Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Og艂oszenie o otwartym konkursie ofert na na realizacj臋 us艂ug opieku艅czych od 01.01.2008 r. do 31.12.2009 r.
  Nowa strona 1

  OG艁OSZENIE O ZAWARCIU UMOWY  Sko艂yszyn, dn. 2007-11-21
   

  znak sprawy: GPIR-i-340/19/07
   

  OG艁OSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
   

  W贸jt Gminy w Sko艂yszynie
  38-242 Sko艂yszyn 12
  tel/fax (0-13)4491062do64
   

  Dotyczy konkursu ofert na:
  聞Realizacj臋 us艂ug opieku艅czych od 01.01.2008 r. do 31.12.2009 r., w tym specjalistycznych us艂ug opieku艅czych nad osobami, kt贸re z powodu wieku, choroby wymagaj膮 pomocy innych os贸b oraz specjalistycznych us艂ug opieku艅czych 艣wiadczonych na rzecz os贸b z zaburzeniami psychicznymi dla os贸b zamieszka艂ych na terenie Gminy Sko艂yszyn w miejscu ich zamieszkania聰.  WYKONAWCA:

  STOWARZYSZENIE NA RZECZ CHORYCH D艁UGOTRWALE UNIERUCHOMIONYCH 聞NIEBIESKI PARASOL聰
  38 - 200 Jas艂o, ul. K.K.Baczy艅skiego 29,
  tel. /013/ 448 20 47

  艁膮czna warto艣膰 umowy (udzielonej dotacji): 757 639,20 z艂

  Data zawarcia umowy: 16 listopad 2007 r.


  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn


   

  OG艁OSZENIE O WYBORZE OFERTY

  Sko艂yszyn, dn. 2007-11-08

  znak sprawy: GPIR-i-340/19/07

  OG艁OSZENIE O WYBORZE OFERTY
  W贸jt Gminy w Sko艂yszynie
  38-242 Sko艂yszyn 12
  tel/fax (0-13)4491062do64


  Dotyczy konkursu ofert na:
  聞Realizacj臋 us艂ug opieku艅czych od 01.01.2008 r. do 31.12.2009 r., w tym specjalistycznych us艂ug opieku艅czych nad osobami, kt贸re z powodu wieku, choroby wymagaj膮 pomocy innych os贸b oraz specjalistycznych us艂ug opieku艅czych 艣wiadczonych na rzecz os贸b z zaburzeniami psychicznymi dla os贸b zamieszka艂ych na terenie Gminy Sko艂yszyn w miejscu ich zamieszkania聰.

  Dane o ofertach:
  Liczba z艂o偶onych ofert: 1
  Liczba ofert odrzuconych bez rozpatrywania: 0

  Dokonano wyboru oferty z艂o偶onej przez:

  STOWARZYSZENIE NA RZECZ CHORYCH D艁UGOTRWALE UNIERUCHOMIONYCH 聞NIEBIESKI PARASOL聰
  38 - 200 Jas艂o, ul. K.K.Baczy艅skiego 29, tel. /013/ 448 20 47

  艁膮czna cena oferty: 783 345,50 z艂, w tym:
  - wnioskowana wielko艣膰 dotacji: 757 639,20 z艂
  - 艣rodki w艂asne: 25 706,30 z艂

  Uzasadnienie wyboru:
  Z艂o偶ona oferta spe艂ni艂a wymogi formalne, wnioskowana wielko艣膰 dotacji nie przekracza kwoty, jak膮 gmina zamierza przeznaczy膰 na realizacj臋 w/w us艂ug.
  Jako jedyna z艂o偶ona oferta uzyska艂a najwi臋ksz膮 liczb臋 punkt贸w wg kryteri贸w okre艣lonych w warunkach wyboru ofert.
  Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 31 oraz 32 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
  o pomocy spo艂ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z p贸聼n.zm.)

  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn


  Og艂oszenie o otwartym konkursie ofert

  Sko艂yszyn, dn. 28 wrzesie艅 2007 r.

  ZAMAWIAJ慕CY:

  W脫JT GMINY W SKO艁YSZYNIE
  38-242 SKO艁YSZYN 12

  Nr sprawy: GPIR-i-340/19/07

  O G 艁 O S Z E N I E
  O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

  Dzia艂aj膮c na podstawie art.25 , art.26 oraz art. 28 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo艂ecznej /Dz.U Nr 64 , poz.593 z p贸聼n. zm /
  W贸jt Gminy w Sko艂yszynie informuje o mo偶liwo艣ci sk艂adania ofert na realizacj臋 us艂ug opieku艅czych od 01.01.2008 r. do 31.12.2009 r., w tym specjalistycznych us艂ug opieku艅czych nad osobami, kt贸re z powodu wieku, choroby wymagaj膮 pomocy innych os贸b oraz specjalistycznych us艂ug opieku艅czych 艣wiadczonych na rzecz os贸b z zaburzeniami psychicznymi dla os贸b zamieszka艂ych na terenie Gminy Sko艂yszyn, w miejscu ich zamieszkania.

