Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  ROZSTRZYGNI臉TY - Przetarg nieograniczony na: Budowa o艣wietlenia drogowego na terenie gminy Sko艂yszyn
  Nowa strona 1

  OG艁OSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

  Sko艂yszyn, dn. 2007-12-07
   

  znak sprawy: GPIR-i-340/22/07
   

  OG艁OSZENIE O ZAWARCIU UMOWY  W贸jt Gminy w Sko艂yszynie
  38-242 Sko艂yszyn 12
  tel/fax (0-13)4491062do64


  Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego na:
  聞Budow臋 o艣wietlenia drogowego na terenie Gminy Sko艂yszyn聰 - prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
   


  Wykonawca:
  Firma Produkcyjno-Handlowo- Us艂ugowa 聞ELEKT聰
  Czes艂aw Fia艂kiewicz
  ul. 艁ukasiewicza 1b 38-200 Jas艂o
  Warto艣膰 umowy: 50 534,90 z艂 brutto.
  Data zawarcia umowy: 5 grudzie艅 2007 r.
   

  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

   

  OG艁OSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Sko艂yszyn, dn. 2007-11-27

  znak sprawy: GPIR-i-340/22/07

  OG艁OSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  W贸jt Gminy w Sko艂yszynie
  38-242 Sko艂yszyn 12
  tel/fax (0-13)4491062do64


  Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego na:
  聞Budow臋 o艣wietlenia drogowego na terenie Gminy Sko艂yszyn聰 - prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

  Dane o ofertach:
  Liczba z艂o偶onych ofert: 1
  Liczba ofert odrzuconych bez rozpatrywania: 0
  Wykaz z艂o偶onych ofert i ocena wg kryteri贸w:

  Oferta nr 1:
  Firma Produkcyjno-Handlowo- Us艂ugowa 聞ELEKT聰
  Czes艂aw Fia艂kiewicz
  ul. 艁ukasiewicza 1b 38-200 Jas艂o
  Cena oferty: 50.534,90 z艂 brutto 聳 100 pkt.


  Wybrano ofert臋:
  Firma Produkcyjno-Handlowo- Us艂ugowa 聞ELEKT聰
  Czes艂aw Fia艂kiewicz
  ul. 艁ukasiewicza 1b 38-200 Jas艂o
  tel. /013/ 4468723
  Cena wybranej oferty: 50 534,90 z艂 brutto

  Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560).

  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn


  OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU

  SKO艁YSZYN, dnia 2007-11-05

  Oznaczenie sprawy: GPIR-i-340/22/07

  OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU

  I. ZAMAWIAJ慕CY:
  W脫JT GMINY W SKO艁YSZYNIE 38-242 Sko艂yszyn
  tel/fax (0-13)4491062do64
  strona internetowa: www.bip.skolyszyn.pl
  e-mail: przetargi@skolyszyn.pl , gmina@skolyszyn.pl

  II. PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA:

  II.1/ OPIS

  II.1.1/ NAZWA ZADANIA:
  聞Budowa o艣wietlenia drogowego na terenie gminy Sko艂yszyn聰.

  II.1.2/ RODZAJ ZAM脫WIENIA: 聞ROBOTA BUDOWLANA聰

  II.1.3/ OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA:
  Przedmiotem zam贸wienia jest : Budowa o艣wietlenia drogowego na terenie gminy Sko艂yszyn
  polegaj膮ca na:

  1/ Monta偶u 2 szt. lamp sodowych na istniej膮cych s艂upach 偶elbetowych oraz monta偶u 1 lampy sodowej wraz ze s艂upem 偶elbetowym przy drodze powiatowej w Jab艂onicy.
  2/ Monta偶u 1 szt. lampy sodowej na istniej膮cym s艂upie 偶elbetowym przy drodze krajowej
  w Przysiekach.
  3/ Monta偶u 1 szt. lampy sodowej na istniej膮cym s艂upie 偶elbetowym przy stacji trafo Przysieki 5.
  4/ Monta偶u 2 szt. lamp sodowych wraz ze s艂upami 偶elbetowymi przy drodze powiatowej stacja trafo B膮czal 2.
  5/ Monta偶u 1 szt. lamp sodowej na istniej膮cym s艂upie oraz 1 szt. lampy sodowej wraz ze s艂upem 偶elbetowym przy drodze powiatowej ST.Tr. Kunowa.

