Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Przetarg nieograniczony - Odbudowa dr贸g gminnych w gminie Sko艂yszyn przy wsp贸艂udziale 艣rodk贸w z bud偶etu pa艅stwa przeznaczonych na usuwanie skutk贸w kl臋sk 偶ywio艂owych
  Nowa strona 1

  OG艁OSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

  Sko艂yszyn, dn. 2007-10-19
   

  znak sprawy: GPIR-i-340/16/07


  OG艁OSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

  W贸jt Gminy w Sko艂yszynie
  38-242 Sko艂yszyn 12
  tel/fax (0-13)4491062do64

  Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego na:
  Odbudowa dr贸g gminnych w gminie Sko艂yszyn przy wsp贸艂udziale 艣rodk贸w z bud偶etu pa艅stwa przeznaczonych na usuwanie skutk贸w kl臋sk 偶ywio艂owych.

  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
   

  Wykonawca:
  Przedsi臋biorstwo Rob贸t Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.
  38-200 Jas艂o, ul. Jana Paw艂a II 30
  tel. (013) 44 64 011

  Warto艣膰 umowy:
  netto: 266 772,17 z艂
  podatek VAT 7%: 58 689,88 z艂
  brutto: 325 462,05 z艂

  Data zawarcia umowy: 19 pa聼dziernik 2007 r.
   

  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

   

  OG艁OSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Sko艂yszyn, dn. 2007-10-10

  znak sprawy: GPIR-i-340/16/07

  OG艁OSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  W贸jt Gminy w Sko艂yszynie
  38-242 Sko艂yszyn 12
  tel/fax (0-13)4491062do64

  Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego na:
  聞Odbudowa dr贸g gminnych w gminie Sko艂yszyn przy wsp贸艂udziale 艣rodk贸w z bud偶etu pa艅stwa przeznaczonych na usuwanie skutk贸w kl臋sk 偶ywio艂owych聰- prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

  Dane o ofertach:
  Liczba z艂o偶onych ofert: 1
  Liczba ofert odrzuconych bez rozpatrywania: 0
  Wykaz z艂o偶onych ofert i ocena wg kryteri贸w:

  Oferta nr 1:
  Przedsi臋biorstwo Rob贸t Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.
  38-200 Jas艂o, ul. Jana Paw艂a II 30
  Cena oferty: 325 462,05 z艂 brutto

  Cena: 325 462,05 / 325 462,05 = 1 x 100 pkt = 100,0 pkt


  Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560).

  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

  MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNK脫W ZAM脫WIENIA


  Sko艂yszyn, dn. 2007-09-28

  Zamawiaj膮cy:
  W贸jt Gminy w Sko艂yszynie
  38-242 Sko艂yszyn 12

  MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNK脫W ZAM脫WIENIA

  ozn. sprawy: GPIR-i-340/16/07


  Dotyczy: przetargu nieograniczonego z dn. 18.09.2007 r. na zadanie: 聞Odbudowa dr贸g gminnych w gminie Sko艂yszyn przy wsp贸艂udziale 艣rodk贸w z bud偶etu pa艅stwa przeznaczonych na usuwanie skutk贸w kl臋sk 偶ywio艂owych聰.

  Dzia艂aj膮c w trybie artyku艂u 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 聳 Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560) modyfikuje si臋 tre艣膰 specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia.
  Modyfikacja dotyczy zmiany zakresu rzeczowego wykonywanych rob贸t, tj. d艂ugo艣ci odcinka drogi gminnej przeznaczonej do odbudowy:聞Pogwizdo艂聰 Nr ew. 2533 w 艢wi臋canach wymienionej w pkt 1.22 Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob贸t. Jest: 608 m, powinno by膰 600 m.
  W za艂膮czeniu zmodyfikowany przedmiar rob贸t.
  Pozosta艂e zapisy specyfikacji nie ulegaj膮 zmianie.

  Za艂膮czniki
  1. Przedmiar - droga Pogwizdo艂

  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

  OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU

  SKO艁YSZYN, dnia 2007-09-17

  Oznaczenie sprawy: GPIR-i-340/16/07

  OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU

  I. ZAMAWIAJ慕CY:
  W脫JT GMINY W SKO艁YSZYNIE 38-242 Sko艂yszyn
  tel/fax (0-13)4491062do64
  strona internetowa: www.bip.skolyszyn.pl
  e-mail: przetargi@skolyszyn.pl , gmina@skolyszyn.pl

  II. PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA:

  II.1/ OPIS

  II.1.1/ NAZWA ZADANIA:
  聞Odbudowa dr贸g gminnych w gminie Sko艂yszyn przy wsp贸艂udziale 艣rodk贸w z bud偶etu pa艅stwa przeznaczonych na usuwanie skutk贸w kl臋sk 偶ywio艂owych聰.

