Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  ROZSTRZYGNI臉CIE - Przetarg nieograniczony na: Kompleksowa obs艂uga bankowa bud偶etu gminy Sko艂yszyn
  Nowa strona 4
  OG艁OSZENIE O ZAWARCIU UMOWY


  Sko艂yszyn, dn. 2008-04-07
   

  znak sprawy: GPIR-i-340/1/08
   

  OG艁OSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
  W贸jt Gminy w Sko艂yszynie
  38-242 Sko艂yszyn 12
  tel/fax (0-13)4491062do64

  Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego na:

  聞Kompleksowa obs艂uga bankowa bud偶etu Gminy Sko艂yszyn聰 - prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
   

  WYKONAWCA:

  Bank Sp贸艂dzielczy w Bieczu Oddzia艂 w Sko艂yszynie
  38-242 Sko艂yszyn 250

  Warto艣膰 umowy:
  Cena bankowej obs艂ugi bud偶etu: 225 984 z艂 brutto.
  Sta艂e oprocentowanie 艣rodk贸w na rach. bankowych 聳 3,00 %.
  Data zawarcia umowy: 4 kwiecie艅 2008 r.
   

  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn
   

  OG艁OSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Sko艂yszyn, dn. 2008-03-25

  znak sprawy: GPIR-i-340/1/08

  OG艁OSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  W贸jt Gminy w Sko艂yszynie
  38-242 Sko艂yszyn 12
  tel/fax (0-13)4491062do64

  Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego na:

  聞Kompleksow膮 obs艂ug臋 bankow膮 bud偶etu Gminy Sko艂yszyn聰 - prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

  Dane o ofertach:
  Liczba z艂o偶onych ofert: 2
  Liczba ofert odrzuconych bez rozpatrywania: 0
  Wykaz z艂o偶onych ofert (nie podlegaj膮cych odrzuceniu) i ocena wg kryteri贸w:


  Oferta Nr 1:
  Bank Sp贸艂dzielczy w Bieczu Oddzia艂 w Sko艂yszynie 38-242 Sko艂yszyn 250.
  Warto艣膰 z艂o偶onej oferty: 225 984,00 z艂 brutto, sta艂e oprocentowanie 艣rodk贸w na rachunkach bankowych 聳 3,00 %.
  Cena bankowej obs艂ugi bud偶etu: 225 984 / 225 984 = 1 x 100 x 95% = 95 pkt
  Sta艂e oprocentowanie 艣rodk贸w: 3,00% / 3,00% =1 x 100 x 5% = 5 pkt
  Razem: 100 pkt.

  Oferta Nr 2:
  Bank Sp贸艂dzielczy w Rymanowie ul. Rynek 14 38-480 Ryman贸w.
  Warto艣膰 z艂o偶onej oferty: 383 392,00 z艂 brutto, sta艂e oprocentowanie 艣rodk贸w na rachunkach bankowych 聳 1,50 %.
  Cena bankowej obs艂ugi bud偶etu: 225 984 / 383 392 = 0,59 x 100 x 95% = 56,05 pkt
  Sta艂e oprocentowanie 艣rodk贸w: 1,50% / 3,00% = 0,5 x 100 x 5% = 2,5 pkt. Razem: 58,55 pkt.

  Wybrano ofert臋:
  Bank Sp贸艂dzielczy w Bieczu Oddzia艂 w Sko艂yszynie 38-242 Sko艂yszyn 250.
  Cena wybranej oferty: 225 984 z艂 brutto

  Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).
  Wykonawca spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu, oferta nie podlega odrzuceniu.