  II.1.4/ WSP脫LNY S艁OWNIK ZAM脫WIE艃:
  45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych;
  45316110-9 Instalowanie drogowego sprz臋tu o艣wietleniowego


  II.1.5/ Zamawiaj膮cy nie dopuszcza sk艂adania ofert cz臋艣ciowych

  II.1.6/ Zamawiaj膮cy nie dopuszcza sk艂adania ofert wariantowych.

  II.2/ TERMIN WYKONANIA ZAM脫WIENIA: 20 grudzie艅 2007 r.

  III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1/ Zamawiaj膮cy nie 偶膮da wniesienia wadium.

  III.2/ WARUNKI UDZIA艁U:
  W przetargu mog膮 uczestniczy膰 Wykonawcy, kt贸rzy:
  1. Posiadaj膮 niezb臋dne uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub
  czynno艣ci, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅.
  2. Posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz dysponuj膮 potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania w/w zadania - Kierownik budowy musi posiada膰 uprawnienia do kierowania robotami w specjalno艣ci instalacyjno-in偶ynieryjnej w zakresie sieci elektrycznych.
  3. Znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia.
  4. Nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia (art. 24 ust. 1 i 2ustawy).
  Spos贸b dokonania oceny spe艂nienia wymaganych warunk贸w:
  1) przy dokonaniu oceny spe艂nienia warunk贸w Zamawiaj膮cy b臋dzie si臋 kierowa艂 regu艂膮: 聞spe艂nia albo nie spe艂nia聰,
  2) niespe艂nienie chocia偶by jednego warunku skutkowa膰 b臋dzie wykluczeniem Wykonawcy z post臋powania; ofert臋 Wykonawcy wykluczonego uznaje si臋 za odrzucon膮.
  5. Zamawiaj膮cy nie dopuszcza zlecenia wykonania zadania podwykonawcom.

  III.3/ INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJ慕 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU:
  1. Wykonawca na potwierdzenie spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nieniu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu, zgodnie z art.22 ust. 1 PZP oraz 偶e nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 PZP. Wz贸r o艣wiadczenia zawarty jest na formularzu ofertowym jako za艂. Nr 4 do SIWZ.
  2. Zamawiaj膮cy 偶膮da w celu potwierdzenia, 偶e Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP nast臋puj膮cych dokument贸w:
  1) aktualnego odpisu z w艂a艣ciwego rejestru albo za艣wiadczenia o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub zg艂oszenia do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej - wystawionego nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert (w przypadku wsp贸lnego ubiegania si臋 o udzielenie niniejszego zam贸wienia przez dw贸ch lub wi臋cej Wykonawc贸w w ofercie musz膮 by膰 z艂o偶one przedmiotowe dokumenty dla ka偶dego z nich);
  3. Zamawiaj膮cy 偶膮da, w celu potwierdzenia, 偶e Wykonawca posiada niezb臋dn膮 wiedz臋 i
  do艣wiadczenie, znajduje si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie
  zam贸wienia, a tak偶e dysponuje potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do
  wykonania zam贸wienia, nast臋puj膮cych dokument贸w (w przypadku wsp贸lnego ubiegania
  si臋 o udzielenie niniejszego zam贸wienia przez dw贸ch lub wi臋cej Wykonawc贸w oceniany
  b臋dzie ich 艂膮czny potencja艂 techniczny i kadrowy oraz 艂膮czne kwalifikacje i do艣wiadczenie):
  1) wykazu os贸b, kt贸re b臋d膮 wykonywa膰 niniejsze zam贸wienie z propozycj膮 Kierownika rob贸t z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalno艣ci instalacyjno-in偶ynieryjnej w zakresie sieci elektrycznych oraz za艣wiadczenie z w艂a艣ciwej OIIB stwierdzaj膮ce przynale偶no艣膰 do izby i aktualnie op艂acane sk艂adki zgodnie z wzorem jako za艂. nr 5 do SIWZ.

