Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  ROZSTRZYGNI臉TY - Przetarg nieograniczony na: Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem budynku 艢rodowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach
  Nowa strona 1

  OG艁OSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

  Sko艂yszyn, dn. 2007-10-19
   

  znak sprawy: GPIR-i-340/16/07


  OG艁OSZENIE O ZAWARCIU UMOWY


  W贸jt Gminy w Sko艂yszynie


  informuje o zawarciu umowy pomi臋dzy Gminnym O艣rodkiem Pomocy Spo艂ecznej w Sko艂yszynie a ni偶ej wymienionym Wykonawc膮
  w wyniku udzielenia zam贸wienia publicznego na:
  Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem budynku 艢rodowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach.

  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
   

  Wykonawca:
  Firm膮 Produkcyjno-Us艂ugowo-Handlow膮 聞Budglim聰
  S.Przyby艂o sp贸艂ka jawna
  38-320 Gorlice, ul. 艢ciegiennego 13
  tel. (018) 353 52 06

  Warto艣膰 umowy:
  netto: 54 619,60 z艂
  podatek VAT 7%: 12 016,31 z艂
  brutto: 66 635,91 z艂

  Data zawarcia umowy: 17 pa聼dziernik 2007 r.
   

  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

   

  OG艁OSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Sko艂yszyn, dn. 2007-10-09

  znak sprawy: GPIR-i-340/17/07


  OG艁OSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  W贸jt Gminy w Sko艂yszynie
  38-242 Sko艂yszyn 12
  tel/fax (0-13)4491062do64

  Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego na:
  聞Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem budynku 艢rodowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach聰 - prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

  Dane o ofertach:
  Liczba z艂o偶onych ofert: 3
  Liczba ofert odrzuconych bez rozpatrywania: 0
  Wykaz z艂o偶onych ofert i ocena wg kryteri贸w:

  Oferta nr 1:
  PYZIK聰 Us艂ugi, Budownictwo, Handel Zygmunt Pyzik
  38-321 Moszczenica 486
  Cena oferty: 74 883,90 z艂 brutto
  Cena: 66 635,91 / 74 883,90 = 0,890 x 100 pkt = 89,0 pkt

  Oferta nr 2:
  Firma Produkcyjno-Us艂ugowo-Handlowa 聞Budglim聰 S.Przyby艂o s.j.
  38-320 Gorlice, ul. 艢ciegiennego 13
  Cena oferty: 66 635,91 z艂 brutto
  Cena: 66 635,91 / 66 635,91 = 1,00 x 100 pkt = 100,0 pkt

  Oferta nr 3:
  Firma Handlowo-Us艂ugowa 聞Chembud聰 Dorota Michalec
  38-340 Biecz ul. Bochniewicza 261
  Cena oferty: 74 721,75 z艂 brutto
  Cena: 66 635,91 / 74 721,75 = 0,892 x 100 pkt = 89,2 pkt

  Wybrano ofert臋:
  Firma Produkcyjno-Us艂ugowo-Handlowa 聞Budglim聰 S.Przyby艂o s.j.
  38-320 Gorlice, ul. 艢ciegiennego 13
  tel. /018/ 353-52-06
  Cena wybranej oferty: 66 635,91 z艂 brutto

  Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560).

  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

  OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU


  SKO艁YSZYN, dnia 2007-09-17

  Oznaczenie sprawy: GPIR-i-340/17/07

  OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU

  I. ZAMAWIAJ慕CY:
  W脫JT GMINY W SKO艁YSZYNIE 38-242 Sko艂yszyn
  tel/fax (0-13)4491062do64
  strona internetowa: www.bip.skolyszyn.pl
  e-mail: przetargi@skolyszyn.pl , gmina@skolyszyn.pl

  II. PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA:

  II.1/ OPIS

  II.1.1/ NAZWA ZADANIA:
  聞Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem budynku 艢rodowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach聰.

