Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  ROZSTRZYGNI臉TY - Przetarg nieograniczony na: Przebudowa kot艂owni w臋glowej na kot艂owni臋 opalan膮 gazem ziemnym w budynku Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie
  Nowa strona 1
  OG艁OSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

  Sko艂yszyn, dn. 2007-10-03
   

  znak sprawy: GPIR-i-340/14/07

   

  OG艁OSZENIE O ZAWARCIU UMOWY


  W贸jt Gminy w Sko艂yszynie
  38-242 Sko艂yszyn 12
  tel/fax (0-13)4491062do64

  Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego na:
  Przebudow臋 kot艂owni w臋glowej na kot艂owni臋 opalan膮 gazem ziemnym w budynku Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie
  - prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

   

  Wykonawca:
  Zak艂ad Us艂ugowy Wod-Kan.C.O. i Gaz 聞ANDPOL聰 Andrzej Zbylut
  38-247 O艂piny 624
  (014) 6519027
  Warto艣膰 umowy:
  netto: 65 413,52 z艂
  podatek VAT 7%: 14 390,97 z艂
  brutto: 79 804,49 z艂

  Data zawarcia umowy: 28 wrzesie艅 2007 r.
   


  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

   

  OG艁OSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Sko艂yszyn, dn. 2007-09-19

  znak sprawy: GPIR-i-340/14/07


  W贸jt Gminy w Sko艂yszynie
  38-242 Sko艂yszyn 12
  tel/fax (0-13)4491062do64

  Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego na:

  聞Przebudowa kot艂owni w臋glowej na kot艂owni臋 opalan膮 gazem ziemnym w budynku Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie聰.prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

  Dane o ofertach:
  Liczba z艂o偶onych ofert: 3
  Liczba ofert odrzuconych bez rozpatrywania: 1

  Ceny ofert brutto(nie podlegaj膮cych odrzuceniu):
  najta艅sza - 79 804,49 z艂
  najdro偶sza - 87 663,71 z艂

  Wykaz z艂o偶onych ofert i ocena wg kryteri贸w:

  Oferta nr 2:
  INSTALTERM聰 Teresa, J贸zef, Marek W贸jcikowscy 33-100 Tarn贸w, ul. Chopina 18
  Cena oferty: 87 663,71 z艂 brutto
  Cena: 79 804,49 / 87 663,71 = 0,91 x 100 pkt = 91,0 pkt

  Oferta nr 3:
  Zak艂ad Us艂ugowy Wod-Kan.C.O. i Gaz 聞ANDPOL聰 Andrzej Zbylut 38-247 O艂piny 624
  Cena oferty: 79 804,49 z艂 brutto
  Cena: 79 804,49 / 79 804,49 = 1,00 x 100 pkt = 100,0 pkt

  Wybrano ofert臋:
  Zak艂ad Us艂ugowy Wod-Kan.C.O. i Gaz 聞ANDPOL聰 Andrzej Zbylut 38-247 O艂piny 624 tel. (014) 6519027
  Cena wybranej oferty: 79 804,49 z艂 brutto
  Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560).

  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

  OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU

  SKO艁YSZYN, dnia 2007-08-21

  Oznaczenie sprawy: GPIR-i-340/14/07

  OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU

  I. ZAMAWIAJ慕CY:
  W脫JT GMINY W SKO艁YSZYNIE 38-242 Sko艂yszyn
  tel/fax (0-13)4491062do64
  strona internetowa: www.bip.skolyszyn.pl
  e-mail: przetargi@skolyszyn.pl , gmina@skolyszyn.pl

  II. PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA:

  II.1/ OPIS

  II.1.1/ NAZWA ZADANIA:
  聞Przebudowa kot艂owni w臋glowej na kot艂owni臋 opalan膮 gazem ziemnym w budynku Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie聰.

  II.1.2/ RODZAJ ZAM脫WIENIA: 聞ROBOTA BUDOWLANA聰

  II.1.3/ OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA:
  Przedmiotem zam贸wienia jest : Przebudowa kot艂owni w臋glowej na kot艂owni臋 opalan膮 gazem ziemnym w budynku Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie, adres: 38-242 Sko艂yszyn 12, dzia艂ki nr 577, 578.
  Zam贸wienie obejmuje w szczeg贸lno艣ci:
  - roboty demonta偶owe kot艂贸w c.o. i osprz臋tu;
  - roboty budowlane (przebudowa pomieszcze艅, remont 艣cian, wykonanie posadzek, licowanie 艣cian p艂ytkami, monta偶 drzwi do kot艂owni, malowanie);
  - technologia kot艂owni (monta偶 kot艂贸w c.o.; pomp, naczynia wzbiorczego i pozosta艂ego osprz臋tu);
  - instalacje elektryczne (monta偶 nowego o艣wietlenia, instalacji kot艂owni, rozdzielni).
  - uruchomienie kot艂owni, wykonanie pr贸b szczelno艣ci wykonanych instalacji.

