Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  ROZSTZRYGNI臉TY - Przetarg nieograniczony na: Dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji: 2006 lub 2007) lekkiego samochodu ratowniczo-ga艣niczego z nap臋dem 4x4 dla jednostki Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej: S艂aw臋cin-Siedliska
  Nowa strona 1

  OG艁OSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

  Sko艂yszyn, dn. 2007-10-02
   

  znak sprawy: GPIR-i-340/15/07

   

  OG艁OSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

  W贸jt Gminy w Sko艂yszynie
  38-242 Sko艂yszyn 12
  tel/fax (0-13)4491062do64

  Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego na:
  聞Dostaw臋 fabrycznie nowego (rok produkcji: 2006 lub 2007) lekkiego samochodu ratowniczo-ga艣niczego z nap臋dem 4x4 dla jednostki Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej: S艂aw臋cin-Siedliska.聰.

  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
   

  Wykonawca:
  Przedsi臋biorstwo Us艂ugowo-Handlowe Moto-Truck Leszek Chmiel, ul. 艢ciegiennego 270 25-116 Kielce.
  tel. (041) 361 33 13

  Warto艣膰 umowy:
  netto: 76 635,51 z艂
  podatek VAT 7%: 5 364,49 z艂
  brutto: 82 000,00 z艂


  Data zawarcia umowy: 20 wrzesie艅 2007 r.
   

  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

   

  OG艁OSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Sko艂yszyn, dn. 2007-09-12

  znak sprawy: GPIR-i-340/15/07

  W贸jt Gminy w Sko艂yszynie
  38-242 Sko艂yszyn 12
  tel/fax (0-13)4491062do64

  Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego na:
  聞Dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji: 2006 lub 2007) lekkiego samochodu ratowniczo-ga艣niczego z nap臋dem 4x4 dla jednostki Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej: S艂aw臋cin-Siedliska.聰.
  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

  Dane o ofertach:

  Liczba z艂o偶onych ofert: 1
  Liczba ofert odrzuconych bez rozpatrywania : 0

  Ceny ofert (brutto): najta艅sza - 82 000,00 z艂
  najdro偶sza - 82 000,00 z艂

  Wykaz z艂o偶onych ofert i ocena wg kryteri贸w:

  Oferta nr 1:
  Przedsi臋biorstwo Us艂ugowo-Handlowe Moto-Truck Leszek Chmiel,
  ul. 艢ciegiennego 270 25-116 Kielce.

  Cena: 82.000,00/82.000,00 = 1,00 x 100 pkt = 100,0 pkt

  Wybrano ofert臋:
  Przedsi臋biorstwo Us艂ugowo-Handlowe Moto-Truck Leszek Chmiel,
  ul. 艢ciegiennego 270 25-116 Kielce.
  tel. (041) 361 33 13

  Cena wybranej oferty: 82 000,00 z艂

  Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560).

  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

  OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU

  SKO艁YSZYN, dnia 2007-08-28

  Oznaczenie sprawy: GPIR-i-340/15/07

  OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU

  I. ZAMAWIAJ慕CY:
  W脫JT GMINY W SKO艁YSZYNIE 38-242 Sko艂yszyn
  tel/fax (0-13)4491062do64
  strona internetowa: www.bip.skolyszyn.pl
  e-mail: przetargi@skolyszyn.pl , gmina@skolyszyn.pl

  II. PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA:

  II.1/ OPIS

  II.1.1/ NAZWA ZADANIA:
  聞Dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji: 2006 lub 2007) lekkiego samochodu ratowniczo-ga艣niczego z nap臋dem 4x4 dla jednostki Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej: S艂aw臋cin-Siedliska聰.

  II.1.2/ RODZAJ ZAM脫WIENIA: 聞DOSTAWA聰

  II.1.3/ OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA:
  1. Przedmiotem zam贸wienia jest Dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji: 2006 lub 2007) lekkiego samochodu ratowniczo-ga艣niczego z nap臋dem 4x4 dla jednostki OSP S艂aw臋cin-Siedliska聰 Szczeg贸艂owy opis zam贸wienia zawarty jest w za艂. nr 3 do SIWZ.

  II.1.4/ WSP脫LNY S艁OWNIK ZAM脫WIE艃:
  34114110-3 Pojazdy ratownicze; 34113000-2 Pojazdy z nap臋dem na 4 ko艂a.

  II.1.5/ Zamawiaj膮cy nie dopuszcza sk艂adania ofert cz臋艣ciowych.

  II.1.6/ Zamawiaj膮cy nie dopuszcza sk艂adania ofert wariantowych.

  II.2/ TERMIN WYKONANIA ZAM脫WIENIA: do 14 dni od podpisania umowy.

  III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1/ Zamawiaj膮cy nie 偶膮da wniesienia wadium.

