Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Opinie RIO
 • Gazeta
 • Klauzule informacyjne
 • Rada Gminy
 • Prawo
 • W艂adze
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych w 2018 r.
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Moja sprawa
 • Programy
 • Strategia
 • Og艂oszenia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Obwieszczenia
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Stanowisko pracy do spraw zagospodarowania przestrzennego, budownictwa i inwestycji, 艂owiectwa i le艣nictwa - mgr in偶. Micha艂 Stronk


  Nowa strona 5

  Stanowisko pracy do spraw zagospodarowania przestrzennego, budownictwa i inwestycji, 艂owiectwa i le艣nictwa - mgr in偶. Micha艂 Stronk

  Nr pokoju 19 tel. 4491734


  1.    Realizacja zada艅 z ustawy 聳 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

  -    realizacja zada艅 wynikaj膮cych z opracowania studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Gminy w 艣wietle obowi膮zuj膮cych i ukazuj膮cych si臋   nowych przepis贸w prawnych w tym zakresie,

  -    przygotowywanie projekt贸w uchwa艂 rady Gminy o przyst膮pieniu do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, okre艣laj膮c granic臋 obszaru  obj臋tego planem, podmiot i zasi臋g jego ustale艅 i uchwalanie miejscowego planu   zagospodarowania przestrzennego,

  -    przyjmowanie wniosk贸w o sporz膮dzenie miejscowego planu zagospodarowania    przestrzennego,

  -    dokonywanie oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,

  -    dokonywanie analizy skutk贸w zmian w planie w wyniku wydawanych decyzji       administracyjnych,

  -    wsp贸艂praca w czynno艣ciach zwi膮zanych z wydaniem decyzji o warunkach zabudowyi zagospodarowania terenu,

  -    wsp贸艂praca w czynno艣ciach zwi膮zanych z wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji       celu publicznego,

  2.         Przygotowanie dokumentacji technicznej i prawnej dla wszystkich inwestycji i remont贸w

         kapitalnych w Gminie, niezb臋dnej do wydania pozwolenia lub zg艂oszenia, 艂膮cznie         z uzyskaniem pozwolenia lub zg艂oszenia na realizacje zada艅 dla obiekt贸w kubaturowych.

       - przygotowywanie i kompletowanie dokument贸w ( pozwole艅, o艣wiadcze艅) dla inwestycji gminnych i doprowadzenie do pozwolenia na budow臋,

  -    wykonywanie kosztorys贸w dla pozyskania 艣rodk贸w finansowych z fundacji oraz   kosztorys贸w dla inwestycji i remont贸w prowadzonych w gminie,

  -     udzia艂 w organizowanych przegl膮dach technicznych obiekt贸w b臋d膮cych w艂asno艣ci膮         Gminy, sporz膮dzanie wst臋pnych kalkulacji, planowanie remont贸w kapitalnych        i bie偶膮cych mi臋dzy innymi na etapie opracowania projektu bud偶etu, wyst臋powanie       z wnioskami finansowymi w zakresie inwestycji do W贸jta Gminy,

  -     udzia艂 w komisyjnych odbiorach rob贸t wykonywanych na obiektach Gminnych     systemem zleconym,

  3.         Prowadzenie spraw w oparciu o ustawy o gospodarce nieruchomo艣ciami 聳 wydawanie postanowie艅 i decyzji w sprawie:

  -podzia艂u grunt贸w,

  -rozgranicze艅 dzia艂ek,

  -wydawanie za艣wiadcze艅 o po艂o偶eniu dzia艂ek,

  -wydawanie za艣wiadcze艅 pod zalesienie dzia艂ek,

  4.         Nadawanie numer贸w nieruchomo艣ci:

  1/   sporz膮dzanie i wydawanie zawiadomienia o nadaniu numeru nieruchomo艣ci,

  2/   prowadzenie ewidencji EMUiA,  

  5.   Prowadzenie spraw w oparciu o ustawy Prawo geologiczne i g贸rnicze:

  -     wydawanie opinii w sprawie poszukiwania 偶wir贸w z piaskiem,

  -     wydawanie opinii w sprawie wydobywania 偶wir贸w z piaskiem,

  -     wydawanie opinii w sprawie rekultywacji grunt贸w po eksploatacji 偶wir贸w    z piaskiem,

  -     udzia艂 przy odbiorze rekultywacji grunt贸w, kt贸re zosta艂y wyeksploatowane.

  6.  Sprawowanie administracji w zakresie 艂owiectwa:

  -    wsp贸艂dzia艂anie z dzier偶awc膮 lub zarz膮dc膮 obwodu 艂owieckiego w zagospodarowaniu 艂owieckich obszar贸w gminy, w szczeg贸lno艣ci w zakresie ochrony zwierzyny bytuj膮cej na jej terenie,

  -    przeznaczenie kwot otrzymanych z czynszu dzier偶awnego za obw贸d 艂owiecki na cele spo艂eczne gminy oraz na hodowle i ochron臋 zwierz膮t,

  -    prowadzenie rejestru sp贸艂ek le艣nych,

   

  -    koordynacja dzia艂a艅 w zakresie opracowania i realizacji plan贸w urz膮dze艅 las贸w niepa艅stwowych,

  -    wsp贸艂praca ze specjalist膮 ds. las贸w niepa艅stwowych,

  -    przyjmowanie poda艅 na pozyskiwanie drewna w lasach celem uzyskania zezwolenia na wyr膮b drewna.  Rejestr zmian odwiedzin: 2013
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.040 sekund