  II.1.4/ WSP脫LNY S艁OWNIK ZAM脫WIE艃:
  45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania; 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe; 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych;
  45400000-1 Roboty wyko艅czeniowe w zakresie obiekt贸w budowlanych.

  II.1.5/ Zamawiaj膮cy nie dopuszcza sk艂adania ofert cz臋艣ciowych

  II.1.6/ Zamawiaj膮cy nie dopuszcza sk艂adania ofert wariantowych.

  II.2/ TERMIN WYKONANIA ZAM脫WIENIA: 20 pa聼dziernik 2007 r.

  III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1/ Zamawiaj膮cy nie 偶膮da wniesienia wadium.

  III.2/ WARUNKI UDZIA艁U:
  W przetargu mog膮 uczestniczy膰 Wykonawcy, kt贸rzy:
  1. Posiadaj膮 niezb臋dne uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅, tj;
  1/ Nie zalegaj膮 z op艂acaniem podatk贸w oraz sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne.
  2. Posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz dysponuj膮 potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania w/w zadania :
  2/ Dysponuj膮 odpowiednio wykwalifikowanym personelem :
  a/ wyznaczony przez wykonawc臋 kierownik budowy winien posiada膰 uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno艣ci instalacyjnej w zakresie sieci,
  instalacji i urz膮dze艅 cieplnych i gazowych;
  b/ wyznaczony przez wykonawc臋 kierownik rob贸t elektrycznych winien posiada膰 uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno艣ci instalacji
  elektrycznych.
  3/ Wykonali w okresie ostatnich pi臋ciu lat przed dniem wszcz臋cia post臋powania a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy 聳 w tym okresie:
  a/ co najmniej dwie roboty zwi膮zane z wykonaniem, przebudow膮 kot艂owni centralnego
  ogrzewania opalanej gazem ziemnym w budynkach u偶yteczno艣ci publicznej.
  3. Znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia.
  1/ S膮 ubezpieczeni od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci na kwot臋 nie mniejsz膮 ni偶 100.000 z艂.
  4. Nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia (art. 24 ust. 1 i 2ustawy).
  Spos贸b dokonania oceny spe艂nienia wymaganych warunk贸w:
  1) przy dokonaniu oceny spe艂nienia warunk贸w Zamawiaj膮cy b臋dzie si臋 kierowa艂 regu艂膮: 聞spe艂nia albo nie spe艂nia聰,
  2) niespe艂nienie chocia偶by jednego warunku skutkowa膰 b臋dzie wykluczeniem Wykonawcy z post臋powania; ofert臋 Wykonawcy wykluczonego uznaje si臋 za odrzucon膮.
  5. Zamawiaj膮cy dopuszcza zlecenie wykonania cz臋艣ci zadania podwykonawcom tylko w zakresie
  wykonania instalacji elektrycznej. Pozosta艂e roboty Wykonawca musi wykona膰 osobi艣cie.

