Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  ROZSTRZYGNI臉TY - Przetarg nieograniczony na: Budow臋 chodnika dla pieszych w pasie drogowym drogi krajowej Nr 28 Zator-Sanok-Medyka w miejscowo艣ci Przysieki
  Nowa strona 1 New Page 1

  OG艁OSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

  Sko艂yszyn, dn. 2007-08-21
   

  znak sprawy: GPIR-i-340/9/07  OG艁OSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

  W贸jt Gminy w Sko艂yszynie
  38-242 Sko艂yszyn 12
  tel/fax (0-13)4491062do64

  Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego na:

  聞Budow臋 chodnika dla pieszych w pasie drogowym drogi krajowej Nr 28 Zator-Sanok-Medyka w miejscowo艣ci Przysieki Sko艂yszyn聰
  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
   

  Wykonawca:

  Przedsi臋biorstwo Rob贸t Drogowo-Mostowych Sp. z o. o. w Ja艣le
  38-200 Jas艂o, ul. Jana Paw艂a II 30
  tel. (013) 446 40 11
  Warto艣膰 umowy: netto: 147 525,97 z艂
  podatek VAT 22%: 32 455,71 z艂
  brutto: 179 981,68 z艂

  Data zawarcia umowy: 20 sierpie艅 2007 r.
   

  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

   

   

  ROZSTRZYGNI臉TY

  Sko艂yszyn, dn. 2007-08-07

  znak sprawy: GPIR-i-340/9/07

  OG艁OSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


  W贸jt Gminy w Sko艂yszynie
  38-242 Sko艂yszyn 12
  tel/fax (0-13)4491062do64
  strona internetowa: www.bip.skolyszyn.pl

  Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego na:

  聞聞Budow臋 chodnika dla pieszych w pasie drogowym drogi krajowej Nr 28 Zator-Sanok-Medyka w miejscowo艣ci Przysieki聰
  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

  Dane o ofertach:

  Liczba z艂o偶onych ofert: 3
  Liczba ofert odrzuconych bez rozpatrywania : 1
  Ceny ofert (brutto): najta艅sza - 179 981,68 z艂
  najdro偶sza - 242 478,87 z艂

  Wykaz z艂o偶onych ofert i ocena wg kryteri贸w:

  Oferta nr 2:
  Przedsi臋biorstwo Rob贸t Drogowo Mostowych Sp. z o.o.
  38-200 Jas艂o, ul. Jana Paw艂a II 30
  Cena oferty: 179 981,68 z艂 brutto
  Cena : 179 981,68 / 179 981,68 = 1,00 x 100 pkt = 100,0 pkt
  Razem: = 100,0 pkt  Oferta nr 3:
  Konsorcjum budowlane:
  Przedsi臋biorstwo Rob贸t In偶ynieryjnych i Melioracyjnych Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 30 38-200 Jas艂o & Zak艂ad Produkcyjno-Handlowo-Us艂ugowy 聰Romax聰 Robert Pastwa 38-207 Przysieki 18 a
  Cena oferty: 242 478,87 z艂 brutto
  Cena : 179 981,68 / 242 478,87 = 0,74 x 100 pkt = 74,0 pkt
  Razem: = 74,0 pkt


  Wybrano ofert臋:
  Przedsi臋biorstwo Rob贸t Drogowo Mostowych Sp. z o.o.
  38-200 Jas艂o, ul. Jana Paw艂a II 30 tel. (013) 44 64 011
  Cena wybranej oferty: 179 981,68 z艂

  Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560).

  Krzysztof Zi臋ba
  Z-ca W贸jta Gminy Sko艂yszyn

  PPRZETARG NIEOGRANICZONY

  SKO艁YSZYN, dnia 2007-07-12

  Oznaczenie sprawy: GPIR-i-340/9/07

  W贸jt Gminy w Sko艂yszynie
  38-242 Sko艂yszyn
  tel/fax (0-13)4491062do64
  www.bip.skolyszyn.pl
  przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl

  o g 艂 a s z a

  PRZETARG NIEOGRANICZONY

  Na: 聞Budow臋 chodnika dla pieszych w pasie drogowym drogi krajowej Nr 28 Zator-Sanok-Medyka w miejscowo艣ci Przysieki.聰.

  Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅:
  45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci膮g贸w, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dr贸g, lotnisk i kolei; wyr贸wnywanie terenu; 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dr贸g
  45112730-1 Roboty w zakresie kszta艂towania dr贸g i autostrad.
  45233222-1 Roboty w zakresie chodnik贸w.

