Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  ARCHIWUM - Gminny Program Przeciwdzia艂ania Narkomanii na 2007 r.
  Nowa strona 1

  G M I N N Y P R O G R A M PR Z E C I W D Z I A A N IA

  N A R K O M A N I I N A 2007 r.


  I CELE I ZADANIA PROGRAMU :

  Celem programu jest prowadzenie dzia艂a艅 w zakresie przeciwdzia艂ania narkomanii poprzez odpowiednie kszta艂towanie polityki spo艂ecznej, gospodarczej, o艣wiatowo 聳 wychowawczej, zdrowotnej, a w szczeg贸lno艣ci :

  1. dzia艂alno艣膰 wychowawcz膮, edukacyjn膮 informacyjn膮 i zapobiegawcz膮 ,

  2. leczenie, rehabilitacj臋 i reingerencj臋 os贸b uzale偶nionych,

  3. ograniczenie szk贸d zdrowotnych i spo艂ecznych.

  Zadania s艂u偶膮ce osi膮ganiu w/w celu :

  1. Zwi臋kszenie dost臋pno艣ci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla os贸b uzale偶nionych i os贸b zagro偶onych uzale偶nieniem.

  2. Udzielanie rodzinom w kt贸rych wyst臋puj膮 problemy narkomanii , pomocy psychospo艂ecznej i prawnej.

  3. Prowadzenie profilaktycznej dzia艂alno艣ci informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwi膮zywania problem贸w narkomanii, a w szczeg贸lno艣ci dla dzieci i m艂odzie偶y, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zaj臋膰 sportowych, a tak偶e dzia艂a艅 na rzecz do偶ywiania dzieci uczestnicz膮cych w pozalekcyjnych programach opieku艅czo- wychowawczych.

  4. Wspomaganie dzia艂alno艣ci instytucji , stowarzysze艅 i os贸b fizycznych, s艂u偶膮cej rozwi膮zywaniu problem贸w narkomanii.

  5. Pomoc spo艂eczna osobom uzale偶nionym i rodzinom os贸b uzale偶nionych dotkni臋tych ub贸stwem i wykluczeniem spo艂ecznym i integrowanie ze 艣rodowiskiem tych os贸b z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontaktu socjalnego.

  II. PARTNERZY W REALIZACJI PROGRAMU :
  1.
  Gminna Komisja Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych.
  2.
  Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej.
  3.
  Posterunek Policji w Sko艂yszynie.
  4.
  Gminny O艣rodek Kultury i Czytelnictwa.
  5.
  Punkt Konsultacyjno -Informacyjny.
  6.
  艢wietlice socjoterapeutyczne na terenie gminy.
  7.
  Parafie Rzymsko 聳 Katolickie.
  8.
  Plac贸wki o艣wiatowe z terenu gminy.
  9.
  Kluby sportowe dzia艂aj膮ce na terenie gminy
  10.
  S膮d Rejonowy w Ja艣le.
  11.
  Szpital Specjalistyczny w Ja艣le.
  12.
  Starostwo Powiatowe w Ja艣le.
  13.
  Pe艂nomocnik Zarz膮du Wojew贸dztwa Podkarpackiego d/s Profilaktyki i Przeciwdzia艂ania Uzale偶nieniom.

  Zadanie 1.

  1. Zwi臋kszenie dost臋pno艣ci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla os贸b uzale偶nionych i zagro偶onych uzale偶nieniem.

  Zadanie

  Czas i miejsce realizacji

  Podmiot oddzia艂ywa艅

  Realizator

  Koszt

  dzia艂ania

  Uwagi

  1. Dofinansowanie

  koszt贸w terapii w

  specjalistycznych

  o艣rodkach

  Ca艂y rok,

  specjalistyczne

  o艣rodki

  Osoby

  uzale偶nione

  i zagro偶one

  uzale偶nieniem

  Urz膮d Gminy

  pe艂nomocnik

  100.00

  Razem

  100.00

  2. Udzielanie rodzinom ,w kt贸rych wyst臋puj膮 problemy narkomanii, pomocy

  psychospo艂ecznej i prawnej

  Zadanie

  Czas i miejsce realizacji

  Podmiot oddzia艂ywania

  Realizator

  Koszt dzia艂ania

  Uwagi

  1. Prowadzenie punktu konsultaycno-doradczego:

  a/ dy偶ury pe艂nomocnika W贸jta Gminy d/s uzale偶nie艅

  b/ dy偶ury instruktora terapii

  Ca艂y rok

  Urz膮d Gminy Sko艂yszyn pok贸j Nr 22

  Osoby uzale偶nione i zagro偶one uzale偶nieniem, rodzice prze偶ywaj膮cy trudno艣ci wychowawcze