  II.1.2/ RODZAJ ZAM脫WIENIA: 聞ROBOTA BUDOWLANA聰

  II.1.3/ OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA:
  Przedmiotem zam贸wienia jest wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudow膮 na nast臋puj膮cych drogach:
  1/ Odbudowa drogi gminnej nr ew. 880 聞Brzeziny聰 w B膮czalu Dolnym.
  2/ Odbudowa drogi gminnej nr ew. 2533 聞Pogwizdo艂聰 w 艢wi臋canach.
  3/ Odbudowa drogi gminnej nr ew. 61 w Sko艂yszynie.
  4/ Odbudowa drogi gminnej nr ew. 1277 聞Ropita聰 w Harklowej.
  5/ Odbudowa drogi gminnej nr ew. 381 聞Zagumnie聰 w Lisowie.

  II.1.4/ WSP脫LNY S艁OWNIK ZAM脫WIE艃:
  45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dr贸g
  45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dr贸g.

  II.1.5/ Zamawiaj膮cy nie dopuszcza sk艂adania ofert cz臋艣ciowych

  II.1.6/ Zamawiaj膮cy nie dopuszcza sk艂adania ofert wariantowych.

  II.2/ TERMIN WYKONANIA ZAM脫WIENIA: 20 listopad 2007 r.

  III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1/ Zamawiaj膮cy nie 偶膮da wniesienia wadium.

  III.2/ WARUNKI UDZIA艁U:
  W przetargu mog膮 uczestniczy膰 Wykonawcy, kt贸rzy:
  1. Posiadaj膮 niezb臋dne uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅, tj.:
  1/ Nie zalegaj膮 z op艂acaniem podatk贸w oraz sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne.
  2. Posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz dysponuj膮 potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania w/w zadania, tj. :
  1/ Dysponuj膮 odpowiednim sprz臋tem co najmniej po jednej sztuce: koparko - spycharka lub koparka i r贸wniarka, walec, uk艂adarka mieszanek mineralno- asfaltowych typu
  zag臋szczonego, samoch贸d samowy艂adowczy.
  2/ Dysponuj膮 odpowiednio wykwalifikowanym personelem - Kierownik rob贸t winien posiada膰 uprawnienia budowlane w specjalno艣ci drogowej.
  3/ Wykonali w okresie ostatnich pi臋ciu lat przed wszcz臋ciem post臋powania co najmniej dwie roboty zwi膮zane z wykonaniem nawierzchni asfaltowych o warto艣ci nie mniejszej ni偶 300.000 z艂. ka偶da.
  3. Znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia, tj.
  1/ S膮 ubezpieczeni od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci na kwot臋 nie mniejsz膮 ni偶 200.000 z艂.
  4. Nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy).
  Spos贸b dokonania oceny spe艂nienia wymaganych warunk贸w:
  1) przy dokonaniu oceny spe艂nienia warunk贸w Zamawiaj膮cy b臋dzie si臋 kierowa艂 regu艂膮: 聞spe艂nia albo nie spe艂nia聰,
  2) niespe艂nienie chocia偶by jednego warunku skutkowa膰 b臋dzie wykluczeniem Wykonawcy z post臋powania; ofert臋 Wykonawcy wykluczonego uznaje si臋 za odrzucon膮.
  Zamawiaj膮cy wymaga, aby Wykonawca wykona艂 przedmiot zam贸wienia osobi艣cie.
  Nie dopuszcza si臋 mo偶liwo艣ci zlecania ca艂o艣ci lub cz臋艣ci prac podwykonawcom.

