Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  ROZSTRZYGNI臉TY - Przetarg nieograniczony na: Budowa chodnika dla pieszych w pasie drogowym drogi krajowej Nr 28 Zator-Sanok-Medyka w miejscowo艣ci Sko艂yszyn
  Nowa strona 2
  OG艁OSZENIE O ZAWARCIU UMOWY


  Sko艂yszyn, dn. 2007-12-31
   

  znak sprawy: GPIR-i-340/24/07
   

  OG艁OSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
  W贸jt Gminy w Sko艂yszynie
  38-242 Sko艂yszyn 12
  tel/fax (0-13)4491062do64

  Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego na:
   

  聞Budow臋 chodnika dla pieszych w pasie drogowym drogi krajowej Nr 28 Zator-Sanok-Medyka w miejscowo艣ci Sko艂yszyn聰 - prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

   

  WYKONAWCA:

  Zak艂ad Us艂ug Budowlano-Monta偶owych 聞WODMEL聰 R.艢niegowski, E.Pociask Sp. Jawna ul. Cmentarna 25 39-200 D臋bica.
  Warto艣膰 umowy: 275 004,01 z艂 brutto.
  Data zawarcia umowy: 28 grudzie艅 2007 r.
   

  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn
   

  OG艁OSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Sko艂yszyn, dn. 2007-12-14

  znak sprawy: GPIR-i-340/24/07


  OG艁OSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  W贸jt Gminy w Sko艂yszynie
  38-242 Sko艂yszyn 12
  tel/fax (0-13)4491062do64

  Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego na:

  聞Budow臋 chodnika dla pieszych w pasie drogowym drogi krajowej Nr 28 Zator-Sanok-Medyka w miejscowo艣ci Sko艂yszyn聰.prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

  Dane o ofertach:
  Liczba z艂o偶onych ofert: 4
  Liczba ofert odrzuconych bez rozpatrywania: 1
  Wykaz z艂o偶onych ofert (nie podlegaj膮cych odrzuceniu) i ocena wg kryteri贸w:

  Oferta nr 1:
  Zak艂ad Us艂ug Budowlano-Monta偶owych 聞WODMEL聰 R.艢niegowski, E.Pociask Sp. Jawna ul. Cmentarna 25 39-200 D臋bica.
  Warto艣膰 z艂o偶onej oferty: 275 004,01 z艂 brutto.
  Cena: 275 004,01 / 275 004,01 = 1 x 100 = 100 pkt.

  Oferta nr 3:
  Przedsi臋biorstwo Us艂ug Drogowych 聞CHABAJ聰 ul. Stefana Batorego 17/8
  38-411 Krosno.
  Warto艣膰 z艂o偶onej oferty: 295 102,80 z艂 brutto (po uwzgl臋dnieniu omy艂ki rachunkowej).
  Cena: 275 004,01 / 295 102,80 = 0,9319 x 100 = 93,19 pkt.

  Oferta nr 4:
  Przedsi臋biorstwo Rob贸t Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Ja艣le ul. Jana Paw艂a
  II 30 38-200 Jas艂o. Warto艣膰 z艂o偶onej oferty: 356 002,45 z艂 brutto.
  Cena: 275 004,01 / 356 002,45 = 0,7725 x 100 = 77,25 pkt.

  Wybrano ofert臋:
  Zak艂ad Us艂ug Budowlano-Monta偶owych 聞WODMEL聰 R.艢niegowski, E.Pociask Sp. Jawna ul. Cmentarna 25 39-200 D臋bica.
  Cena wybranej oferty: 275 004,01 z艂 brutto

  Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560).
  Wykonawca spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu, oferta nie podlega odrzuceniu.

  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

  OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU

  SKO艁YSZYN, dnia 2007-11-13

  Oznaczenie sprawy: GPIR-i-340/24/07

  OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU

  I. ZAMAWIAJ慕CY:
  W脫JT GMINY W SKO艁YSZYNIE 38-242 Sko艂yszyn
  tel/fax (0-13)4491062do64
  strona internetowa: www.bip.skolyszyn.pl
  e-mail: przetargi@skolyszyn.pl , gmina@skolyszyn.pl

  II. PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA:

  II.1/ OPIS

  II.1.1/ NAZWA ZADANIA:
  聞Budowa chodnika dla pieszych w pasie drogowym drogi krajowej Nr 28 Zator-Sanok-Medyka w miejscowo艣ci Sko艂yszyn聰.

