Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  UNIEWA呕NIONY - Przetarg nieograniczony - Kompleksowe zimowe utrzymanie dr贸g na terenie Gminy Sko艂yszyn w sezonie zimowym 2007/2008 oraz 2008/2009
  Nowa strona 1

  UNIEWA呕NIONY

   

  Sko艂yszyn, dnia 2007-10-16
   

  Oznaczenie sprawy: GPIR-i-340/20/07
   

  INFORMACJA O UNIEWA呕NIENIU
  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
   

  Zamawiaj膮cy:
  W贸jt Gminy w Sko艂yszynie 38-242 Sko艂yszyn
  tel/fax (0-13)4491062do64
  www.bip.skolyszyn.pl e-mail: przetargi@skolyszyn.pl, gmina@skolyszyn.pl
   

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:
  聞Kompleksowe zimowe utrzymanie dr贸g na terenie Gminy Sko艂yszyn
  w sezonie zimowym 2007/2008 oraz 2008/2009聰
   

  Dzia艂aj膮c w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 560) - W贸jt Gminy informuj臋, 偶e w zwi膮zku z tym, 偶e cena najkorzystniejszej oferty znacznie przewy偶sza kwot臋, kt贸r膮 zamawiaj膮cy mo偶e przeznaczy膰 na sfinansowanie zam贸wienia, post臋powanie zostaje uniewa偶nione.
   

  Krzysztof Zi臋ba
  Z-ca W贸jta Gminy Sko艂yszyn

   

  OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU

  SKO艁YSZYN, dnia 2007-10-04

  Oznaczenie sprawy: GPIR-i-340/20/07

  OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU

  I. ZAMAWIAJ慕CY:
  W脫JT GMINY W SKO艁YSZYNIE 38-242 Sko艂yszyn
  tel/fax (0-13)4491062do64
  strona internetowa: www.bip.skolyszyn.pl
  e-mail: przetargi@skolyszyn.pl , gmina@skolyszyn.pl

  II. PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA:

  II.1/ OPIS

  II.1.1/ NAZWA ZADANIA:
  聞Kompleksowe zimowe utrzymanie dr贸g na terenie Gminy Sko艂yszyn w sezonie zimowym 2007/2008 oraz 2008/2009聰

  II.1.2/ RODZAJ ZAM脫WIENIA: 聞US艁UGI聰

  II.1.3/ OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA:
  Przedmiotem zam贸wienia jest kompleksowe zimowe utrzymanie dr贸g na terenie Gminy Sko艂yszyn w sezonie zimowym 2007/2008 oraz 2008/2009.
  艁膮czna d艂ugo艣膰 dr贸g obj臋tych zimowym utrzymaniem wynosi: 188,77 km.
  Wykonawca podejmuj膮cy si臋 艣wiadczenia us艂ug zwi膮zanych z kompleksowym zimowym
  utrzymaniem dr贸g przejmuje na siebie obowi膮zek:
  a/ likwidacji skutk贸w zimy, 偶ywio艂u 艣nie偶nego i skutk贸w obni偶onej temperatury poprzez przej臋cie na siebie obowi膮zku utrzymania przejezdno艣ci dr贸g, zmniejszenie lub
  ograniczenie zak艂贸ce艅 ruchu drogowego wywo艂anego czynnikami atmosferycznymi, prowadzenie akcji zimowej w dzie艅 i w nocy, w dni robocze i 艣wi臋ta, w r贸偶nych warunkach atmosferycznych (opady 艣niegu, marzn膮cego deszczu, zawieje, zamiecie 艣nie偶ne, niskie temperatury);
  b/ utrzymywanie w pe艂nej gotowo艣ci technicznej i eksploatacyjnej 艣rodk贸w transportowych i sprz臋towych wraz z osprz臋tem przewidzianym do zwalczania skutk贸w zimy;
  c/ posiadanie dost臋pu do materia艂贸w uszarstniaj膮cych i soli;
  d/ pe艂nienie dy偶ur贸w.

  II.1.4/ WSP脫LNY S艁OWNIK ZAM脫WIE艃:
  90212000-6 Us艂ugi od艣nie偶ania; 90213000-3 Us艂ugi usuwania oblodze艅.

