Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Podinspektor ds. zam贸wie艅 publicznych i inwestycji - Grzegorz Sza艅ski


  Nowa strona 5
  Podinspektor ds. zam贸wie艅 publicznych i inwestycji - Grzegorz Sza艅ski
  Nr pokoju 23 tel. 4491751


  Stanowisko pracy ds. zam贸wie艅 publicznych i inwestycji

  1.    Przygotowanie kompletu materia艂贸w niezb臋dnych do prowadzenia przetarg贸w, w oparciu o komplet dokument贸w i zezwolenie otrzymane od wszystkich Kierownik贸w Referatu i ze stanowisk pracy:

  -    wyb贸r trybu udzielania zam贸wienia publicznego,

  -    og艂oszenie przetargu z uwzgl臋dnieniem:

        a)         nazwy i adresu zamawiaj膮cego,

        b)         ilo艣ci, liczby i rodzaju zam贸wionych dostaw, lub us艂ug, a w odniesieniu       

                    do rob贸t budowlanych 聳 rodzaj, zakres i lokalizacj臋 budowy,

  c)                  miejsce i termin sk艂adania ofert,

  d)                 miejsce i termin otwarcia ofert,

  e)                  sporz膮dzanie specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia,

  f)                   sporz膮dzanie umowy na wykonanie przedmiotu przetargu,

  2.        Obs艂uga techniczna Komisji Przetargowej.

  3.        Przygotowanie do akceptacji wynik贸w przetargu W贸jtowi Gminy.

  4.        sporz膮dzenie projektu umowy z wybranym oferentem w 艣cis艂ej wsp贸艂pracy ze Skarbnikiem Gminy i przedk艂adanie W贸jtowi do podpisu.

  5.        Opracowanie projektu umowy o nadz贸r inwestorski.

  6.        Protokolarne przekazanie placu budowy.

  7.        Przekazanie kopii dokument贸w przetargowych innych ani偶eli dot. gospodarki komunalnej pracownikowi bezpo艣rednio prowadz膮cemu dany rodzaj inwestycji, remontu w Urz臋dzie Gminy.

  8.        Organizowanie i udzia艂 w komisyjnych cz臋艣ciowych i ko艅cowych odbiorach rob贸t.

  9.        Bie偶膮cy nadz贸r, koordynowanie i realizacja zada艅 zwi膮zanych z realizacj膮 inwestycji                 z Funduszu Sp贸jno艣ci poprzez Zwi膮zek Gmin Dorzecza Wis艂oki:

  a)   prowadzenie korespondencji dokument贸w przychodz膮cych i wychodz膮cych  dotycz膮cych realizacji Projektu inwestycji w ramach Zwi膮zku Gmin Dorzecza Wis艂oki,

  b)   przyjmowanie i wst臋pna selekcja korespondencji wp艂ywaj膮cej do Gminy, a dotycz膮cej realizacji Projektu,

  c)   opracowanie ( a w przypadkach koniecznych we wsp贸艂pracy ze Skarbnikiem Gminy lub Kierownikiem innego referatu) i przygotowanie pism wychodz膮cych dotycz膮cych realizacji Programu,

  d)   nadawanie i wysy艂anie korespondencji Gminy w/s realizacji Projektu,

  e)   archiwizacja dokumentacji i korespondencji dotycz膮cej realizacji Projekt,

  f)    bie偶膮ca wsp贸艂praca ( kontakty ze Zwi膮zkiem Gmin Dorzecza Wis艂oki, Jednostka Realizuj膮c膮 Projekt, oraz Wykonawc膮 lub Wykonawcami zada艅 w imieniu Gminy,

  g)   opracowanie we wsp贸艂pracy ze Skarbnikiem Gminy zasad obiegu i przechowywania dokument贸w ksi臋gowo 聳 finansowych dotycz膮cych realizowanego Projektu w ramach Zwi膮zku Gmin Dorzecza Wis艂oki,

  h)   uczestnictwo we wszystkich pracach komisji przetargowych dotycz膮cych inwestycji Gminy Sko艂yszyn wsp贸艂finansowanych z Funduszu Sp贸jno艣ci,

  i)    udzia艂 w monitorowaniu realizowanych inwestycji:

        a)    monitorowanie wykonawstwa rzeczowego;

        b)    monitorowanie dokument贸w finansowych ( raport贸w finansowych );

  c)    wt贸rne sprawdzanie poprawno艣ci faktur / rachunk贸w wystawionych przez Wykonawc臋, tak pod wzgl臋dem rachunkowym jak i pod wzgl臋dem zgodno艣ci               z zawartymi Umowami.

  j)   sporz膮dzanie wymaganych raport贸w i sprawozda艅, przy zachowaniu prawem przewidzianych procedur,

  k)  prowadzenie rejestru spotka艅 w/s realizacji Projektu, w po艂膮czeniu z rejestracj膮 podj臋tych decyzji oraz trybem ich realizacji ( lub egzekucji),

  l)    uczestnictwo w pracach Zespo艂u Doradczego w imieniu Gminy Sko艂yszyn,

  艂)    wykonywanie innych zada艅 i czynno艣ci zleconych a dotycz膮cych realizacji Projektu  w ramach Zwi膮zku Gmin Dorzecza Wis艂oki.

     Rejestr zmian odwiedzin: 2006
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.040 sekund