  IV. PROCEDURA

  IV.1/ TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA: PRZETARG NIEOGRANICZONY

  IV.2/ KRYTERIA OCENY OFERT: NAJNI呕SZA CENA

  IV.2.2 WYKORZYSTANA B臉DZIE AUKCJA ELEKTRONICZNA: NIE

  IV.3. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1/ Adres strony internetowej, na kt贸rej dost臋pna jest specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.bip.skolyszyn.pl .

  IV.3.2/ Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem:
  Urz膮d Gminy w Sko艂yszynie 38-242 Sko艂yszyn 12, pok. nr 23,
  tel. 013 4491062-64 wewn. 51

  IV.3.3/ Termin sk艂adania ofert up艂ywa dnia 26 listopad 2007 r. o godz. 10.00
  Oferty nale偶y sk艂ada膰 w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie 聳 pok. Nr 8 UG Sko艂yszyn(sekretariat) w godzinach pracy tj. 730 do 1530 opr贸cz sob贸t i dni ustawowo wolnych od pracy.

  IV.3.4/ Zamawiaj膮cy przewiduje mo偶liwo艣膰 udzielenia zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych, o kt贸rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP - do 50 % warto艣ci zam贸wienia podstawowego polegaj膮cych na powt贸rzeniu tego samego rodzaju zam贸wie艅, tj. budowa, rozbudowa, modernizacja o艣wietlenia drogowego na terenie gminy Sko艂yszyn - w terminie do 3 lat od udzielenia niniejszego zam贸wienia.

  IV.3.5/ Zamawiaj膮cy odst臋puje od pobierania zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy.

  IV.3.6/ Termin zwi膮zania ofert膮: 30 dni od up艂ywu terminu sk艂adania ofert.

  IV.3.7. Og艂oszenie zosta艂o opublikowane w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych na stronie: www.portal.uzp.gov.pl w dniu 5 listopad 2007 r.

  Podstawa prawna - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. 聳 Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560.).

  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 2501
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  Specyfikacja Istotnych Warunk贸w
  Za艂. Nr 1 - formularz oferty
  Za艂. Nr 2 do SIWZ - projekt umowy
  Za艂. Nr 3 do SIWZ Spec. techn. wykonania i odbioru rob贸t.
  3.11. - O艣wietlenie_drogi_powiatowej_Jab艂onica.
  3.12. - O艣wietlenie_drogi_krajowej_Przysieki_- Wadowice-Medyka
  3.13. - O艣wietlenie droga w Przysiekach Str. Tr 5 k艂adka
  3.14. - O艣wietlenie_drogi_powiatowej_B膮czal
  3.15. - O艣wietlenie_drogi_powiatowej_ST.Tr. Kunowa
  3.21. - O艣wietlenie drogi powiatowej Jab艂onica.
  3.22. - O艣wietlenie drogi krajowej w Przysiekach
  3.23. - O艣wietlenie drogi w Przysiekach St.tr. Przysieki 5
  3.24. - O艣wietlenie drogi powiatowej St.Tr.B膮czal 2
  3.25. - O艣wietlenie drogi powiatowej St.Tr. Kunowa
  Za艂. Nr 4 do SIWZ – Wz贸r o艣wiadczenia o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu
  Za艂. Nr 5 do SIWZ - wykaz os贸b
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.054 sekund