  II.1.2/ RODZAJ ZAM脫WIENIA: 聞ROBOTA BUDOWLANA聰

  II.1.3/ OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA:
  Przedmiotem zam贸wienia jest : Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem budynku 艢rodowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach聰, adres: 38-207 Przysieki.
  Zam贸wienie obejmuje w szczeg贸lno艣ci:
  - wykonanie izolacji fundament贸w od strony wschodniej i po艂udniowej budynku;
  - wykonanie elewacji zewn臋trznej budynku wraz ociepleniem metoda lekka聳mokra wraz z wymian膮 1 szt. okna;

  II.1.4/ WSP脫LNY S艁OWNIK ZAM脫WIE艃:
  45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby; 45320000-6 Roboty izolacyjne;
  45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych element贸w; 45321000-4 Tynkowanie

  II.1.5/ Zamawiaj膮cy nie dopuszcza sk艂adania ofert cz臋艣ciowych

  II.1.6/ Zamawiaj膮cy nie dopuszcza sk艂adania ofert wariantowych.

  II.2/ TERMIN WYKONANIA ZAM脫WIENIA: 30 listopad 2007 r.

  III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1/ Zamawiaj膮cy nie 偶膮da wniesienia wadium.

  III.2/ WARUNKI UDZIA艁U:
  W przetargu mog膮 uczestniczy膰 Wykonawcy, kt贸rzy:
  1. Posiadaj膮 niezb臋dne uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅.
  2. Posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz dysponuj膮 potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania w/w zadania.
  3. Znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia.
  4. Nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia (art. 24 ust. 1 i 2ustawy).
  Spos贸b dokonania oceny spe艂nienia wymaganych warunk贸w:
  1) przy dokonaniu oceny spe艂nienia warunk贸w Zamawiaj膮cy b臋dzie si臋 kierowa艂 regu艂膮: 聞spe艂nia albo nie spe艂nia聰,
  2) niespe艂nienie chocia偶by jednego warunku skutkowa膰 b臋dzie wykluczeniem Wykonawcy z post臋powania; ofert臋 Wykonawcy wykluczonego uznaje si臋 za odrzucon膮.
  5. Zamawiaj膮cy dopuszcza zlecenie wykonania cz臋艣ci zadania podwykonawcom.

  III.3/ INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJ慕 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU:
  1. Wykonawca na potwierdzenie spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nieniu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu, zgodnie z art.22 ust. 1 PZP oraz 偶e nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 PZP. Wz贸r o艣wiadczenia zawarty jest na formularzu ofertowym jako za艂. Nr 4 do SIWZ.

  IV. PROCEDURA

  IV.1/ TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA: PRZETARG NIEOGRANICZONY

  IV.2/ KRYTERIA OCENY OFERT: NAJNI呕SZA CENA

  IV.2.2 WYKORZYSTANA B臉DZIE AUKCJA ELEKTRONICZNA: NIE

  IV.3. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1/ Adres strony internetowej, na kt贸rej dost臋pna jest specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.bip.skolyszyn.pl .

  IV.3.2/ Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem:
  Urz膮d Gminy w Sko艂yszynie 38-242 Sko艂yszyn 12, pok. nr 23, tel. 013 4491062-64 wewn. 51

  IV.3.3/ Termin sk艂adania ofert up艂ywa dnia 8 pa聼dziernik 2007 r. o godz. 10:00
  Oferty nale偶y sk艂ada膰 w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie 聳 pok. Nr 8 UG Sko艂yszyn(sekretariat) w godzinach pracy tj. 7:30 do 15:30 opr贸cz sob贸t i dni ustawowo wolnych od pracy.

  IV.3.4/ Zamawiaj膮cy nie przewiduje udzielenia zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych, o kt贸rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

  IV.3.5/ Zamawiaj膮cy odst臋puje od pobierania zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy.

  IV.3.6/ Termin zwi膮zania ofert膮: 30 dni od up艂ywu terminu sk艂adania ofert.
  Podstawa prawna - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. 聳 Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560.).

  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 2140
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  Specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia
  Formularz oferty
  Projekt umowy
  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob贸t
  Przedmiar rob贸t
  O艣wiadczenie
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.048 sekund