  II.1.2/ RODZAJ ZAM脫WIENIA: 聞ROBOTA BUDOWLANA聰

  II.1.3/ OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA:
  Przedmiotem zam贸wienia jest:
  1/ Budowa kanalizacji deszczowej strona lewa od km 194+880 do km 195+245 w istniej膮cym rowie przydro偶nym 聳 zakres: 365 m.
  2/ Budowa chodnika z kostki betonowej strona lewa od km 194+519 do km 194+776 poza rowem przydro偶nym - zakres: 257 m.
  3/ Budowa chodnika z kostki betonowej strona lewa od km 194+776 do km 195+247 przy jezdni 聳 zakres: 471 m.

  II.1.4/ WSP脫LNY S艁OWNIK ZAM脫WIE艃:
  45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci膮g贸w, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dr贸g, lotnisk i kolei; wyr贸wnywanie terenu;
  45233222-1 Roboty w zakresie chodnik贸w; 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dr贸g;
  45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dr贸g.

  II.1.5/ Zamawiaj膮cy nie dopuszcza sk艂adania ofert cz臋艣ciowych
  II.1.6/ Zamawiaj膮cy nie dopuszcza sk艂adania ofert wariantowych.

  II.2/ TERMIN WYKONANIA ZAM脫WIENIA: 20 maj 2008 r.

  III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1/ Zamawiaj膮cy nie 偶膮da wniesienia wadium.

  III.2/ WARUNKI UDZIA艁U:
  W przetargu mog膮 uczestniczy膰 Wykonawcy, kt贸rzy:
  1. Posiadaj膮 niezb臋dne uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅, tj.:
  1/ Nie zalegaj膮 z op艂acaniem podatk贸w oraz sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne.
  2. Posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz dysponuj膮 potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania w/w zadania, tj. :
  1/ Dysponuj膮 odpowiednim sprz臋tem co najmniej po jednej sztuce: koparka, spycharka, samoch贸d samowy艂adowczy, ubijak spalinowy 200 kg, walec statyczny samojezdny 10 t; walec wibracyjny samojezdny, roz艣cielacz mas bitumicznych, pi艂a spalinowa do ci臋cia nawierzchni bitumicznych;
  2/ Dysponuj膮 odpowiednio wykwalifikowanym personelem :
  a/ wyznaczony przez wykonawc臋 kierownik rob贸t winien posiada膰 uprawnienia
  budowlane do kierowania robotami w zakresie dr贸g;
  b/ wykonawca musi zapewni膰 sta艂膮 obs艂ug臋 geodezyjn膮 (wraz z geodezyjn膮
  inwentaryzacj膮 powykonawcz膮) przez uprawnionego geodet臋;
  3/ Wykonali w okresie ostatnich pi臋ciu lat przed wszcz臋ciem post臋powania a je偶eli okres
  prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy 聳 w tym okresie:
  a/ co najmniej jedn膮 robot臋 zwi膮zan膮 z wykonaniem chodnika z kostki betonowej
  przy drodze krajowej wraz z kanalizacj膮 deszczow膮 o warto艣ci nie mniejszej ni偶 300.000 z艂
  lub d艂ugo艣ci co najmniej 700 mb.
  3. Znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia, tj.
  1/ S膮 ubezpieczeni od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci na kwot臋 nie mniejsz膮 ni偶 200.000 z艂.
  4. Nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia (art. 24 ust. 1 i 2ustawy).
  Spos贸b dokonania oceny spe艂nienia wymaganych warunk贸w:
  1) przy dokonaniu oceny spe艂nienia warunk贸w Zamawiaj膮cy b臋dzie si臋 kierowa艂 regu艂膮: 聞spe艂nia albo nie spe艂nia聰,
  2) niespe艂nienie chocia偶by jednego warunku skutkowa膰 b臋dzie wykluczeniem Wykonawcy z post臋powania; ofert臋 Wykonawcy wykluczonego uznaje si臋 za odrzucon膮.
  Zamawiaj膮cy wymaga, aby Wykonawca wykona艂 przedmiot zam贸wienia osobi艣cie.
  Nie dopuszcza si臋 mo偶liwo艣ci zlecania ca艂o艣ci lub cz臋艣ci prac podwykonawcom.