  Lokalizacja budowy: Przysieki

  Termin wykonania zam贸wienia: do 60 dni od podpisania umowy

  Termin sk艂adania ofert up艂ywa dnia 3 sierpie艅 2007 r. do godz. 10.00

  Oferty nale偶y sk艂ada膰 w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie 聳 pok. Nr 8 UG Sko艂yszyn(sekretariat) w godzinach pracy tj. 730 do 1530 opr贸cz sob贸t i dni ustawowo wolnych od pracy.

  Otwarcie ofert nast膮pi w dniu 3 sierpie艅 2007 r. o godz. 10.30 w siedzibie zamawiaj膮cego 聳 pok. Nr 7 Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie.
  Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia, specyfikacj臋 techniczn膮 wykonania i odbioru rob贸t budowlanych - mo偶na odebra膰 bezp艂atnie w UG Sko艂yszyn, pok. 23 w godzinach od 7.30 do 15.30.

  Specyfikacja jest r贸wnie偶 udost臋pniona na stronie internetowej pod adresem: www.bip.skolyszyn.pl.

  Upowa偶nionym do kontaktu z Wykonawcami jest P. Grzegorz Sza艅ski, tel. 013 4491062-64 wew. 50 w sprawie procedury oraz P. J贸zef Zabawa, tel. 013 4491062-64 wew. 29 w sprawie przedmiotu zam贸wienia.

  Zamawiaj膮cy nie dopuszcza sk艂adania ofert cz臋艣ciowych, r贸wnowa偶nych.
  Zamawiaj膮cy przewiduje udzieli膰 zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych, o kt贸rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP - do 50 % warto艣ci zam贸wienia podstawowego polegaj膮cych na powt贸rzeniu tego samego rodzaju zam贸wie艅, tj. 聞Budowy chodnik贸w dla pieszych w pasie drogowym drogi krajowej Nr 28 Zator-Sanok-Medyka聰 w okresie do 3 lat od udzielenia zam贸wienia obj臋tego niniejszym post臋powaniem.
  Zamawiaj膮cy nie 偶膮da wniesienia wadium.
  Zamawiaj膮cy odst臋puje od pobierania zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy.

  Kryteria oceny ofert: - cena: 100%;

  W przetargu mog膮 uczestniczy膰 Wykonawcy, kt贸rzy:
  1/ posiadaj膮 niezb臋dne uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅:
  a/ nie zalegaj膮 z op艂acaniem podatk贸w oraz sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne.
  2/ posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz dysponuj膮 potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania w/w zadania:
  a/ dysponuj膮 odpowiednim sprz臋tem co najmniej po jednej sztuce:
  koparko-spycharka, samoch贸d samowy艂adowczy, ubijak spalinowy 200 kg; walec
  samojezdny;
  b/ dysponuj膮 odpowiednio wykwalifikowanym personelem - Kierownik rob贸t wyznaczony przez Wykonawc臋 winien posiada膰 uprawnienia budowlane w specjalno艣ci drogowej; wykonawca musi zapewni膰 sta艂膮 obs艂ug臋 geodezyjn膮 (wraz z geodezyjn膮 inwentaryzacj膮 powykonawcz膮) przez uprawnionego geodet臋;
  c/ wykonali co najmniej po dwie roboty zwi膮zane z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej o warto艣ci nie mniejszej ni偶 100.000 z艂. ka偶da.
  d/ wykonali co najmniej po dwie roboty zwi膮zane oraz rob贸t sanitarnych (budowa kanalizacji, kanalizacji deszczowej) o warto艣ci nie mniejszej ni偶 50.000 z艂. ka偶da.
  3/ znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia:
  a/ s膮 ubezpieczeni od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci na kwot臋 nie mniejsz膮 ni偶 100.000 z艂.
  4/ nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy).

  Wykonawca b臋dzie zwi膮zany ofert膮 30 dni od up艂ywu terminu sk艂adania ofert, tj. do dnia 2 wrzesie艅 2007 r.

  Podstawa prawna - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. 聳 Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560).

  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

  html>

  Rejestr zmian odwiedzin: 2329
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  Specyfikacja istotnych warunk贸w
  Specyfikacja Techniczna dotycz膮ca wykonania i odbioru rob贸t
  Projekt budowlany
  Przedmiary
  Rysunki
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.081 sekund