Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Zakresy czynno艣ci
  Nowa strona 6

  G艂贸wna ksi臋gowa Gminnego Zak艂adu Gospodarki Komunalnej w Sko艂yszynie
  - Ma艂gorzata Rogozi艅ska
  Nr pokoju 26-2 tel. 4491732

   Zakres obowi膮zk贸w:

  • Wykonywanie obowi膮zk贸w g艂贸wnego ksi臋gowego Gminnego Zak艂adu Gospodarki Komunalnej w Sko艂yszynie

  • Prowadzenie rachunkowo艣ci jednostki zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami i zasadami, polegaj膮ce zw艂aszcza na:

   1. Zorganizowaniu sporz膮dzania, przyjmowania, obiegu, archiwowania i kontroli dokument贸w w spos贸b zapewniaj膮cy:

    • w艂a艣ciwy przebieg operacji gospodarczych, ochron臋 mienia b臋d膮cego w posiadaniu jednostki,

    • sporz膮dzanie kalkulacji wynikowych koszt贸w wykonywanych zada艅 oraz sprawozdawczo艣ci finansowej,

   2. Bie偶膮cym i prawid艂owym prowadzeniu ksi臋gowo艣ci oraz sporz膮dzania kalkulacji wynikowej koszt贸w wykonywanych zada艅 i sprawozdawczo艣ci finansowej w spos贸b umo偶liwiaj膮cy:

    • terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,

    • ochron臋 mienia b臋d膮cego w posiadaniu jednostki oraz terminowe i prawid艂owe rozliczenie os贸b maj膮tkowo odpowiedzialnych za to mienie,

    • prawid艂owe i terminowe dokonywanie rozlicze艅 finansowych,

  • Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowi膮zuj膮cymi zasadami, polegaj膮ce zw艂aszcza na:

   1. Wykonaniu dyspozycji 艣rodkami pieni臋偶nymi zgodnie z przepisami dotycz膮cymi zasad wykonywania bud偶etu, gospodarki 艣rodkami pozabud偶etowymi i innymi b臋d膮cymi w dyspozycji jednostki

   2. Zapewnieniu pod wzgl臋dem finansowym prawid艂owo艣ci um贸w zawieranych przez jednostk臋,

   3. Przestrzeganiu zasad rozlicze艅 pieni臋偶nych i ochrony warto艣ci pieni臋偶nych,

   4. Zapewnieniu terminowego 艣ci膮gania nale偶no艣ci i dochodzenia roszcze艅 spornych oraz sp艂aty zobowi膮za艅,

  • Analiza wykorzystania 艣rodk贸w przydzielonych z bud偶etu gminy lub 艣rodk贸w pozabud偶etowych i innych b臋d膮cych do dyspozycji jednostki

  • Opracowanie projekt贸w przepis贸w wewn臋trznych wydanych przez kierownika jednostki, dotycz膮cych prowadzenia rachunkowo艣ci, a w szczeg贸lno艣ci: zak艂adowego planu kont, obiegu dokument贸w (dowod贸w ksi臋gowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji

  • Do obowi膮zk贸w nale偶y tak偶e:

   1. Wst臋pna kontrola legalno艣ci dokument贸w dotycz膮cych wykonania bud偶etu oraz jego zmian

   2. Opracowywanie zbiorczych sprawozda艅 finansowych z wykonania bud偶etu i ich analiz.

   

  Inspektor do spraw zaopatrzenia w wod臋 i gospodarki 艣ciekami
  - J贸zef Zi臋ba
  Nr pokoju 26-2 tel. 4491749

   Zakres obowi膮zk贸w:

  • ustalenie limit贸w poboru wody oraz sporz膮dzenie faktur za zu偶ycie wody , przez odbiorc贸w indywidualnych oraz pozosta艂ych odbiorc贸w z wodoci膮g贸w gminy

  • sporz膮dzanie faktur za wprowadzone 艣cieki do sieci kanalizacyjnej

  • prowadzenie rejestru poboru wody z wodoci膮g贸w oraz wprowadzonych 艣ciek贸w do sieci kanalizacyjnej

  • prowadzenie rejestru usuwanych awarii na wodoci膮gach, oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej

  • wsp贸艂praca z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w sprawie jako艣ci wody na wodoci膮gach oraz wprowadzonych 艣ciek贸w do rzeki Ropy

  • prowadzenie rejestru druk贸w 艣cis艂ego zarachowania

  • prowadzenie rejestru um贸w na dostarczanie wody, odbi贸r 艣ciek贸w i wyw贸z nieczysto艣ci

  • weryfikacja ewidencji ludno艣ci z zawartymi umowami na wyw贸z nieczysto艣ci

  • podczas nieobecno艣ci kierownika Zak艂adu:

   • nadz贸r nad prac膮 konserwator贸w wodoci膮g贸w oraz oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej

   • nadz贸r nad terminowym usuwaniem awarii w terminie, prowadzenie konserwacji wodoci膮g贸w, oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej

   • zbieranie zbiorczych zam贸wie艅 na zakup niezb臋dnych materia艂贸w do konserwacji , usuwania awarii i bie偶膮cego utrzymania wodoci膮g贸w, oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej

   • czuwanie nad bie偶膮cym zaopatrzeniem w wod臋 odbiorc贸w indywidualnych oraz pozosta艂ych

   • nadz贸r podczas remont贸w obiekt贸w wodoci膮gowych , sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni

   • zlecenie zgodnie z przepisami bada艅 pomiarowych elektrycznych, na hydroforniach wodoci膮g贸w oraz oczyszczalni

  Rejestr zmian odwiedzin: 2037
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.036 sekund