  III.3/ INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJ慕 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU:
  1. Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nieniu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu, zgodnie z art.22 ust. 1 PZP oraz 偶e nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 PZP. Wz贸r o艣wiadczenia zawarty jest na formularzu ofertowym jako za艂. Nr 4 do SIWZ.
  2. Zawiadamiaj膮cy 偶膮da w celu potwierdzenia, 偶e Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP nast臋puj膮cych dokument贸w:
  1) odpisu z w艂a艣ciwego rejestru albo za艣wiadczenia o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub zg艂oszenia do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej - wystawionego nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert (w przypadku wsp贸lnego ubiegania si臋 o udzielenie niniejszego zam贸wienia przez dw贸ch lub wi臋cej Wykonawc贸w w ofercie musz膮 by膰 z艂o偶one przedmiotowe dokumenty dla ka偶dego z nich);
  2) za艣wiadczenia w艂a艣ciwego naczelnika urz臋du skarbowego, oraz w艂a艣ciwego oddzia艂u Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego potwierdzaj膮cego odpowiednio, 偶e wykonawca nie zalega z op艂acaniem podatk贸w, op艂at oraz sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne lub spo艂eczne, lub za艣wiadcze艅, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawionych nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert,
  3. Zamawiaj膮cy 偶膮da, w celu potwierdzenia, 偶e Wykonawca posiada niezb臋dn膮 wiedz臋 i
  do艣wiadczenie, znajduje si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie
  zam贸wienia, a tak偶e dysponuje potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
  zam贸wienia, nast臋puj膮cych dokument贸w (w przypadku wsp贸lnego ubiegania si臋 o
  udzielenie niniejszego zam贸wienia przez dw贸ch lub wi臋cej Wykonawc贸w oceniany b臋dzie
  ich 艂膮czny potencja艂 techniczny i kadrowy oraz 艂膮czne kwalifikacje i do艣wiadczenie):
  1/ wykazu wykonanych rob贸t budowlanych w okresie ostatnich pi臋ciu lat przed dniem wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia , a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy 聳 w tym okresie, odpowiadaj膮cy swoim rodzajem robotom budowlanym stanowi膮cym przedmiot zam贸wienia, z podaniem ich warto艣ci oraz daty i miejsca wykonania oraz za艂膮czeniem dokument贸w potwierdzaj膮cych, zakres, warto艣膰 rob贸t oraz 偶e roboty te zosta艂y wykonane nale偶ycie (referencje), w tym co najmniej:
  a/ jedn膮 robot臋 zwi膮zan膮 z wykonaniem chodnika z kostki betonowej przy drodze krajowej wraz z kanalizacj膮 deszczow膮 o warto艣ci nie mniejszej ni偶 300.000 z艂 lub d艂ugo艣ci co najmniej 700 mb - zgodnie z wzorem jako za艂. nr 5 do SIWZ;
  2/ wykazu os贸b, kt贸re b臋d膮 wykonywa膰 niniejsze zam贸wienie z propozycj膮:
  a/ Kierownika rob贸t z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w zakresie dr贸g (nale偶y do艂膮czy膰 kserokopi臋 uprawnie艅 oraz za艣wiadczenie z w艂a艣ciwej OIIB stwierdzaj膮ce przynale偶no艣膰 do izby i aktualnie op艂acane sk艂adki);
  b/ Geodety uprawnionego do sporz膮dzania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (nale偶y do艂膮czy膰 kserokopi臋 uprawnie艅) - zgodnie z wzorem jako za艂. nr 6 do SIWZ;
  3/ wykazu sprz臋tu przewidzianego do wykonania zam贸wienia, co najmniej po jednej
  sztuce: koparka, spycharka, samoch贸d samowy艂adowczy 5-10 t, ubijak spalinowy 200
  kg, walec statyczny samojezdny 10 t; walec wibracyjny samojezdny, roz艣cielacz mas
  bitumicznych - zgodnie z wzorem jako za艂. nr 7 do SIWZ;
  4/ aktualn膮 polis臋 od odpowiedzialno艣ci cywilnej lub inny dokument potwierdzaj膮cy, 偶e
  Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej
  dzia艂alno艣ci na kwot臋 co najmniej 200.000 z艂.
  4. Je偶eli Wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
  Polskiej, zamiast dokument贸w na potwierdzenie uprawnienia do wykonania okre艣lonej
  dzia艂alno艣ci Wykonawca post臋puje zgodnie z 搂 2 rozporz膮dzenia Prezesa Rady Ministr贸w
  z 19 maja 2006 r. w sprawie rodzaj贸w dokument贸w, jakich mo偶e 偶膮da膰 zamawiaj膮cy od
  wykonawcy, oraz form , w jakich te dokumenty mog膮 by膰 sk艂adane (Dz.U. nr 87, poz. 605).
  5. Zamawiaj膮cy wymaga, aby 偶膮dane przez niego dokumenty zosta艂y z艂o偶one w formie
  orygina艂u lub kserokopii po艣wiadczonej za zgodno艣膰 z orygina艂em przez wykonawc臋.

