Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Og艂oszenie o zam贸wieniu - Dostawa kamienia pokruszonego na drogi so艂ectw Gminy Sko艂yszyn
  New Page 1
  OG艁OSZENIE O ZAWARCIU UMOWY


  Sko艂yszyn, dn. 2008-04-29

  znak sprawy: GPIR-i-340/2/08 

  OG艁OSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
  W贸jt Gminy w Sko艂yszynie
  38-242 Sko艂yszyn 12
  tel/fax (0-13)4491062do64

  Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego na:

  聞Dostawa kamienia pokruszonego na drogi so艂ectw Gminy Sko艂yszyn聰 
  - prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

  WYKONAWCA:
  Jan Majewski, Ireneusz Michnal s.c. Przedsi臋biorstwo Produkcyjno - Handlowe 聞Kru偶wir聰 38-242 Sko艂yszyn 153.
  Cena wybranej oferty: 190 283,40 z艂 brutto
  Data zawarcia umowy: 28 kwiecie艅 2008 r.

  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

  OG艁OSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Sko艂yszyn, dn. 2008-04-16

  znak sprawy: GPIR-i-340/2/08

  W贸jt Gminy w Sko艂yszynie
  38-242 Sko艂yszyn 12
  tel/fax (0-13)4491062do64

  Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego na:

  聞Dostawa kamienia pokruszonego na drogi Gminy Sko艂yszyn聰
  - prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

  Dane o ofertach:
  Liczba z艂o偶onych ofert: 2
  Liczba ofert odrzuconych bez rozpatrywania: 0
  Wykaz z艂o偶onych ofert (nie podlegaj膮cych odrzuceniu) i ocena wg kryteri贸w:


  Oferta nr 1:
  Sp贸艂dzielnia Us艂ug Wodno-Kanalizacyjnych Produkcji Rolnej i Handlu 聞Rolwod聰 38-242 Sko艂yszyn 11
  Warto艣膰 z艂o偶onej oferty: 190 739,00 z艂 brutto.
  Cena: 190 283,40 / 190 739,00 = 0,99 x 100 = 99 pkt.

  Oferta nr 2:
  Jan Majewski, Ireneusz Michnal s.c. Przedsi臋biorstwo Produkcyjno - Handlowe 聞Kru偶wir聰 38-242 Sko艂yszyn 153.
  Warto艣膰 z艂o偶onej oferty: 190 283,40 z艂 brutto.
  Cena: 190 283,40 / 190 283,40 = 1 x 100 = 100 pkt.

  Wybrano ofert臋:
  Jan Majewski, Ireneusz Michnal s.c. Przedsi臋biorstwo Produkcyjno - Handlowe 聞Kru偶wir聰 38-242 Sko艂yszyn 153.
  Cena wybranej oferty: 190 283,40 z艂 brutto

  Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).
  Wykonawca spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu, oferta nie podlega odrzuceniu.

  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

  OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - dostawy

  OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - dostawy
  Sko艂yszyn: 聞Dostawa kamienia pokruszonego na drogi so艂ectw Gminy Sko艂yszyn聰
  Numer og艂oszenia: 59877 - 2008; data zamieszczenia: 25.03.2008

  Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.
  Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.
  SEKCJA I: ZAMAWIAJ慕CY
  I. 1) NAZWA I ADRES: W贸jt Gminy w Sko艂yszynie
  38-242 Sko艂yszyn 12, woj. podkarpackie, tel. 013 449-10-62 do 64 w. 51.
  藝 Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.bip.skolyszyn.pl
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ慕CEGO: Administracja samorz膮dowa.
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA
  II.1) OPIS
  II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Dostawa kamienia pokruszonego na drogi so艂ectw Gminy Sko艂yszyn.
  II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: dostawy.
  II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przedmiotem zam贸wienia jest dostawa kamienia pokruszonego na drogi so艂ectw Gminy Sko艂yszyn. W zakresie zam贸wienia zawiera si臋: 1) Za艂adunek kamienia pokruszonego z miejsca jego sk艂adowania przez Wykonawc臋. 2) Dostarczenie kamienia na drogi w gminie Sko艂yszyn wskazane przez Zamawiaj膮cego. 3) Roz艂adunek dostarczonego kamienia poprzez jego r贸wnomierne rozsypanie na ca艂ej szeroko艣ci wskazanej drogi. Dostawa kamienia pokruszonego odbywa膰 si臋 b臋dzie na drogi nast臋puj膮cych so艂ectw w ni偶ej podanych szacunkowych ilo艣ciach : 1) B膮czal Dolny - 150 m3. 2) B膮czal G贸rny - 150 m3. 3) Harklowa - 230 m3. 4) Jab艂onica - 140 m3 5) Kunowa - 170 m3. 6) Lipnica G贸rna - 100 m3. 7) Lis贸w - 100 m3. 8) Przysieki - 130 m3. 9) Pusta Wola - 100 m3. 10) Siedliska S艂aw臋ci艅skie - 80 m3. 11) Siepietnica - 35 m3. 12) Sko艂yszyn - 150 m3. 13) S艂aw臋cin - 130 m3. 14) 艢wi臋cany - 600 m3 RAZEM: 2 265 m3. Dostarczane kruszywo powinno by膰 uzyskane po przekruszeniu surowca skalnego, kamieni narzutowych i otoczak贸w lub ziaren 偶wiru wi臋kszych od 8 mm. Kruszywo powinno by膰 jednorodne bez zanieczyszcze艅 obcych i bez domieszek gliny.
  II.1.4) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 14.21.20.00-0, 60.12.20.00-9.
  II.1.5) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: Nie.
  II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: Nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zako艅czenia: 30.11.2008.
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) WARUNKI DOTYCZ慕CE ZAM脫WIENIA
  藝 Informacja na temat wadium: Zamawiaj膮cy nie 偶膮da wniesienia wadium.
  III.2) WARUNKI UDZIA艁U
  藝 Opis warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tych warunk贸w: W przetargu mog膮 uczestniczy膰 Wykonawcy, kt贸rzy: 1. Posiadaj膮 niezb臋dne uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅; 2. Posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz dysponuj膮 potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania w/w zadania: 1/ Dysponuj膮 odpowiednim sprz臋tem, tj. posiadaj膮, wynajmuj膮 lub dzier偶awi膮 co najmniej: - samoch贸d samowy艂adowczy o no艣no艣ci pow. 5 ton z przeznaczeniem do przewoz贸w materia艂贸w sypkich - 2 szt.; - ci膮gnik rolniczy z przyczep膮 samowy艂adowcz膮 - 1 szt.; - koparko-spycharka - 1 szt. 3. Znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia, tj: a) S膮 ubezpieczeni od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci na kwot臋 nie mniejsz膮 ni偶 200.000 z艂. 4. Nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy). Spos贸b dokonania oceny spe艂nienia wymaganych warunk贸w: 1) przy dokonaniu oceny spe艂nienia warunk贸w Zamawiaj膮cy b臋dzie si臋 kierowa艂 regu艂膮: spe艂nia albo nie spe艂nia, 2) niespe艂nienie chocia偶by jednego warunku skutkowa膰 b臋dzie wykluczeniem Wykonawcy z post臋powania; ofert臋 Wykonawcy wykluczonego uznaje si臋 za odrzucon膮. Zamawiaj膮cy dopuszcza mo偶liwo艣膰 zlecania cz臋艣ci zadania podwykonawcom, jednak w/w warunki musi spe艂nia膰 Wykonawca sk艂adaj膮cy ofert臋.
  藝 Informacja o o艣wiadczeniach i dokumentach, jakie maj膮 dostarczy膰 wykonawcy w celu potwierdzenia spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu: 1. Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nieniu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu, zgodnie z art.22 ust. 1 PZP oraz 偶e nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 PZP. Wz贸r o艣wiadczenia zawarty jest jako za艂. Nr 3 do SIWZ. 2. Zamawiaj膮cy 偶膮da w celu potwierdzenia, 偶e Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP nast臋puj膮cych dokument贸w: a) odpisu z w艂a艣ciwego rejestru albo za艣wiadczenia o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub zg艂oszenia do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej - wystawionego nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert (w przypadku wsp贸lnego ubiegania si臋 o udzielenie niniejszego zam贸wienia przez dw贸ch lub wi臋cej Wykonawc贸w w ofercie musz膮 by膰 z艂o偶one przedmiotowe dokumenty dla ka偶dego z nich). 3. Zamawiaj膮cy 偶膮da, w celu potwierdzenia, 偶e Wykonawca posiada niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie, znajduje si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia, a tak偶e dysponuje potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia, nast臋puj膮cych dokument贸w (w przypadku wsp贸lnego ubiegania si臋 o udzielenie niniejszego zam贸wienia przez dw贸ch lub wi臋cej Wykonawc贸w oceniany b臋dzie ich 艂膮czny potencja艂 techniczny i kadrowy oraz 艂膮czne kwalifikacje i do艣wiadczenie): 1) wykazu sprz臋tu przewidzianego do wykonania zam贸wienia zawieraj膮cego co najmniej: - samoch贸d samowy艂adowczy o no艣no艣ci pow. 5 ton z przeznaczeniem do przewoz贸w materia艂贸w sypkich - 2 szt.; - ci膮gnik rolniczy z przyczep膮 samowy艂adowcz膮 - 1 szt.; - koparko-spycharka - 1 szt. 2) aktualn膮 polis臋 od odpowiedzialno艣ci cywilnej lub inny dokument potwierdzaj膮cy, 偶e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci na kwot臋 nie mniejsz膮 ni偶: 200.000 z艂. 4. Je偶eli Wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument贸w na potwierdzenie uprawnienia do wykonania okre艣lonej dzia艂alno艣ci Wykonawca post臋puje zgodnie z 搂 2 rozporz膮dzenia Prezesa Rady Ministr贸w z 19 maja 2006 r. w sprawie rodzaj贸w dokument贸w, jakich mo偶e 偶膮da膰 zamawiaj膮cy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mog膮 by膰 sk艂adane (Dz.U. nr 87, poz. 605). 5. Zamawiaj膮cy wymaga, aby 偶膮dane przez niego dokumenty zosta艂y z艂o偶one w formie orygina艂u lub kserokopii po艣wiadczonej za zgodno艣膰 z orygina艂em przez wykonawc臋,
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA
  IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.
  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.
  IV.2.2) Wykorzystana b臋dzie aukcja elektroniczna: Nie.

