Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  ROZSTZRYGNI臉TY - Przetarg nieograniczony na: Udzielenie kredytu d艂ugoterminowego w 艂膮cznej wysoko艣ci 2 256 198,00 z艂 z terminem sp艂aty do 31.12.2016 r. w ratach kwartalnych na sfinansowanie planowanego deficytu bud偶etu na rok 2007 ...
  Nowa strona 1

  OG艁OSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

  Sko艂yszyn, dn. 2007-11-02

  znak sprawy: GPIR-i-340/8/07
   

  OG艁OSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

  W贸jt Gminy w Sko艂yszynie
  38-242 Sko艂yszyn 12
  tel/fax (0-13)4491062do64

  Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego na:
  聞Udzielenie kredytu d艂ugoterminowego w 艂膮cznej wysoko艣ci 2 256 198,00 z艂 z terminem sp艂aty do 31.12.2016 r. w ratach kwartalnych na sfinansowanie planowanego deficytu bud偶etu na rok 2007 oraz sp艂at臋 wcze艣niej zaci膮gni臋tych kredyt贸w
  i po偶yczek聰.

  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
   

  Wykonawca:
  Bank Sp贸艂dzielczy w Bieczu Oddzia艂 w Sko艂yszynie.
  38-242 Sko艂yszyn 250
  tel. (013) 44 91 018

  Warto艣膰 umowy:
  - oprocentowanie kredytu - 5,18 % w stosunku rocznym wg zmiennej
  stopy procentowej, w tym 0,09 % mar偶a banku;
  - prowizja - 0 %.

  Data zawarcia umowy: 26 pa聼dziernik 2007 r.
   

  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn


   

  OG艁OSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Sko艂yszyn, dn. 2007-07-27

  znak sprawy: GPIR-i-340/8/07

  OG艁OSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  W贸jt Gminy w Sko艂yszynie
  38-242 Sko艂yszyn 12
  tel/fax (0-13)4491062do64

  Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego na:
  聞Udzielenie kredytu d艂ugoterminowego w 艂膮cznej wysoko艣ci 2 256 198,00 z艂
  z terminem sp艂aty do 31.12.2016r. w ratach kwartalnych na sfinansowanie planowanego deficytu bud偶etu na rok 2007 oraz sp艂at臋 wcze艣niej zaci膮gni臋tych kredyt贸w i po偶yczek聰 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

  Dane o ofertach:

  Liczba z艂o偶onych ofert: 2
  Liczba ofert odrzuconych bez rozpatrywania : 0

  Ceny ofert (brutto):
  - najta艅sza - 560 318,63 z艂, w tym: oprocentowanie 聳 4,80%,
  prowizja 聳 0%
  - najdro偶sza - 567 322,56 z艂, w tym: oprocentowanie 聳 4,86 %,
  prowizja 聳 0%

  Wykaz z艂o偶onych ofert i ocena wg kryteri贸w:

  Oferta nr 1:

  Bank Sp贸艂dzielczy w Bieczu
  Oddzia艂 w Sko艂yszynie
  38-242 Sko艂yszyn 250

  Cena oferty: 560 318,63 z艂 brutto, w tym:
  Oprocentowanie: 4,80/4,80 = 1,00 x 90 pkt = 90,0 pkt
  Prowizja : 0 + 0,01/ 0 + 0,01 = 1,00 x 10 pkt = 10,0 pkt
  Razem: = 100,0 pkt


  Oferta nr 2:

  Bank Ochrony 艢rodowiska S.A.
  Oddzia艂 w Rzeszowie
  ul. Moniuszki 8 35-017 Rzesz贸w

  Cena oferty: 567 322,56 z艂 brutto, w tym:
  Oprocentowanie : 4,80/4,86 = 0,99 x 90 pkt = 89,1 pkt
  Prowizja : 0 + 0,01/ 0 + 0,01 = 1,00 x 10 pkt = 10,0 pkt
  Razem: = 99,1 pkt


  Wybrano ofert臋:
  Bank Sp贸艂dzielczy w Bieczu Oddzia艂 w Sko艂yszynie
  38-242 Sko艂yszyn 250.
  tel. (013) 44 91 018

  Cena wybranej oferty: 567 322,56 z艂, w tym:
  - oprocentowanie 聳 4,80 %; - prowizja 聳 0%.


  Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560).

  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn


  Uzupe艂nienie II

  Sko艂yszyn, dn. 2007-07-12

  Znak: GPIR-i-340/8/07

  DOTYCZY: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA

  聞Udzielenie kredytu d艂ugoterminowego w 艂膮cznej wysoko艣ci 2 256 198,00 z艂 z terminem sp艂aty do 31.12.2016 r. w ratach kwartalnych na sfinansowanie planowanego deficytu bud偶etu na rok 2007 oraz sp艂at臋 wcze艣niej zaci膮gni臋tych kredyt贸w i po偶yczek聰.

  Dzia艂aj膮c w trybie artyku艂u 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 聳 Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560) Zamawiaj膮cy przekazuje tre艣膰 uzupe艂nienia specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia jako odpowiedzi na zapytania Wykonawc贸w (zwanej dalej 聞SIWZ聰):

  1. Przekazujemy informacj臋 o aktualnie zaci膮gni臋tych kredytach i po偶yczkach w innych bankach i instytucjach finansowych 聳 stan na dzie艅 30 czerwiec 2007 r.
  Stan zad艂u偶enia wynosi: 5 275 206 z艂, w tym:
  a/ w Banku Sp贸艂dzielczym w Bieczu o/Sko艂yszyn 聳 2 840 596 z艂;
  b/ w PKO BP o/Krosno 聳 118 200 z艂;
  c/ w WFO艢iGW w Rzeszowie 聳 216 410 z艂;
  d/ w Banku Ochrony 艢rodowiska w Rzeszowie 聳 2 100 000 z艂.
  Okres sp艂aty w/w kredyt贸w 聳 do 2016 roku.
  Zabezpieczenie kredyt贸w 聳 weksel in blanco.
  2. Przekazujemy opini臋 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie mo偶liwo艣ci sp艂aty kredyt贸w obj臋tych niniejszym zam贸wieniem jako za艂. Nr 21 do SIWZ.
  3. Przekazujemy za艣wiadczenie z Urz臋du Skarbowego o nie zaleganiu w podatkach jako za艂. Nr 22 do SIWZ.
  4. Przekazujemy za艣wiadczenie z Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych o niezaleganiu w op艂acaniu sk艂adek jako za艂. Nr 23 do SIWZ.

  Zenon Szura
  W贸jt Gminy w Sko艂yszynie

  Za艂膮czniki:
  Uchwa艂a RIO w sprawie kredytu
  Za艣wiadczenie ZUS
  Za艣wiadczenie z Urz臋du Skarbowego w Ja艣le

  Uzupe艂nienie I

  Sko艂yszyn, dn. 2007-07-06

  Znak: GPIR-i-340/8/07

  DOTYCZY: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA
  聞Udzielenie kredytu d艂ugoterminowego w 艂膮cznej wysoko艣ci 2 256 198,00 z艂 z terminem sp艂aty do 31.12.2016 r. w ratach kwartalnych na sfinansowanie planowanego deficytu bud偶etu na rok 2007 oraz sp艂at臋 wcze艣niej zaci膮gni臋tych kredyt贸w i po偶yczek聰.  Dzia艂aj膮c w trybie artyku艂u 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 聳 Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560) Zamawiaj膮cy przekazuje tre艣膰 otrzymanych zapyta艅 dotycz膮cych specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia (zwanej dalej 聞SIWZ聰 wraz z udzielonymi wyja艣nieniami oraz dokonuje modyfikacji tre艣ci SIWZ:

  1. Tre艣膰 zapytania: 聞 Zwracamy si臋 o przed艂o偶enie nast臋puj膮cych dokument贸w i informacji:
  a/ przed艂o偶y膰 sprawozdania z wykonania bud偶etu Gminy za I kw. 2007 r. (Rb-NDS i Rb-Z);
  b/ przed艂o偶y膰 opini臋 RIO o mo偶liwo艣ci sp艂aty przedmiotowego kredytu i opini臋 RIO do projektu bud偶etu na 2007 r.
  c/ przedstawi膰 o艣wiadczenie Gminy o powi膮zaniach kapita艂owych i organizacyjnych z innymi przedsi臋biorstwami;
  d/ przedstawi膰 aktualne za艣wiadczenia z ZUS i US;
  e/ przed艂o偶y膰 aktualn膮 informacj臋 o zaci膮gni臋tych kredytach i po偶yczkach w innych bankach i instytucjach finansowych z uwzgl臋dnieniem kwoty zad艂u偶enia, okresu zapadalno艣ci, oprocentowania, formy zabezpieczenia;
  f/ przed艂o偶y膰 wykonanie bud偶etu Gminy za IV kw. 2006 i I kw. 2007 r.聰