  II.1.5/ Zamawiaj膮cy dopuszcza sk艂adanie ofert cz臋艣ciowych. Ilo艣膰 cz臋艣ci: 6.
  Cz臋艣膰 I - Rejon I: Siepietnica, 艢wi臋cany 聳 16,70 km;
  Cz臋艣膰 II - Rejon II: Sko艂yszyn, Lis贸w, B膮czal G贸rny 聳 43,10 km;
  Cz臋艣膰 III - Rejon III: Sko艂yszyn, Kunowa, Pusta Wola, Przysieki 聞Zawodzie聰, Harklowa, B膮czal Dolny, S艂aw臋cin 聳 50,00 km;
  Cz臋艣膰 IV - Rejon IV: 艢wi臋cany 聳 32,12 km.
  Cz臋艣膰 V - Rejon V: Jab艂onica, Lipnica G贸rna 聳 24,95 km;
  Cz臋艣膰 VI - Rejon VI: Siedliska S艂aw臋ci艅skie, Przysieki 聳 21,90 km.

  II.1.6/ Zamawiaj膮cy nie dopuszcza sk艂adania ofert wariantowych.

  II.2/ TERMIN WYKONANIA ZAM脫WIENIA:
  Zam贸wienie nale偶y wykona膰 w sezonie zima 2007/2008 oraz zima 2008/2009, przy czym sezonem okre艣la si臋 okres od 1 listopada do 31 marca.
  Praktycznie rozpocz臋cie z chwil膮 wyst膮pienia opad贸w 艣niegu lub wezwania do rob贸t przy zimowym utrzymaniu dr贸g, a zako艅czenie z chwil膮 ca艂kowitego ust膮pienia zimy.
  Nale偶y r贸wnie偶 uwzgl臋dni膰 mo偶liwo艣膰 wyst膮pienia okoliczno艣ci (niekorzystnych warunk贸w atmosferycznych) wymagaj膮cych od wykonawcy u偶ycia sprz臋tu w miesi膮cach pa聼dzierniku lub kwietniu.

  III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1/ Zamawiaj膮cy nie 偶膮da wniesienia wadium.

  III.2/ WARUNKI UDZIA艁U:
  W przetargu mog膮 uczestniczy膰 Wykonawcy, kt贸rzy:
  1. Posiadaj膮 niezb臋dne uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅;
  2. Posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz dysponuj膮 potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania w/w zadania:
  1/ Dysponuj膮 odpowiednim sprz臋tem co najmniej po jednej sztuce:
  - p艂ug czo艂owy 聳 1 szt.;
  - piaskarka z rozrzutnikiem 聳 1 szt.
  Ponadto Wykonawca powinien mie膰 dost臋p do sprz臋tu pomocniczego - zast臋pczego jak p艂ugi lemieszowe 艣rednie, ci臋偶kie lub wirnikowe, r贸wniarki, rozrzutniki rolnicze itp.
  3. Znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia, tj:
  1/ S膮 ubezpieczeni od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci na kwot臋 nie mniejsz膮 ni偶 200.000 z艂.
  4. Nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia (art. 24 ust. 1 i 2ustawy).
  Spos贸b dokonania oceny spe艂nienia wymaganych warunk贸w:
  1) przy dokonaniu oceny spe艂nienia warunk贸w Zamawiaj膮cy b臋dzie si臋 kierowa艂 regu艂膮: 聞spe艂nia albo nie spe艂nia聰,
  2) niespe艂nienie chocia偶by jednego warunku skutkowa膰 b臋dzie wykluczeniem Wykonawcy z post臋powania; ofert臋 Wykonawcy wykluczonego uznaje si臋 za odrzucon膮.
  W szczeg贸lnie uzasadnionych przypadkach (ekstremalne warunki atmosferyczne) Zamawiaj膮cy dopuszcza mo偶liwo艣膰 zlecania cz臋艣ci zadania podwykonawcom.