  Zadanie powy偶sze realizowane jest w ramach zadania w艂asnego Gminy Sko艂yszyn z zakresu pomocy spo艂ecznej 聳 zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo艂ecznej oraz zadania zleconego Gminie Sko艂yszyn z zakresu pomocy spo艂ecznej 聳 zgodnie z art.18 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo艂ecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 z p贸聼n.zm.) przez Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Sko艂yszynie .
  Zadanie mo偶e by膰 wykonywane przez podmioty , o kt贸rych mowa w art. 25 ust. ustawy o pomocy spo艂ecznej ( tj. organizacje pozarz膮dowe prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 z zakresu pomocy spo艂ecznej, osoby prawne i jednostki organizacyjne dzia艂aj膮ce na podstawie przepis贸w o stosunku Pa艅stwa do Ko艣cio艂a Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej , stosunku Pa艅stwa do innych ko艣cio艂贸w i zwi膮zk贸w wyznaniowych oraz gwarancji wolno艣ci sumienia i wyznania , je偶eli ich cele statutowe obejmuj膮 prowadzenie dzia艂alno艣ci w zakresie pomocy spo艂ecznej ).

  1. Przewidywana ilo艣膰 godzin us艂ug do realizacji w 2008-2009 r. - 85128 godzin ( 42564 rocznie), w tym:
  a) us艂ugi opieku艅cze w tym specjalistyczne us艂ugi opieku艅cze 聳 55 200 godzin ( 27 600 rocznie )
  b) specjalistyczne us艂ugi opieku艅cze na rzecz os贸b z zaburzeniami psychicznymi 聳 29 928 godzin ( 14 964 rocznie )

  2.Przewidywana wysoko艣膰 艣rodk贸w finansowych przeznaczonych na realizacj臋 zadania
  w latach 2008-2009 wynosi : 757 639 z艂 ( 378 819 z艂 rocznie ), w tym:
  a) us艂ugi opieku艅cze w tym specjalistyczne us艂ugi opieku艅cze 聳 491 280 z艂 (wed艂ug maksymalnej kalkulacji 8,90 z艂 za 1 godzin臋 us艂ugi ) 聳 245 640 z艂 rocznie;
  b) specjalistyczne us艂ugi opieku艅cze na rzecz os贸b z zaburzeniami psychicznymi 聳 266 359 z艂 ( wed艂ug maksymalnej kalkulacji 8,90 z艂 za 1 godzin臋 us艂ugi ) 聳
  133 179 z艂 rocznie .

  Oferty nale偶y sk艂ada膰 w nieprzekraczalnym terminie do 5 listopada 2007 r. godz. 9.00 w Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Sko艂yszynie 38-242 Sko艂yszyn 317, pok贸j Nr 6.

  Nie dopuszcza si臋 sk艂adania ofert cz臋艣ciowych lub wariantowych.
  Oferty nale偶y sk艂ada膰 na formularzach wed艂ug wzoru stanowi膮cego za艂膮cznik do rozporz膮dzenia Ministra Polityki Spo艂ecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie okre艣lenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego /Dz.U. Nr 44 , poz.427/.
  Druki ofert, warunki wyboru ofert oraz wz贸r sprawozdania z realizacji zadania mo偶na pobra膰 w Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Sko艂yszynie, pok贸j Nr 6 lub ze strony internetowej: www.bip.skolyszyn.pl
  Po up艂ywie w/w terminu, z艂o偶one oferty zostan膮 rozpatrzone i zaopiniowane przez powo艂any zarz膮dzeniem W贸jta Gminy zesp贸艂 , w celu przed艂o偶enia propozycji wyboru oferty na kt贸r膮 proponuje si臋 udzielenie dotacji .

  Zesp贸艂 opiniuj膮cy rozpocznie rozpatrywanie ofert 5 listopada 2007 r. o godz. 10:00.
  W sk艂ad zespo艂u opiniuj膮cego oferty wchodz膮 nast臋puj膮ce osoby :
  1/.Trzech przedstawicieli W贸jta Gminy Sko艂yszyn 聳 na podstawie zarz膮dzenia W贸jta Gminy Sko艂yszyn .
  2/.Dw贸ch oddelegowanych pracownik贸w Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Sko艂yszynie na podstawie upowa偶nienia Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy
  Spo艂ecznej w Sko艂yszynie.
  3/. Po jednym przedstawicielu podmiotu , kt贸ry wyst膮pi艂 o dotacj臋 聳 na podstawie jednorazowego pe艂nomocnictwa w艂adz podmiotu.
  4/. Radny z Komisji Zdrowia, Kultury i O艣wiaty Rady Gminy Sko艂yszyn .

  Na podstawie opinii wy偶ej okre艣lonego zespo艂u Gmina Sko艂yszyn reprezentowana przez W贸jta Gminy Sko艂yszyn zleci realizacj臋 zadania i zawrze umow臋 o dotacji na rok 2008 i 2009 wybranemu zgodnie z przyj臋t膮 procedur膮 podmiotowi.
  Przy rozpatrywaniu ofert i dokonywaniu wyboru oferent贸w b臋d膮 brane pod uwag臋 zasady i kryteria okre艣lone w art.31 ustawy o pomocy spo艂ecznej, z uwzgl臋dnieniem zasad pomocniczo艣ci , efektywno艣ci , uczciwej konkurencji i jawno艣ci.
  Kryteria oceny ofert wraz ze sposobem ich oceny zawarte s膮 w warunkach wyboru ofert jako za艂膮cznik do og艂oszenia.

  Za艂膮czniki:
  1. Wz贸r oferty.
  2. Warunki wyboru oferty.
  3. Wz贸r umowy.
  4. Wz贸r sprawozdania z realizacji zadania.

  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

  Rejestr zmian odwiedzin: 2134
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  Wz贸r oferty
  Warunki wyboru ofert
  Wz贸r umowy
  Wz贸r sprawozdania
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.044 sekund