  III.3/ INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJ慕 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU:
  1. Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nieniu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu, zgodnie z art.22 ust. 1 PZP oraz 偶e nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 PZP. Wz贸r o艣wiadczenia zawarty jest na formularzu ofertowym jako za艂. Nr 4 do SIWZ.
  2. Zawiadamiaj膮cy 偶膮da w celu potwierdzenia, 偶e Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP nast臋puj膮cych dokument贸w:
  1) odpisu z w艂a艣ciwego rejestru albo za艣wiadczenia o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub zg艂oszenia do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej - wystawionego nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert (w przypadku wsp贸lnego ubiegania si臋 o udzielenie niniejszego zam贸wienia przez dw贸ch lub wi臋cej Wykonawc贸w w ofercie musz膮 by膰 z艂o偶one przedmiotowe dokumenty dla ka偶dego z nich);
  2) za艣wiadczenia w艂a艣ciwego naczelnika urz臋du skarbowego, oraz w艂a艣ciwego oddzia艂u Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego potwierdzaj膮cego odpowiednio, 偶e wykonawca nie zalega z op艂acaniem podatk贸w, op艂at oraz sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne lub spo艂eczne, lub za艣wiadcze艅, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawionych nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert,
  3. Zamawiaj膮cy 偶膮da, w celu potwierdzenia, 偶e Wykonawca posiada niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie, znajduje si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia, a tak偶e dysponuje potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia, nast臋puj膮cych dokument贸w (w przypadku wsp贸lnego ubiegania si臋 o udzielenie niniejszego zam贸wienia przez dw贸ch lub wi臋cej Wykonawc贸w oceniany b臋dzie ich 艂膮czny potencja艂 techniczny i kadrowy oraz 艂膮czne kwalifikacje i do艣wiadczenie):
  1. wykazu wykonanych rob贸t budowlanych w okresie ostatnich pi臋ciu lat przed dniem wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia , a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy 聳 w tym okresie, odpowiadaj膮cy swoim rodzajem robotom budowlanym stanowi膮cym przedmiot zam贸wienia, z podaniem ich warto艣ci oraz daty i miejsca wykonania oraz za艂膮czeniem dokument贸w potwierdzaj膮cych, 偶e roboty te zosta艂y wykonane nale偶ycie (w tym co najmniej 2 roboty zwi膮zane z wykonaniem nawierzchni asfaltowej o warto艣ci co najmniej 300.000 z艂 ka偶da) zgodnie z wzorem jako za艂. nr 5 do SIWZ;
  2. wykaz os贸b, kt贸re b臋d膮 wykonywa膰 niniejsze zam贸wienie, z propozycj膮 Kierownika rob贸t z uprawnieniami budowlanymi w specjalno艣ci drogowej oraz za艣wiadczenie z w艂a艣ciwej OIIB stwierdzaj膮ce przynale偶no艣膰 do izby i aktualnie op艂acane sk艂adki zgodnie z wzorem jako za艂. nr 6 do SIWZ;
  3. wykazu sprz臋tu przewidzianego do wykonania zam贸wienia, co najmniej po jednej sztuce: koparko-spycharka lub koparka i r贸wniarka, walec, uk艂adarka mieszanek mineralno- asfaltowych typu zag臋szczonego, samoch贸d samowy艂adowczy - zgodnie z wzorem jako za艂. nr 7 do SIWZ;
  4. aktualn膮 polis臋 od odpowiedzialno艣ci cywilnej lub inny dokument potwierdzaj膮cy, 偶e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci na kwot臋 co najmniej 200.000 z艂.
  4. Je偶eli Wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument贸w na potwierdzenie uprawnienia do wykonania okre艣lonej dzia艂alno艣ci Wykonawca post臋puje zgodnie z 搂 2 rozporz膮dzenia Prezesa Rady Ministr贸w z 19 maja 2006 r. w sprawie rodzaj贸w dokument贸w, jakich mo偶e 偶膮da膰 zamawiaj膮cy od wykonawcy, oraz form , w jakich te dokumenty mog膮 by膰 sk艂adane (Dz.U. nr 87, poz. 605).
  5. Zamawiaj膮cy wymaga, aby 偶膮dane przez niego dokumenty zosta艂y z艂o偶one w formie orygina艂u lub kserokopii po艣wiadczonej za zgodno艣膰 z orygina艂em przez wykonawc臋.

  IV. PROCEDURA

  IV.1/ TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA: PRZETARG NIEOGRANICZONY

  IV.2/ KRYTERIA OCENY OFERT: NAJNI呕SZA CENA

  IV.2.2 WYKORZYSTANA B臉DZIE AUKCJA ELEKTRONICZNA: NIE

  IV.3. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1/ Adres strony internetowej, na kt贸rej dost臋pna jest specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.bip.skolyszyn.pl .

  IV.3.2/ Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem:
  Urz膮d Gminy w Sko艂yszynie 38-242 Sko艂yszyn 12, pok. nr 23, tel. 013 4491062-64 wewn. 51

  IV.3.3/ Termin sk艂adania ofert up艂ywa dnia 9 pa聼dziernik 2007 r. o godz. 10.00
  Oferty nale偶y sk艂ada膰 w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie 聳 pok. Nr 8 UG Sko艂yszyn (sekretariat) w godzinach pracy tj. 7.30 do 15.30 opr贸cz sob贸t i dni ustawowo wolnych od pracy.

  IV.3.4/ Zamawiaj膮cy nie przewiduje udzielenia zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych, o kt贸rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

  IV.3.5/ Zamawiaj膮cy odst臋puje od pobierania zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy.

  IV.3.6/ Termin zwi膮zania ofert膮: 30 dni od up艂ywu terminu sk艂adania ofert.

  Podstawa prawna - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. 聳 Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560.).

  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn


  Rejestr zmian odwiedzin: 1865
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  Specyfikacja Istotnych warunk贸w
  Formularz oferty
  Projekt umowy
  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob贸t
  Przedmiary rob贸t
  Oswiadczenie
  Wykaz rob贸t
  Wykaz os贸b
  Wykaz sprzetu
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.112 sekund