  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

  OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi

  Sko艂yszyn, dn. 2008-02-28

  W贸jt Gminy w Sko艂yszynie
  38-242 Sko艂yszyn 12

  Sko艂yszyn: KOMPLEKSOWA OBS艁UGA BANKOWA BUD呕ETU GMINY SKO艁YSZYN

  Numer og艂oszenia: 40300 - 2008; data zamieszczenia: 28.02.2008

  OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi

  Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.
  Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.
  SEKCJA I: ZAMAWIAJ慕CY
  I. 1) NAZWA I ADRES: W贸jt Gminy w Sko艂yszynie, 12, 38-242 Sko艂yszyn, woj. podkarpackie, tel. 013 449-10-62 do 64 w. 50.
  藝 Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.bip.skolyszyn.pl
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ慕CEGO: Administracja samorz膮dowa.
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA
  II.1) OPIS
  II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego:
  KOMPLEKSOWA OBS艁UGA BANKOWA BUD呕ETU GMINY SKO艁YSZYN.
  II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: us艂ugi.
  II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia:
  1. Przedmiotem zam贸wienia jest kompleksowa obs艂uga bud偶etu Gminy Sko艂yszyn.
  Us艂uga obejmowa膰 b臋dzie: 1) Otwarcie i prowadzenie: a) rachunk贸w: bie偶膮cego Gminy Sko艂yszyn i rachunk贸w pomocniczych Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie, b) rachunk贸w bie偶膮cych i pomocniczych gminnych jednostek organizacyjnych: - Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Sko艂yszynie; - Gminnego Zespo艂u Obs艂ugi Ekonomiczno-Administracyjnej Szk贸艂 w Sko艂yszynie; - Gminnego Zak艂adu Gospodarki Komunalnej w Sko艂yszynie; - Gminnego O艣rodka Kultury i Czytelnictwa w Sko艂yszynie. Wykonawca musi zagwarantowa膰 te same warunki prowadzenia rachunk贸w dla wszystkich jednostek organizacyjnych Zamawiaj膮cego Uwaga: Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo otwarcia rachunk贸w bankowych dla gminnych jednostek organizacyjnych, kt贸re mog膮 powsta膰 w okresie obowi膮zywania umowy, na warunkach okre艣lonych w ofercie wybranej w niniejszym przetargu. 2) Realizacj臋 polece艅 przelew贸w w dniu z艂o偶enia zlecenia p艂atniczego Zlecenia p艂atnicze mog膮 by膰 sk艂adane w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00. Bank ponosi odpowiedzialno艣膰 za szkody powsta艂e z jego winy wskutek nieterminowej lub nieprawid艂owej realizacji zlecenia p艂atniczego zamawiaj膮cego. Mo偶liwo艣膰 prowadzenia operacji bankowych w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego do godziny 12:00. 3) Prowadzenie punktu obs艂ugi kasowej (agencji) na terenie m. Sko艂yszyn, zapewniaj膮cego pe艂n膮 obs艂ug臋 bankow膮 w zakresie operacji got贸wkowych i bezgot贸wkowych. Punkt b臋dzie czynny w godzinach 8:00 do 15:00 w dni pracy Urz臋du Gminy. Koszt uruchamiania, wyposa偶enia oraz prowadzenia punktu, ponosi Wykonawca. 4) Przyjmowanie wp艂at got贸wkowych. 5) Dokonywanie wyp艂at got贸wkowych. Uwaga: Wykonawca musi zagwarantowa膰, i偶 rachunki Zamawiaj膮cego b臋d膮 obci膮偶ane-uznawane dok艂adnie w dniach, kiedy Wykonawca b臋dzie obci膮偶any-uznawany w wyniku rozlicze艅 mi臋dzybankowych oraz wp艂at-wyp艂at realizowanych bezpo艣rednio u Wykonawcy. 6) Potwierdzenie stanu salda za ka偶dy dzie艅 roboczy najp贸聼niej do godz.12:00 nast臋pnego dnia roboczego. 7) Telefoniczne informowanie o stanie konta bankowego. 