  III.3/ INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJ慕 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU:
  1. Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nieniu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu, zgodnie z art.22 ust. 1 PZP oraz 偶e nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 PZP. Wz贸r o艣wiadczenia zawarty jest jako za艂. Nr 4 do SIWZ.
  2. Zamawiaj膮cy 偶膮da w celu potwierdzenia, 偶e Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP nast臋puj膮cych dokument贸w:
  1) odpisu z w艂a艣ciwego rejestru albo za艣wiadczenia o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub zg艂oszenia do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej - wystawionego nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert (w przypadku wsp贸lnego ubiegania si臋 o udzielenie niniejszego zam贸wienia przez dw贸ch lub wi臋cej Wykonawc贸w w ofercie musz膮 by膰 z艂o偶one przedmiotowe dokumenty dla ka偶dego z nich);
  3. Zamawiaj膮cy 偶膮da, w celu potwierdzenia, 偶e Wykonawca posiada niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie, znajduje si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia, a tak偶e dysponuje potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia, nast臋puj膮cych dokument贸w (w przypadku wsp贸lnego ubiegania si臋 o udzielenie niniejszego zam贸wienia przez dw贸ch lub wi臋cej Wykonawc贸w oceniany b臋dzie ich 艂膮czny potencja艂 techniczny i kadrowy oraz 艂膮czne kwalifikacje i do艣wiadczenie):
  1) wykazu sprz臋tu przewidzianego do wykonania zam贸wienia, co najmniej po jednej sztuce:
  - p艂ug czo艂owy 聳 1 szt.;
  - piaskarka z rozrzutnikiem 聳 1 szt.
  Ponadto Wykonawca sk艂ada o艣wiadczenie, 偶e posiada dost臋p do sprz臋tu pomocniczego - zast臋pczego jak p艂ugi lemieszowe 艣rednie, ci臋偶kie lub wirnikowe, r贸wniarki, rozrzutniki rolnicze itp. - zgodnie z wzorem jako za艂. nr 5 do SIWZ
  2) aktualn膮 polis臋 od odpowiedzialno艣ci cywilnej lub inny dokument potwierdzaj膮cy, 偶e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci na kwot臋 nie mniejsz膮 ni偶: 200.000 z艂.
  4. Je偶eli Wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument贸w na potwierdzenie uprawnienia do wykonania okre艣lonej dzia艂alno艣ci Wykonawca post臋puje zgodnie z 搂 2 rozporz膮dzenia Prezesa Rady Ministr贸w z 19 maja 2006 r. w sprawie rodzaj贸w dokument贸w, jakich mo偶e 偶膮da膰 zamawiaj膮cy od wykonawcy, oraz form , w jakich te dokumenty mog膮 by膰 sk艂adane (Dz.U nr 87, poz. 605).
  5. Zamawiaj膮cy wymaga, aby 偶膮dane przez niego dokumenty zosta艂y z艂o偶one w formie orygina艂u lub kserokopii po艣wiadczonej za zgodno艣膰 z orygina艂em przez wykonawc臋,

  IV. PROCEDURA

  IV.1/ TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA: PRZETARG NIEOGRANICZONY

  IV.2/ KRYTERIA OCENY OFERT: NAJNI呕SZA CENA

  IV.2.2 WYKORZYSTANA B臉DZIE AUKCJA ELEKTRONICZNA: NIE

  IV.3. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1/ Adres strony internetowej, na kt贸rej dost臋pna jest specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.bip.skolyszyn.pl .

  IV.3.2/ Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem:

  Urz膮d Gminy w Sko艂yszynie 38-242 Sko艂yszyn 12, pok. nr 23,
  tel. 013 4491062-64 wewn. 51

  IV.3.3/ Termin sk艂adania ofert up艂ywa dnia 15 pa聼dziernik 2007 r. o godz. 10.00
  Oferty nale偶y sk艂ada膰 w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie 聳 pok. Nr 8 UG Sko艂yszyn (sekretariat) w godzinach pracy tj. 7:30 do 15:30 opr贸cz sob贸t i dni ustawowo wolnych od pracy.

  IV.3.4/ Zamawiaj膮cy nie przewiduje udzielenia zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych, o kt贸rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

  IV.3.5/ Zamawiaj膮cy odst臋puje od pobierania zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy.

  IV.3.6/ Termin zwi膮zania ofert膮: 30 dni od up艂ywu terminu sk艂adania ofert.

  Podstawa prawna - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. 聳 Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560.).

  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

  Rejestr zmian odwiedzin: 2090
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  Specyfikacja Istotnych warunk贸w
  Za艂. Nr 1 b do SIWZ formularz oferty
  Za艂. Nr 1 c do SIWZ formularz oferty
  Za艂. Nr 1 d do SIWZ formularz oferty
  Za艂. Nr 1 e do SIWZ formularz oferty
  Za艂. Nr 1 f do SIWZ formularz oferty
  Za艂. Nr 1a do SIWZ- formularz oferty
  Za艂. Nr 2a do SIWZ - Projekt Umowy ZUD
  Za艂. Nr 2b do SIWZ - Projekt umowy ZUD
  Za艂. Nr 2c do SIWZ - Projekt umowy ZUD
  Za艂. Nr 2d do SIWZ - Projekt umowy ZUD
  Za艂. Nr 2e do SIWZ - Projekt umowy ZUD
  Za艂. Nr 2f do SIWZ - Projekt umowy ZUD
  Za艂. Nr 3 do SIWZ - SPECYFIKACJA TECHNICZNA
  Za艂. Nr 4 do SIWZ - o艣wiadczenie
  Za艂. Nr 5 do SIWZ - wykaz sprz臋tu
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.080 sekund