dolny.pdf
  Przedmiar - Jab艂onica.pdf
  Przedmiar - 艢wi臋cany.pdf
  Przedmiar - 艢wi臋cany Ryczak i Most.pdf
  Przedmiar - Siepietnica.pdf
  Przedmiar - Kunowa.pdf
  Przedmiar - Lis贸wek.pdf
  Przedmiar - Przysieki.pdf
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.049 sekund