8) Dostarczanie wyci膮g贸w w formie papierowej oraz na 偶膮danie w formie pliku elektronicznego. Uwaga: Zamawiaj膮cy zastrzega sobie obowi膮zek do艂膮czania do wyci膮gu bankowego dokument贸w 聼r贸d艂owych, b膮d聼 innych dokument贸w potwierdzaj膮cych operacje przeprowadzone na rachunkach bankowych bez ponoszenia dodatkowych op艂at. 9) Wydawanie blankiet贸w czekowych. 10) Wydawanie opinii bankowych na pisemne zlecenie zamawiaj膮cego, 11) Udzielenie kredytu w rachunku bie偶膮cym do 7 dni od z艂o偶enia wniosku do kwoty 1 000 000 PLN w ka偶dym roku kalendarzowym (nie dotyczy gminnych jednostek organizacyjnych). Kredyt w rachunku bie偶膮cym b臋dzie zabezpieczony wekslem w艂asnym in blanco. Kredyt w nast臋pnych latach obj臋tych umow膮 mo偶e ulec obni偶eniu w przypadku, gdy uchwa艂a na dany rok bud偶etowy okre艣la膰 b臋dzie ni偶szy limit. Kredyt b臋dzie ewidencjonowany w rachunku bie偶膮cym bud偶etu gminy. Zamawiaj膮cy mo偶e dysponowa膰 艣rodkami do wysoko艣ci przyznanego limitu zad艂u偶enia, natomiast ka偶dy wp艂yw na rachunek bankowy b臋dzie powodowa艂 zmniejszenie salda zad艂u偶enia. Oprocentowanie kredytu oparte b臋dzie na zmiennej stawce WIBOR 1M. Zamawiaj膮cy nie dopuszcza mo偶liwo艣ci pobierania op艂at i prowizji bankowych od zaanga偶owania kredytu tj. od salda niewykorzystanej cz臋艣ci kredytu. 12) Udost臋pnienie elektronicznego systemu typu home banking, Us艂uga typu home banking w szczeg贸lno艣ci winna obejmowa膰: a) zainstalowanie, na pisemne zlecenie stanowisk do obs艂ugi systemu (czas instalacji jednego stanowiska - do 14 dni od przyj臋cia zlecenia), b) kompleksowe przeszkolenie (w siedzibie zamawiaj膮cego) w zakresie obs艂ugi systemu wskazanych przez zamawiaj膮cego os贸b, c) bie偶膮ce doradztwo i pomoc techniczn膮 z zakresu obs艂ugi systemu, d) bie偶膮c膮 obs艂ug臋 techniczn膮 systemu (pomoc techniczna w godzinach od 7:30 do 15:30, a w przypadku wyst膮pienia awarii systemu wymagane jest bezzw艂oczne podj臋cie dzia艂a艅 w celu jej usuni臋cia), oraz umo偶liwia膰 na ka偶dym zainstalowanym stanowisku: a) wprowadzanie, aktualizowanie, przegl膮danie, drukowanie i archiwizowanie zlece艅 p艂atniczych. b) uzyskanie informacji o aktualnym stanie rachunk贸w bankowych zamawiaj膮cego (wysoko艣膰 salda, dokonywane operacje) . Bank ponosi pe艂n膮 odpowiedzialno艣膰 finansow膮 za wszelkie szkody wynik艂e z nienale偶ytego zabezpieczenia systemu przed dzia艂aniem os贸b nieupowa偶nionych. 13) Bezp艂atne doradztwo bankowe. 14) Automatyczne przekazanie 艣rodk贸w z rachunk贸w bankowych wskazanych przez Zamawiaj膮cego na rachunek podstawowy Gminy Sko艂yszyn w ostatnim dniu roku kalendarzowego.
  II.1.4) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 66.10.00.00-1.
  II.1.5) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: Nie.
  II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: Nie.
  II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesi膮cach: 48.
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) WARUNKI DOTYCZ慕CE ZAM脫WIENIA
  藝 Informacja na temat wadium: Zamawiaj膮cy nie 偶膮da wniesienia wadium..
  III.2) WARUNKI UDZIA艁U
  藝 Opis warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tych warunk贸w: W przetargu mog膮 uczestniczy膰 Wykonawcy, kt贸rzy: 1. Posiadaj膮 niezb臋dne uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅: a) Nie zalegaj膮 z op艂acaniem podatk贸w oraz sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne. 2. Posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz dysponuj膮 potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania w/w zadania: a) posiadaj膮 punkt obs艂ugi kasowej (agencj臋) na terenie miejscowo艣ci Sko艂yszyn zapewniaj膮cy pe艂n膮 obs艂ug臋 bankow膮 w zakresie operacji got贸wkowych i bezgot贸wkowych (w przypadku braku takiego punktu Zamawiaj膮cy 偶膮da zapewnienia Wykonawcy o utworzeniu w/w punktu najp贸聼niej w dniu 1 kwiecie艅 2008 r.). 3. Znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia. 4. Nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy). Spos贸b dokonania oceny spe艂nienia wymaganych warunk贸w: 1) przy dokonaniu oceny spe艂nienia warunk贸w Zamawiaj膮cy b臋dzie si臋 kierowa艂 regu艂膮: spe艂nia albo nie spe艂nia, 2) niespe艂nienie chocia偶by jednego warunku skutkowa膰 b臋dzie wykluczeniem Wykonawcy z post臋powania; ofert臋 Wykonawcy wykluczonego uznaje si臋 za odrzucon膮. Zamawiaj膮cy nie dopuszcza mo偶liwo艣ci zlecania zam贸wienia podwykonawcom.
  藝 Informacja o o艣wiadczeniach i dokumentach, jakie maj膮 dostarczy膰 wykonawcy w celu potwierdzenia spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu: 1. Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nieniu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu, zgodnie z art.22 ust. 1 PZP oraz 偶e nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 PZP. Wz贸r o艣wiadczenia zawarty jest jako za艂. Nr 3 do SIWZ. 2. Zamawiaj膮cy 偶膮da w celu potwierdzenia, 偶e Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP nast臋puj膮cych dokument贸w: 1) odpisu z w艂a艣ciwego rejestru albo za艣wiadczenia o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub zg艂oszenia do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej - wystawionego nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert (w przypadku wsp贸lnego ubiegania si臋 o udzielenie niniejszego zam贸wienia przez dw贸ch lub wi臋cej Wykonawc贸w w ofercie musz膮 by膰 z艂o偶one przedmiotowe dokumenty dla ka偶dego z nich); 2) za艣wiadczenia w艂a艣ciwego naczelnika urz臋du skarbowego, oraz w艂a艣ciwego oddzia艂u Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego potwierdzaj膮cego odpowiednio, 偶e wykonawca nie zalega z op艂acaniem podatk贸w, op艂at oraz sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne lub spo艂eczne, lub za艣wiadcze艅, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawionych nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert; 3) informacj臋 z Krajowego Rejestru Karnego albo r贸wnowa偶nego za艣wiadczenia w艂a艣ciwego organu s膮dowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby/os贸b wyst臋puj膮cych w imieniu Wykonawcy w zakresie okre艣lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcze艣niej ni偶 6 m-cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert; 4) informacj臋 z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre艣lonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy (wystawion膮 nie wcze艣niej ni偶 6 m-cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert); UWAGA: dotyczy wy艂膮cznie podmiot贸w zbiorowych w rozumieniu ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialno艣ci podmiot贸w zbiorowych za czyny zabronione pod gro聼b膮 kary (Dz.U. Nr 197, poz. 1661), nie dotyczy przedsi臋biorc贸w b臋d膮cych osobami fizycznymi, w tym sp贸艂ek cywilnych utworzonych przez osoby fizyczne. 5) decyzj臋 Prezesa Narodowego Banku Polskiego o wyra偶eniu zgody na utworzenie banku lub zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie dzia艂alno艣ci. 