  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV.3.1) Adres strony internetowej, na kt贸rej dost臋pna jest specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.bip.skolyszyn.pl
  Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Urz膮d Gminy w Sko艂yszynie 38-242 Sko艂yszyn 12, pok. nr 23, tel. 013 4491062-64 wewn. 51 lub 4491751.
  IV.3.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 04.04.2008 godzina: 09:00, miejsce:
  Oferty nale偶y sk艂ada膰 w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie - pok. Nr 8 UG Sko艂yszyn(sekretariat) w godzinach pracy tj. 7:30 do 15:30 opr贸cz sob贸t i dni ustawowo wolnych od pracy.
  IV.3.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).
  IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotycz膮ce finansowania projektu/programu ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: Zamawiaj膮cy przewiduje mo偶liwo艣膰 udzielenia zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych, o kt贸rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP - do 50 % warto艣ci zam贸wienia podstawowego polegaj膮cych na powt贸rzeniu tego samego rodzaju zam贸wie艅, dostawa kamienia pokruszonego na drogi so艂ectw Gminy Sko艂yszyn - w terminie do 3 lat od udzielenia niniejszego zam贸wienia. Zamawiaj膮cy odst臋puje od pobierania zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy.

  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 2191
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  SIWZ - kamie艅 pokruszony
  Za艂. Nr 1 do SIWZ- formularz oferty
  Za艂. Nr 2 do SIWZ - Projekt Umowy
  Za艂. Nr 3 do SIWZ - o艣wiadczenie
  Za艂. Nr 4 do SIWZ - wykaz sprz臋tu
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.049 sekund