  Urz膮d Gminy

  pe艂nomocnik

  500.00

  Razem

  500.00

  3. Prowadzenie profilaktycznej dzia艂alno艣ci informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwi膮zywania problem贸w narkomanii, a w szczeg贸lno艣ci dla dzieci i m艂odzie偶y , w tym prowadzenie pozalekcyjnych zaj臋膰 sportowych, a tak偶e dzia艂a艅 na rzecz do偶ywiania dzieci uczestnicz膮cych w pozalekcyjnych programach opieku艅czo- wychowawczych i socjoterapeutycznych.

  Zadanie

  Czas i miejsce realizacji

  Podmiot oddzia艂ywania

  Realizator

  Koszt dzia 艂ania

  1.Diagnoza skali zagro偶enia uzale偶nieniem od narkotyk贸w w 艣rodowiskach m艂odzie偶owych

  Pierwsza po艂owa roku

  M艂odzie偶 gimnazjalna

  Pe艂nomocnik, pedagodzy osoby odpowiedzialneza szkolne programy profilaktyki

  -

  2. Realizacja program贸w profilaktyki narkomanii w ramach program贸w szkolnych

  Ca艂y rok

  M艂odzie偶 szkolna z terenu gminy Sko艂yszyn

  Pe艂nomocnik osoby odpowiedzialne za szkolne programy profilaktyki

  800,00

  3.Prowadzenie dzia艂alno艣ci edukacyjnej i informacyjnej o problemach narkomanii dla dzieci i m艂odzie偶y w ramach sportowej dzia艂alno艣ci Klub贸w Sportowych

  Ca艂y rok

  Spo艂ecze艅stwo Gminy Sko艂yszyn

  Pe艂nomocnik Gminna Komisja Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych Prezesi Klub贸w Sportowych

  500,00

  4. Podnoszenie kompetencji Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych

  W ci膮gu roku

  Cz艂onkowie Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych

  Pe艂nomocnik Urz膮d Gminy

  700.00

  4. Wspomaganie dzia艂alno艣ci instytucji stowarzysze艅 i os贸b fizycznych, s艂u偶膮cej

  rozwi膮zywaniu problem贸w narkomanii.

  Zadanie

  Czas i miejsce realizacji

  Podmiot oddzia艂ywania

  Realizator

  Koszt dzia艂ania

  Uwagi

  1. Zakup tester贸w do wykrywania narkotyk贸w w organizmie ludzkim na potrzeby Posterunku Policji

  Pierwsza po艂owa roku

  Osoby podejrzane o u偶ywanie 艣rodk贸w psychoaktywnych

  Pe艂nomocnikUrz膮d Gminy

  1 000.00

  2. Zakup literatury do Gminnej Biblioteki

  Pierwsza po艂owa roku

  Czytelnicy biblioteki

  Kierownik GOK i CZ

  200.00

  Razem

  1 200.00

  5. Pomoc Spo艂eczna osobom uzale偶nionym i rodzinom os贸b zagro偶onych dotkni臋tych

  ub贸stwem i wykluczeniem spo艂ecznym i integrowanie ze 艣rodowiskiem lokalnym tych

  os贸b z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontaktu socjalnego.

  Zadanie

  Czas i miejsce realizacji

  Podmiot oddzia艂ywa艅

  Realizator

  Koszt dzia艂ania

  Uwagi

  1. Dofinansowanie koszt贸w szkolenia dla os贸b dotkni臋tych ub贸stwem i zagro偶onych wykluczeniem

  Ca艂y rok

  Osoby uzale偶nione i zagro偶one uzale偶nieniem

  PracownicyGOPSU w Sko艂yszynie

  400.00

  Razem

  400.00

  Razem zadanie od I 聳 V 5 000.00 z艂  Rejestr zmian odwiedzin: 1995
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.130 sekund