  III.2/ WARUNKI UDZIA艁U:
  W przetargu mog膮 uczestniczy膰 Wykonawcy, kt贸rzy:
  1. Posiadaj膮 niezb臋dne uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅, tj.:
  1/ Nie zalegaj膮 z op艂acaniem podatk贸w oraz sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne.
  2. Posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz dysponuj膮 potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania w/w zadania :
  3. Znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia.
  4. Nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia (art. 24 ust. 1 i 2ustawy).
  Spos贸b dokonania oceny spe艂nienia wymaganych warunk贸w:
  1) przy dokonaniu oceny spe艂nienia warunk贸w Zamawiaj膮cy b臋dzie si臋 kierowa艂 regu艂膮: 聞spe艂nia albo nie spe艂nia聰,
  2) niespe艂nienie chocia偶by jednego warunku skutkowa膰 b臋dzie wykluczeniem Wykonawcy z post臋powania; ofert臋 Wykonawcy wykluczonego uznaje si臋 za odrzucon膮.
  Zamawiaj膮cy dopuszcza wykonanie cz臋艣ci zam贸wienia przez podwykonawc贸w.

  III.3/ INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJ慕 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU:
  1. Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nieniu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu, zgodnie z art.22 ust. 1 PZP oraz 偶e nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 PZP. Wz贸r o艣wiadczenia zawarty jest na formularzu ofertowym jako za艂. Nr 4 do SIWZ.
  2. Zawiadamiaj膮cy 偶膮da w celu potwierdzenia, 偶e Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP nast臋puj膮cych dokument贸w:
  1) odpisu z w艂a艣ciwego rejestru albo za艣wiadczenia o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub zg艂oszenia do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej - wystawionego nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert (w przypadku wsp贸lnego ubiegania si臋 o udzielenie niniejszego zam贸wienia przez dw贸ch lub wi臋cej Wykonawc贸w w ofercie musz膮 by膰 z艂o偶one przedmiotowe dokumenty dla ka偶dego z nich);
  2) za艣wiadczenia w艂a艣ciwego naczelnika urz臋du skarbowego, oraz w艂a艣ciwego oddzia艂u Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego potwierdzaj膮cego odpowiednio, 偶e wykonawca nie zalega z op艂acaniem podatk贸w, op艂at oraz sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne lub spo艂eczne, lub za艣wiadcze艅, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawionych nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert;
  3. Zamawiaj膮cy 偶膮da, w celu potwierdzenia, 偶e oferowana dostawa odpowiada wymaganiom okre艣lonym przez Zamawiaj膮cego (w przypadku wsp贸lnego ubiegania si臋 o udzielenie niniejszego zam贸wienia przez dw贸ch lub wi臋cej Wykonawc贸w ni偶ej wymienione dokumenty sk艂ada jeden z nich) nast臋puj膮cych dokument贸w:
  1) wykazu autoryzowanych stacji obs艂ugi oferowanego samochodu na terenie ca艂ego kraju.
  2) folderu w formie opisu dostarczanego pojazdu wraz ze szczeg贸艂owymi parametrami technicznymi oraz dokumentacj膮 fotograficzn膮 oferowanego pojazdu (widok: z przodu, z ty艂u, z boku, wn臋trza pojazdu).
  3) opini臋 lub certyfikat Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpo偶arowej (CNBOP) dla oferowanego pojazdu;
  4. Je偶eli Wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument贸w na potwierdzenie uprawnienia do wykonania okre艣lonej dzia艂alno艣ci Wykonawca post臋puje zgodnie z 搂 2 rozporz膮dzenia Prezesa Rady Ministr贸w z 19 maja 2006 r. w sprawie rodzaj贸w dokument贸w, jakich mo偶e 偶膮da膰 zamawiaj膮cy od wykonawcy, oraz form , w jakich te dokumenty mog膮 by膰 sk艂adane (Dz.U. nr 87, poz. 605).
  5. Zamawiaj膮cy wymaga, aby 偶膮dane przez niego dokumenty zosta艂y z艂o偶one w formie orygina艂u lub kserokopii po艣wiadczonej za zgodno艣膰 z orygina艂em przez wykonawc臋.

  IV. PROCEDURA

  IV.1/ TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA: PRZETARG NIEOGRANICZONY

  IV.2/ KRYTERIA OCENY OFERT: NAJNI呕SZA CENA

  IV.2.2 WYKORZYSTANA B臉DZIE AUKCJA ELEKTRONICZNA: NIE

  IV.3. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1/ Adres strony internetowej, na kt贸rej dost臋pna jest specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.bip.skolyszyn.pl .

  IV.3.2/ Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem:
  Urz膮d Gminy w Sko艂yszynie 38-242 Sko艂yszyn 12, pok. nr 23,
  tel. 013 4491062-64 wewn. 51

  IV.3.3/ Termin sk艂adania ofert up艂ywa dnia 10 wrzesie艅 2007 r. o godz. 10.00
  Oferty nale偶y sk艂ada膰 w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie 聳 pok. Nr 8 UG Sko艂yszyn(sekretariat) w godzinach pracy tj. 730 do 1530 opr贸cz sob贸t i dni ustawowo wolnych od pracy.

  IV.3.4/ Zamawiaj膮cy nie przewiduje udzielenia zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych, o kt贸rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

  IV.3.5/ Zamawiaj膮cy odst臋puje od pobierania zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy.

  IV.3.6/ Termin zwi膮zania ofert膮: 30 dni od up艂ywu terminu sk艂adania ofert.

  Podstawa prawna - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. 聳 Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560.).

  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

  Rejestr zmian odwiedzin: 2087
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  Specyfikacja Istotnych warunk贸w
  Formularz ofertowy
  Projekt umowy
  Szczeg贸lowy opis przemiotu zam贸wienia
  O艣wiadczenie
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.068 sekund