3. Zamawiaj膮cy 偶膮da, w celu potwierdzenia, 偶e Wykonawca posiada niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie, znajduje si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia, a tak偶e dysponuje potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia, nast臋puj膮cych dokument贸w (w przypadku wsp贸lnego ubiegania si臋 o udzielenie niniejszego zam贸wienia przez dw贸ch lub wi臋cej Wykonawc贸w oceniany b臋dzie ich 艂膮czny potencja艂 techniczny i kadrowy oraz 艂膮czne kwalifikacje i do艣wiadczenie): 1) informacji o posiadanym punkcie obs艂ugi kasowej (agencji) na terenie miejscowo艣ci Sko艂yszyn zapewniaj膮cego pe艂n膮 obs艂ug臋 bankow膮 w zakresie operacji got贸wkowych i bezgot贸wkowych (w przypadku braku takiego punktu Zamawiaj膮cy 偶膮da zapewnienia Wykonawcy o utworzeniu w/w punktu najp贸聼niej w dniu 1 kwiecie艅 2008 r.). 4. Do oferty nale偶y r贸wnie偶 za艂膮czy膰 wz贸r wniosku o udzielenie kredytu oraz wykaz dokument贸w wymaganych przez bank do jego udzielenia. 5. Je偶eli Wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument贸w na potwierdzenie uprawnienia do wykonania okre艣lonej dzia艂alno艣ci Wykonawca post臋puje zgodnie z 搂 2 rozporz膮dzenia Prezesa Rady Ministr贸w z 19 maja 2006 r. w sprawie rodzaj贸w dokument贸w, jakich mo偶e 偶膮da膰 zamawiaj膮cy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mog膮 by膰 sk艂adane (Dz.U. nr 87, poz. 605). 6. Zamawiaj膮cy wymaga, aby 偶膮dane przez niego dokumenty zosta艂y z艂o偶one w formie orygina艂u lub kserokopii po艣wiadczonej za zgodno艣膰 z orygina艂em przez wykonawc臋,
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA
  IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.
  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.
  IV.2.2) Wykorzystana b臋dzie aukcja elektroniczna: Nie.
  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV.3.1) Adres strony internetowej, na kt贸rej dost臋pna jest specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.bip.skolyszyn.pl
  Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Urz膮d Gminy w Sko艂yszynie 38-242 Sko艂yszyn 12, pok. nr 23, tel. 013 4491062-64 wewn. 51 lub 4491751.
  IV.3.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 11.03.2008 godzina 10:00, miejsce: Oferty nale偶y sk艂ada膰 w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie - pok. Nr 8 UG Sko艂yszyn(sekretariat) w godzinach pracy tj. 7:30 do 15:30 opr贸cz sob贸t i dni ustawowo wolnych od pracy.
  IV.3.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).
  IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotycz膮ce finansowania projektu/programu ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: Zamawiaj膮cy nie przewiduje udzielenia zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych, o kt贸rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP. Zamawiaj膮cy odst臋puje od pobierania zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy.

  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszynie


     Rejestr zmian odwiedzin: 2179
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  SIWZ- Bankowa obs艂uga bud偶etu
  Za艂. Nr 1 do SIWZ - formularz oferty.doc
  Za艂. Nr 1a do SIWZ - szczeg贸艂owy formularz oferty.doc
  Za艂. Nr 2 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy.doc
  Za艂. Nr 3 do SIWZ - o艣wiadczenie.doc
  Za艂. Nr 4.1 do SIWZ - Sprawozdanie Rb-Z.pdf
  Za艂. Nr 4.2 do SIWZ - Sprawozdanie Rb-NDS.pdf
  Za艂. Nr 4.3 do SIWZ - Sprawozdanie Rb-n.pdf
  Za艂. Nr 4.4 do SIWZ - Uchwa艂a bud偶etowa 2008r.zip
  Za艂. Nr 4.5 do SIWZ - Uchwa艂a - wyd. niewygasaj膮ce.doc
  Za艂. Nr 4.6 do SIWZ - Opinia RIO o projekcie bud偶etu na 2008.doc
  Za艂. Nr 4.7 do SIWZ - Opinia RIO o deficycie.doc
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.057 sekund