  IV. PROCEDURA

  IV.1/ TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA: PRZETARG NIEOGRANICZONY

  IV.2/ KRYTERIA OCENY OFERT: NAJNI呕SZA CENA

  IV.2.2 WYKORZYSTANA B臉DZIE AUKCJA ELEKTRONICZNA: NIE

  IV.3. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1/ Adres strony internetowej, na kt贸rej dost臋pna jest specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.bip.skolyszyn.pl .

  IV.3.2/ Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem:
  Urz膮d Gminy w Sko艂yszynie 38-242 Sko艂yszyn 12, pok. nr 23, tel. 013 4491062-64 wewn. 51

  IV.3.3/ Termin sk艂adania ofert up艂ywa dnia 4 grudzie艅 2007 r. o godz. 10.00
  Oferty nale偶y sk艂ada膰 w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie 聳 pok. Nr 8 UG Sko艂yszyn(sekretariat) w godzinach pracy tj. 730 do 1530 opr贸cz sob贸t i dni ustawowo wolnych od pracy.

  IV.3.4/ Zamawiaj膮cy przewiduje mo偶liwo艣膰 udzielenia zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych, o kt贸rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP - do 50 % warto艣ci zam贸wienia podstawowego polegaj膮cych na powt贸rzeniu tego samego rodzaju zam贸wie艅, tj. 聞Budowy chodnik贸w dla pieszych w pasie drogowym drogi krajowej Nr 28 Zator-Sanok-Medyka聰 w okresie do 3 lat od udzielenia zam贸wienia obj臋tego niniejszym post臋powaniem.

  IV.3.5/ Zamawiaj膮cy odst臋puje od pobierania zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy.

  IV.3.6/ Termin zwi膮zania ofert膮: 30 dni od up艂ywu terminu sk艂adania ofert.

  Podstawa prawna - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. 聳 Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (Dz. U.
  z 2007 r. Nr 82, poz. 560.).

  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn


     Rejestr zmian odwiedzin: 2125
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  Specyfikacja Istotnych Warunk贸w
  Za艂. Nr 1 - formularz oferty
  Za艂. Nr 2 do SIWZ - projekt umowy
  Za艂. Nr 3 do SIWZ - Spec. techn. wykonania i odbioru rob贸t-budowa chodnika
  Za艂. Nr 3.1 do SIWZ - Przedmiar rob贸t.pdf
  Za艂. Nr 3.2 do SIWZ - Projekt budowlany.pdf
  Za艂. Nr 4 do SIWZ - o艣wiadczenie
  Za艂. Nr 5 do SIWZ - wykaz rob贸t
  Za艂. Nr 6 do SIWZ - wykaz os贸b
  Za艂. Nr 7 do SIWZ - wykaz sprz臋tu
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.091 sekund