  III.3/ INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJ慕 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU:
  1. Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nieniu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu, zgodnie z art.22 ust. 1 PZP oraz 偶e nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 PZP. Wz贸r o艣wiadczenia zawarty jest na formularzu ofertowym jako za艂. Nr 4 do SIWZ.
  2. Zawiadamiaj膮cy 偶膮da w celu potwierdzenia, 偶e Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP nast臋puj膮cych dokument贸w:
  1) odpisu z w艂a艣ciwego rejestru albo za艣wiadczenia o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub zg艂oszenia do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej - wystawionego nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert (w przypadku wsp贸lnego ubiegania si臋 o udzielenie niniejszego zam贸wienia przez dw贸ch lub wi臋cej Wykonawc贸w w ofercie musz膮 by膰 z艂o偶one przedmiotowe dokumenty dla ka偶dego z nich);
  2) za艣wiadczenia w艂a艣ciwego naczelnika urz臋du skarbowego, oraz w艂a艣ciwego oddzia艂u Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego potwierdzaj膮cego odpowiednio, 偶e wykonawca nie zalega z op艂acaniem podatk贸w, op艂at oraz sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne lub spo艂eczne, lub za艣wiadcze艅, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawionych nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert,
  3. Zamawiaj膮cy 偶膮da, w celu potwierdzenia, 偶e Wykonawca posiada niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie, znajduje si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia, a tak偶e dysponuje potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia, nast臋puj膮cych dokument贸w (w przypadku wsp贸lnego ubiegania si臋 o udzielenie niniejszego zam贸wienia przez dw贸ch lub wi臋cej Wykonawc贸w oceniany b臋dzie ich 艂膮czny potencja艂 techniczny i kadrowy oraz 艂膮czne kwalifikacje i do艣wiadczenie):
  1. wykazu wykonanych rob贸t budowlanych w okresie ostatnich pi臋ciu lat przed dniem wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia , a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy 聳 w tym okresie, odpowiadaj膮cy swoim rodzajem robotom budowlanym stanowi膮cym przedmiot zam贸wienia, z podaniem ich warto艣ci oraz daty i miejsca wykonania oraz za艂膮czeniem dokument贸w potwierdzaj膮cych, 偶e roboty te zosta艂y wykonane nale偶ycie zgodnie z wzorem jako za艂. nr 6 do SIWZ;
  2. wykazu os贸b, kt贸re b臋d膮 wykonywa膰 niniejsze zam贸wienie, zgodnie z wzorem jako za艂. nr 5 do SIWZ wraz z uprawnieniami: Kierownika budowy uprawnionego do kierowania robotami budowlanymi w specjalno艣ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz膮dze艅 cieplnych i gazowych (wraz z aktualnym wpisem do w艂a艣ciwej Izby Samorz膮du Zawodowego) oraz kierownika rob贸t elektrycznych uprawnionego do kierowania robotami budowlanymi w specjalno艣ci instalacji elektrycznych (wraz z aktualnym wpisem do w艂a艣ciwej Izby Samorz膮du Zawodowego).
  3. aktualn膮 polis臋 od odpowiedzialno艣ci cywilnej lub inny dokument potwierdzaj膮cy, 偶e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci na kwot臋 co najmniej 100.000 z艂.
  4. Je偶eli Wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument贸w na potwierdzenie uprawnienia do wykonania okre艣lonej dzia艂alno艣ci Wykonawca post臋puje zgodnie z 搂 2 rozporz膮dzenia Prezesa Rady Ministr贸w z 19 maj 2006 r. w sprawie rodzaj贸w dokument贸w, jakich mo偶e 偶膮da zamawiaj膮cy od wykonawcy, oraz form , w jakich te dokumenty mog膮 by sk艂adane (DzU nr 87, poz. 605).
  5. Zamawiaj膮cy wymaga, aby 偶膮dane przez niego dokumenty zosta艂y z艂o偶one w formie orygina艂u lub kserokopii po艣wiadczonej za zgodno艣膰 z orygina艂em przez wykonawc臋.

  IV. PROCEDURA

  IV.1/ TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA: PRZETARG NIEOGRANICZONY

  IV.2/ KRYTERIA OCENY OFERT: NAJNI呕SZA CENA

  IV.2.2 WYKORZYSTANA B臉DZIE AUKCJA ELEKTRONICZNA: NIE

  IV.3. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1/ Adres strony internetowej, na kt贸rej dost臋pna jest specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.bip.skolyszyn.pl .

  IV.3.2/ Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem:
  Urz膮d Gminy w Sko艂yszynie 38-242 Sko艂yszyn 12, pok. nr 23,
  tel. 013 4491062-64 wewn. 51

  IV.3.3/ Termin sk艂adania ofert up艂ywa dnia 11 wrzesie艅 2007 r. o godz. 10.00
  Oferty nale偶y sk艂ada膰 w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie 聳 pok. Nr 8 UG Sko艂yszyn(sekretariat) w godzinach pracy tj. 730 do 1530 opr贸cz sob贸t i dni ustawowo wolnych od pracy.

  IV.3.4/ Zamawiaj膮cy nie przewiduje udzielenia zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych, o kt贸rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

  IV.3.5/ Zamawiaj膮cy odst臋puje od pobierania zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy.

  IV.3.6/ Termin zwi膮zania ofert膮: 30 dni od up艂ywu terminu sk艂adania ofert.

  Podstawa prawna - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. 聳 Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560.).

  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 2850
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  Specyfikacja istotnych warunk贸w
  Formularz oferty
  Projekt umowy
  Specyfikacja techniczna - kot艂ownia UG Sko艂yszyn.pdf
  Specyfikacja techniczna - instalacja gazowa
  Projekt budowlany kot艂ownia - opis
  Projekt kot艂ownia - schemat
  Projekt Kot艂ownia - rzut i przekroje
  Projekt instalacja gazowa - opis
  Projekt instalacja gazowa - rzut i przekr贸j
  Projekt instalacji gazowej - w臋ze艂 pomiarowy
  Warunki przy艂膮czenia.pdf
  Projekt instalacji elektrycznej
  Przedmiar - instalacja elektryczna
  Przedmiar
  Kosztorys ofertowy szczeg贸艂owy
  O艣wiadczenie
  Wykaz os贸b
  Wykaz rob贸t
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.046 sekund