  Tre艣膰 odpowiedzi:
  ad. a/ Przedstawiamy jako uzupe艂nienie SIWZ sprawozdanie Rb-Z za I kwarta艂 2007 r. (Za艂. Nr 18 do SIWZ) oraz sprawozdanie Rb-NDS za I kwarta艂 2007 r. (Za艂. Nr 19do SIWZ).

  ad. b/ Urz膮d Gminy w Sko艂yszynie wyst膮pi艂 z pismem do RIO w Rzeszowie o przedstawienie opinii w sprawie przedmiotowego kredytu, nie otrzymano jeszcze
  odpowiedzi. Przedstawimy w/w opini臋 przed podpisaniem umowy.

  ad. c/ Tre艣膰 wymienionego o艣wiadczenia znajduje si臋 w Rozdziale XXII pkt 2 SIWZ. Przed podpisaniem umowy Zamawiaj膮cy przed艂o偶y w/w o艣wiadczenie
  w odpowiedniej formie.

  ad. d/ Urz膮d Gminy w Sko艂yszynie wyst膮pi艂 z pismem do Urz臋du Skarbowego w Ja艣le oraz Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych w Ja艣le o wystawienie za艣wiadcze艅.
  Nie otrzymano jeszcze odpowiedzi.
  Urz膮d Gminy o艣wiadcza, 偶e nie zalega w op艂acaniu podatk贸w oraz sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne.

  ad. e/
  Informacja o zaci膮gni臋tych kredytach i po偶yczkach zawarta jest w za艂膮czonym obecnie sprawozdaniu Rb-Z za I kw. 2007 r.

  ad. f/
  Przedstawiamy jako uzupe艂nienie SIWZ wykonanie bud偶etu za IV kw. 2006 oraz I kw. 2007 r. (Za艂. Nr 20 do SIWZ).

  2. Tre艣膰 zapytania: 聞Prosimy o wyja艣nienie czy do obliczenia ceny oferty nale偶y przyj膮膰 stawk臋 WIBOR 3M z dnia 29.06.2007 r., gdy偶 w dniu 30.06.2007r. (sobota) nie by艂o notowa艅 stawek.聰
  Tre艣膰 odpowiedzi: Do obliczenia ceny oferty nale偶y przyj膮膰 stawk臋 WIBOR 3M z dnia 29.06.2007 r.

  Jednocze艣nie Zamawiaj膮cy modyfikuje tre艣膰 Specyfikacji Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia w zakresie terminu sk艂adania ofert (Rozdzia艂 XIII SIWZ) oraz ich otwarcia.
  Nowy termin sk艂adania ofert Zamawiaj膮cy ustala na dzie艅 19 lipiec 2007 r. godz.: 10:00, natomiast termin otwarcia ofert na dzie艅 19 lipiec 2007 r. godz.: 10:30.
  W zwi膮zku z powy偶szym zmianie ulega termin zwi膮zania ofert膮 do dnia 18 sierpie艅 2007 r. Prosimy o dokonanie korekty na formularzu ofertowym.

  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

  Za艂膮czniki:

  Rb-Z - I kw.2007.pdf
  Rb-NDS I kw.2007.pdf
  Wykonanie bud偶etu lata 2006-2007.doc


  SKO艁YSZYN, dnia 2007-07-02

  Oznaczenie sprawy: GPIR-i-340/8/07

  W贸jt Gminy w Sko艂yszynie
  38-242 Sko艂yszyn
  tel/fax (0-13)4491062do64
  www.bip.skolyszyn.pl
  gmina@skolyszyn.pl

  o g 艂 a s z a

  PRZETARG NIEOGRANICZONY

  Na: 聞Udzielenie kredytu d艂ugoterminowego w 艂膮cznej wysoko艣ci 2 256 198,00 z艂 z terminem sp艂aty do 31.12.2016 r. w ratach kwartalnych na sfinansowanie planowanego deficytu bud偶etu na rok 2007 oraz sp艂at臋 wcze艣niej zaci膮gni臋tych kredyt贸w i po偶yczek聰.

  Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅: 66130000-0 Us艂ugi udzielania kredytu
  Termin wykonania zam贸wienia: do 5 dni od podpisania umowy.
  Termin sk艂adania ofert up艂ywa dnia 12 lipiec 2007 r. do godz. 10.00

  Oferty nale偶y sk艂ada膰 w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie 聳 pok. Nr 8 UG Sko艂yszyn (sekretariat) w godzinach pracy tj. 7.30 do 15.30 opr贸cz sob贸t i dni ustawowo wolnych od pracy.

  Otwarcie ofert nast膮pi w dniu 12 lipiec 2007 r. o godz. 10.30 w siedzibie zamawiaj膮cego 聳 pok. Nr 7 Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie.

  Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na odebra膰 bezp艂atnie w UG Sko艂yszyn, pok. 21 w godzinach od 7.30 do 15.30
  Specyfikacja jest r贸wnie偶 udost臋pniona na stronie internetowej pod adresem: www.bip.skolyszyn.pl
  Upowa偶nionym do kontaktu z Wykonawcami jest P. Maria Furman, tel. 013 4491062-64 o oraz P. Grzegorz Sza艅ski, tel. (013) 44 910 62-64
  Zamawiaj膮cy nie dopuszcza sk艂adania ofert cz臋艣ciowych, r贸wnowa偶nych lub wariantowych.
  Zamawiaj膮cy przewiduje mo偶liwo艣膰 udzielenia zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych, o kt贸rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP - do 50 % warto艣ci zam贸wienia podstawowego polegaj膮cych na powt贸rzeniu tego samego rodzaju zam贸wie艅, tj.: udzielenie kredytu d艂ugoterminowego dla gminy Sko艂yszyn - w terminie do 3 lat od udzielenia niniejszego zam贸wienia.

  Zamawiaj膮cy nie 偶膮da wniesienia wadium.
  Zamawiaj膮cy odst臋puje od pobierania zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy.
  Kryteria oceny ofert
  1/ wysoko艣膰 oprocentowania (wyra偶ona w %) w stosunku rocznym oparta na stawce WIBOR 3M z ostatniego dnia m-ca poprzedniego kwarta艂u
  (tj. 30.06.2007 r.) powi臋kszona o mar偶臋 banku 聳 warto艣膰 kryterium 聳 90 %;
  2/ wysoko艣膰 prowizji od udzielenia kredytu 艂膮cznie z prowizj膮 od rozpatrzenia wniosku kredytowego (wyra偶ona w %) - warto艣膰 kryterium 聳 10 %.

  W przetargu mog膮 uczestniczy膰 Wykonawcy, kt贸rzy:
  1/ posiadaj膮 niezb臋dne uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich
  uprawnie艅.
  a/ nie zalegaj膮 z op艂acaniem podatk贸w oraz sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne.
  2/ posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz dysponuj膮 potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania w/w zadania:
  a/ udzielili w okresie ostatnich trzech lat przed wszcz臋ciem post臋powania, co najmniej dwa kredyty d艂ugoterminowe dla jednego podmiotu w kwocie co najmniej 1 500 000
  z艂 ka偶dy;
  3/ znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia:
  a/ posiadaj膮 艣rodki finansowe w wysoko艣ci co najmniej 2 300 000 z艂;
  4/ nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy).

  Wykonawca b臋dzie zwi膮zany ofert膮 30 dni od up艂ywu terminu sk艂adania ofert, tj. do dnia 11 sierpie艅 2007 r.

  Podstawa prawna - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. 聳 Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560.).

  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn
  Rejestr zmian odwiedzin: 1919
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  Specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia
  Formularz oferty
  Wykaz wykonanych zam贸wie艅
  Uchwa艂y
  Za艣wiadczenie - Regon.pdf
  Sprawozdanie Rb-Z
  Sprawozdanie Rb-NDS.pdf
  Sytuacja finansowa Gminy
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 1.164 sekund