Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Opinie RIO
 • Gazeta
 • Klauzule informacyjne
 • Rada Gminy
 • Prawo
 • W艂adze
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych w 2018 r.
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Moja sprawa
 • Programy
 • Strategia
 • Og艂oszenia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Obwieszczenia
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Przetarg ustny nieograniczony - na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej, oznaczonej jako dzia艂ki ewidencyjne numer : 1071/3 i 1066/7 o 艂膮cznej pow. 0.0553 ha, po艂o偶onej na terenie wsi Harklowa
  Nowa strona 1

   

  Sko艂yszyn, dnia 3 marca 2008 r.
   

  GPIR.g. 72241-1/08
   

  I N F O R M A C J A

  W脫JTA GMINY W SKO艁YSZYNIE.
  O WYNIKU PRZETARGU.


  Informacja o wyniku przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi Harklowa, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn.
   

  1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu : 22 luty 2008 r. godz. 1000 I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w siedzibie Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie.
  2. Oznaczenie nieruchomo艣ci b臋d膮cej przedmiotem przetargu wed艂ug katastru nieruchomo艣ci i ksi臋gi wieczystej : Wojew贸dztwo Podkarpackie, Gmina Sko艂yszyn, Jednostka ewidencyjna : Sko艂yszyn, Obr臋b : Harklowa, Mienie Komunalne Gminy Sko艂yszyn, nieruchomo艣膰 oznaczona jako dzia艂ki ewidencyjne numer : 1066/7 i 1071/3 o 艂膮cznej pow. 0.0553 ha, ksi臋ga wieczysta : KW. numer : 60.216 S膮du Rejonowego w Ja艣le.
  3. Liczba os贸b dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu : 0
  4. Liczba os贸b niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu : 0
  5. Cena wywo艂awcza nieruchomo艣ci oraz najwy偶sza cena osi膮gni臋ta w przetargu :
  Cena wywo艂awcza nieruchomo艣ci oznaczonej jako dzia艂ki ewidencyjne numer : 1066/7 i 1071/3 o 艂膮cznej pow. 0.0553 ha, po艂o偶onej na terenie wsi Harklowa - 10.100,00, - z艂 brutto.
  Najwy偶sza cena osi膮gni臋ta w przetargu : nikt nie przyst膮pi艂 do przetargu.
  6. Imi臋, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomo艣ci : przetarg zako艅czony wynikiem negatywnym.
   

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn
  mgr Zenen Szura
   

   

  I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

  Sko艂yszyn, dnia 4 stycznia 2008 r.

  GPIR.g.72241- 1 /08

  O G 艁 O S Z E N I E


  Dzia艂aj膮c na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4, art. 40 ust. 1, pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo艣ciami /Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 wraz z p贸聼n. zm. /, 搂 3 ust. 1, 搂 4 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 搂 6 ust. 1, 7, 搂 9, 搂 13 rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z dnia 14 wrze艣nia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetarg贸w oraz rokowa艅 na zbycie nieruchomo艣ci / Dz. U. Nr 207, poz. 2108 / - W贸jt Gminy w Sko艂yszynie o g 艂 a s z a :

  I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

  na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej, oznaczonej jako dzia艂ki ewidencyjne numer : 1071/3 i 1066/7 o 艂膮cznej pow. 0.0553 ha, po艂o偶onej na terenie wsi Harklowa, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn, ujawnionej w ksi臋dze wieczystej KW. numer : 60.216 S膮du Rejonowego w Ja艣le.
  Nieruchomo艣膰 nie jest obci膮偶ona ograniczonymi prawami rzeczowymi jak r贸wnie偶 nie jest przedmiotem zobowi膮za艅.
  W Studium Uwarunkowa艅 i Kierunk贸w Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sko艂yszyn nieruchomo艣膰 le偶y w terenie oznaczonym jako : budownictwo wielofunkcyjne mieszkalno 聳 us艂ugowe istniej膮ce i potencjalne. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sko艂yszyn straci艂 wa偶no艣膰 z dniem 31 grudnia 2003 r.
  Cena wywo艂awcza nieruchomo艣ci : 10.100,00, - z艂 聳 brutto.
  Przetarg odb臋dzie si臋 w dniu 22 luty 2008 r. / tj. pi膮tek / o godz. 1000, w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie, sala Nr 7.
  W przetargu mog膮 bra膰 udzia艂 osoby kt贸re wp艂ac膮 wadium w wysoko艣ci 20 % ceny wywo艂awczej nieruchomo艣ci, w kwocie : 2.020,00 - z艂 / s艂ownie : dwa tysi膮ce dwadzie艣cia z艂otych 00/100 groszy / - w kasie Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie lub na konto Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie : Banku Sp贸艂dzielczy w Bieczu Oddzia艂 w Sko艂yszynie 76 8627 1037 2003 5000 0459 0001 聳 w takim terminie by got贸wka wp艂yn臋艂a na konto lub zosta艂a wp艂acona w kasie najp贸聼niej w dniu 18 luty 2008 r.
  W przetargu nie mog膮 uczestniczy膰 osoby wchodz膮ce w sk艂ad komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a tak偶e osoby, kt贸re pozostaj膮 z cz艂onkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, 偶e mo偶e budzi膰 to uzasadnione w膮tpliwo艣ci co do bezstronno艣ci komisji przetargowej.
  Wp艂acone wadium zostanie :
  - zaliczone na poczet ceny nabycia, je偶eli osoba wp艂acaj膮ca wadium wygra przetarg,
  - zwr贸cone niezw艂ocznie po odwo艂aniu lub zamkni臋ciu przetargu, jednak nie p贸聼niej ni偶 przed up艂ywem trzech dni od dnia odwo艂ania, zamkni臋cia, uniewa偶nienia lub zako艅czenia przetargu wynikiem negatywnym,
  Dow贸d wniesienia wadium podlega przed艂o偶eniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
  Osoba reprezentuj膮ca w przetargu osob臋 fizyczn膮, prawn膮, sp贸艂k臋 lub cudzoziemca 聳 winna si臋 okaza膰 stosownymi pe艂nomocnictwami lub zezwoleniami.
  Je偶eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomo艣ci nie stawi si臋 bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzeda偶y 聳 organizator przetargu mo偶e odst膮pi膰 od zawarcia umowy, a wp艂acone wadium nie podlega zwrotowi.
  W艂a艣ciwy organ mo偶e odwo艂a膰 przetarg z wa偶nych powod贸w, poprzez podanie informacji o odwo艂aniu przetargu do publicznej wiadomo艣ci.
  Szczeg贸艂owe informacje dot. nieruchomo艣ci oraz warunk贸w uczestnictwa w przetargu i regulaminu przetargu - mo偶na uzyska膰 w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie, pok. Nr 22 lub telefonicznie pod numerem telefonu / 013 / 449 - 10 - 62 wewn. 31.  Rejestr zmian odwiedzin: 2137
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.073 sekund