Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Kierownik referatu - mgr in偶. Wojciech Kras


  Nowa strona 5
  Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Inwestycji, Ochrony 艢rodowiska,
  Rolnictwa i Handlu - mgr in偶. Wojciech Kras
  Nr pokoju 25

   

  1. Nadz贸r nad realizacj膮 ustawy o zam贸wieniach publicznych dot. og艂aszania przetarg贸w na inwestycje realizowane przez Referat Inwestycji ,

  2. Nadz贸r nad realizacj膮 zada艅 wynikaj膮cych z opracowania studium uwarunkowa艅  i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego gminy w 艣wietle obowi膮zuj膮cych i ukazuj膮cych si臋 nowych przepis贸w prawnych w tym zakresie,

  3.  Nadz贸r nad przygotowywaniem projekt贸w uchwa艂 Rady Gminy o przyst膮pieniu do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, okre艣laj膮c granice obszaru obj臋tego planem, przedmiot i zasi臋g jego ustale艅 i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

  4. Przyjmowanie wniosk贸w o sporz膮dzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

  5. Przygotowywanie projekt贸w uchwa艂 Rady Gminy o uwzgl臋dnieniu lub odrzuceniu protestu,

  6. Dokonywanie oceny zmian w gospodarowaniu przestrzennym,

  7. Dokonywanie analizy skutk贸w zmian w planie w wyniku wydanych decyzji administracyjnych,

  8. Nadz贸r nad przygotowywaniem dokumentacji technicznej i prawnej dla wszystkich inwestycji  i remont贸w kapitalnych w gminie Sko艂yszyn, niezb臋dnej do wydania zezwolenia , 艂膮cznie z uzyskaniem zezwolenia na realizacj臋 zadania oraz uzyskania niezb臋dnych dokument贸w do rozpocz臋cia budowy (obiekty kubaturowe, sieciowe, liniowe drogi gminne oraz wojew贸dzkie w ramach posiadanych porozumie艅 ),

  9. Nadz贸r i za艂atwianie niezb臋dnych czynno艣ci prawnych do dokumentacji przy realizacji inwestycji gwarantuj膮cych wej艣cie w teren za zgod膮 zainteresowanych stron ( darowizna, dobrowolne przekazanie  za odszkodowaniem ),

  10. Koordynowanie, planowanie, realizacja inwestycji, kapitalnych remont贸w obiekt贸w b臋d膮cych w艂asno艣ci膮 gminy i podleg艂ych gminie, a to: realizowanych systemem zleconym i gospodarczym na podstawie przydzielonych 艣rodk贸w  w bud偶ecie gminy na dany rok bud偶etowy ,  przedk艂adanie wniosk贸w W贸jtowi.

  11. Proponowanie inspektora nadzoru inwestycji, przedk艂adanie projektu umowy Skarbnikowi Gminy w wypadku gdy zaistnia艂a konieczno艣膰 cz臋艣ciowego wykonywania rob贸t na podstawie um贸w systemem zleconym  w robotach realizowanych systemem gospodarczym .

  12. Wsp贸艂praca z Kierownikami jednostek organizacyjnych podleg艂ych Urz臋dowi Gminy             w zakresie inwestycji i remont贸w kapitalnych budynk贸w,

  13.  Przyjmowanie, przekazywanie  plac贸w bud贸w dla zada艅 realizowanych przez ekip臋 remontow膮  oraz systemem zleconym na podstawie dokumentacji prawnej, technicznej, urz膮dze艅 technicznych woda, no艣niki energii z zachowaniem przepis贸w bhp i prawa budowlanego . Sporz膮dzanie protoko艂贸w o zako艅czeniu rob贸t .

