Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Inspektor ds. obs艂ugi Rady Gminy - Maria Antas


  Inspektor ds. obs艂ugi Rady Gminy - Maria Antas

  Nr pokoju 26 tel. wew. 24

  1. Obs艂uga Rady Gminy, Komisji i radnych w tym:

  a) przygotowanie posiedze艅 ( sesji Rady i Komisji Rady),

  b) opracowanie materia艂贸w z obrad; protoko艂贸w, uchwa艂, wniosk贸w, opinii, przekazywanie ich W贸jtowi oraz pracownikom do realizacji, czuwanie nad ich terminowym za艂atwieniem,

  c) przygotowanie uchwa艂 Rady do przed艂o偶enia Wojewodzie, Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz do publikacji w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa i pracownikom do realizacji,

  d) prowadzenie rejestru uchwa艂 Rady, protoko艂贸w Sesji, Komisji, interpelacji radnych, wniosk贸w oraz udost臋pniane do wgl膮du rejestru i zbior贸w akt贸w prawa miejscowego, czuwanie nad terminowym za艂atwianiem wniosk贸w i interpelacji przez pracownik贸w Urz臋du i jednostki organizacyjne do kt贸rych zosta艂y skierowane,

  e) przyjmowanie i analiza o艣wiadcze艅 maj膮tkowych radnych,

  f) przygotowanie korespondencji Przewodnicz膮cego Rady,

  g) sporz膮dzanie list obecno艣ci z sesji rady i posiedze艅 Komisji w celu naliczenia diet,

  h) zapewnienie powielenia materia艂贸w dla radnych, Komisji i ich przes艂anie w ustalonym przez Przewodnicz膮cego Rady terminie,

  i) sporz膮dzenie projekt贸w uchwa艂 dotycz膮cych merytorycznie Rady Gminy i uzgadnianie ich z Radc膮 prawnym,

  2. Zabezpieczenie w艂a艣ciwych warunk贸w przeprowadzania sesji, komisji,

  3. Opracowywanie sprawozda艅 i informacji z dzia艂alno艣ci rady i jej organ贸w,

  4. Przygotowanie i zabezpieczenie terminowego dor臋czania zawiadomie艅 i materia艂贸w umo偶liwiaj膮cych 艣wiadome i aktywne uczestnictwo w pracach komisji i sesjach rady,

  5. Dokonywanie na zlecenie przewodnicz膮cego rady okresowych bada艅 i analiz z zakresu problematyki rady i jej organ贸w ,

  6. Prowadzenie rejestru wniosk贸w i interpelacji radnych, czuwanie nad terminowym za艂atwianiem wniosk贸w i interpelacji przez pracownik贸w Urz臋du i jednostki organizacyjne do kt贸rych zosta艂y skierowane,

  7. Organizowanie wsp贸艂dzia艂ania radnych z organami samorz膮du mieszka艅c贸w,

  8. Udzia艂 w opracowywaniu wniosk贸w i opinii komisji w merytorycznych i organizacyjnych sprawach,

  9. Podejmowanie czynno艣ci zmierzaj膮cych do zapewnienia wsp贸艂dzia艂ania rady i jej organ贸w z organizacjami spo艂ecznymi i politycznymi oraz samorz膮dowymi,

  10. Realizacja zada艅 zwi膮zanych z przygotowaniem wybor贸w do rady gminy, Sejmu i Senatu, W贸jta, Prezydenta RP i organ贸w samorz膮du mieszka艅c贸w wsi.  Rejestr zmian odwiedzin: 2472
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.066 sekund