  14. Organizacja i udzia艂 w wiosennych przegl膮dach technicznych obiekt贸w b臋d膮cych w艂asno艣ci膮 gminy, sporz膮dzanie wst臋pnych kalkulacji, planowanie remont贸w kapitalnych i bie偶膮cych,

  15. Przechowywanie i ewidencjonowanie wszystkich dokument贸w zwi膮zanych z dan膮 inwestycj膮 po uzyskaniu zezwolenia lub niewymagaj膮cych tego zezwolenia:a)
   a) kosztorys贸w inwestorskich, harmonogram贸w z okre艣leniem lat realizacji,b)      planowanie 艣rodk贸w bud偶etowych na finansowanie inwestycji, modernizacji,
   b) remont贸w kapitalnych realizowanych systemem zleconym i w艂asnym  z okre艣leniem termin贸w w ci膮gu  roku bud偶etowego,
   c)
         opracowywanie wykaz贸w rocznych zada艅 realizowanych inwestycji, remont贸w kapitalnych i modernizacji w poszczeg贸lnych latach ,

  16. Opracowywanie programu rozwoju gminy i planowanie 艣rodk贸w bud偶etowych na finansowanie inwestycji, remont贸w kapitalnych i modernizacji w poszczeg贸lnych latach w ramach plan贸w rozwoju gminy w tym dr贸g ze 艣rodk贸w powodziowych  i fundacji dr贸g rolniczych,

  17. Przygotowywanie materia艂贸w do projektu bud偶etu gminy w zakresie inwestycji, modernizacji i remont贸w kapitalnych budynk贸w podleg艂ych Urz臋dowi Gminy  ( mienie komunalne) oraz drogownictwa i przedk艂adanie ich W贸jtowi Gminy, wraz z orientacyjnym zakresem rzeczowym  i finansowym,

  18. Sporz膮dzanie informacji kwartalnych, p贸艂rocznych, rocznych  stanowiskami  pracy z realizacji zada艅 w referacie ,

  19. Organizowanie i udzia艂 w komisyjnych odbiorach rob贸t cz臋艣ciowych, etapami i ko艅cowych, przy zapewnieniu udzia艂u w tych odbiorach radnych i so艂tysa tej wsi w roli obserwatora gdzie jest realizowane zadanie,

  20. Zatwierdzanie i kompletowanie protoko艂贸w cz臋艣ciowych i ko艅cowych odbioru  i wyceny prac w ramach dobrowolnego udzia艂u  realizowanych  inwestycji, remont贸w kapitalnych             ( robocizna, sprz臋t ) ,

  21. Zobowi膮zywanie wykonawc贸w do terminowej realizacji stwierdzonych wad i usterek,                a okre艣lonych w ko艅cowym protokole technicznym odbioru inwestycji i remontu kapitalnego , a w razie nie usuni臋cia wad i usterek w ustalonym terminie, przygotowanie wniosku do w艂a艣ciwego S膮du o wyegzekwowanie obowi膮zku lub polubownego za艂atwienia ,

  22. Przedk艂adanie faktur ko艅cowych wraz z kompletnymi dokumentami W贸jtowi Gminy poprzez sekretariat,

  23. Kompletowanie dokument贸w i protoko艂u ko艅cowego do przekazania inwestycji realizowanych przez ekip臋 do eksploatacji odpowiedniej kom贸rce, pracownikowi Urz臋du Gminy ( przekazanie 艣rodka trwa艂ego 聳 PT ), przy zachowaniu terminu odbioru i rozlicze艅 finansowo-materia艂owych,

  24. Nadz贸r nad za艂atwianiem spraw spornych i konfliktowych oraz orzekanie o przywr贸ceniu pasa drogowego drogi gminnej do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia,

  25. Realizacja i przestrzeganie ustaw Prawo zam贸wie艅 publicznych przy wykonywaniu zada艅 zleconych i powierzonych w zakresie obj臋tym zakresem czynno艣ci i prowadzonym nadzorem nad pracownikami referatu.

  26. Sprawowanie nadzoru nad pracownikami Referatu
  Rejestr zmian odwiedzin: 2783
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.055 sekund