Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Zarz膮dzenia W贸jta Gminy - 2007 rok - od nr 1 do 100


  Nowa strona 3


  Nr z dnia w sprawie zapisz
  1/2017 03.01.2007 wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie nieruchomo艣ci na terenie wsi przysieki - na rzecz Gminy Sko艂yszyn
  2/2017 16.01.2007 sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej nab贸r na stanowisko pracy do spraw promocji gminy i pozyskiwania 艣rodk贸w pozabud偶etowych w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie
  3/2017 19.01.2007 powo艂ania komisji ds. ustalenia szk贸d i szacowania strat powsta艂ych w skutek gwa艂townych i silnych wiatr贸w
  4/2017 25.01.2007 powo艂ania Komisji Likwidacyjnej
  5/2017 25.01.2007 zmiany sk艂adu Gminnego Zespo艂u Reagowania
  6/2017 31.01.2007 realizacji w Gminie Sko艂yszyn zada艅 w zakresie 艣wiadcze艅 rodzinnych
  7/2017 31.01.2007 ustalenia miesi臋cznego wynagrodzenia za prac臋 dla Sekretarza Gminy
  8/2017 31.01.2007 powo艂ania komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na nast臋puj膮ce post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego
  9/2017 08.02.2007 wprowadzenia jednolitego, rzeczowego wykazu akt dla potrzeb Gminnego Zespo艂u Obs艂ugi Ekonomiczno-Administracyjnej Szk贸艂 w Sko艂yszynie, Gminnego Przedszkola w Sko艂yszynie, Gimnazjum w B膮czalu Dolnym , Kunowej, Sko艂yszynie, 艢wi臋canach oraz Szko艂 Podstawowych w B膮czalu Dolnym, Harklowej, Jab艂onicy, Kunowej, Lipnicy G贸rnej, Lisowie, przysiekach, Sko艂yszynie i 艢wi臋canach
  10/2017 09.02.2007 uk艂adu wykonawczego bud偶etu Gminy Sko艂yszyn na 2007 r.
         
  12/2017 12.02.2007 ustalenia wysoko艣ci miesi臋cznego wynagrodzenia za prac臋 dla Skarbnika Gminy
  13/2017 12.02.2007 ustalenia wysoko艣ci miesi臋cznego wynagrodzenia za prac臋 dla Zast臋pcy W贸jta
  14/2017 12.02.2007 ustalenia wysoko艣ci miesi臋cznego wynagrodzenia za prac臋 dla Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji, Ochrony 艢rodowiska, Rolnictwa i handlu w Urz臋dzie Gminy Sko艂yszyn
  15/2017 12.02.2007 ustalenia wysoko艣ci miesi臋cznego wynagrodzenia za prac臋 dla Kierownika Urz臋du Stanu Cywilnego w Sko艂yszynie
  16/2017 12.02.2007 ustalenia wysoko艣ci miesi臋cznego wynagrodzenia za prac臋 dla Kierownika Gminnego Zak艂adu Gospodarki Komunalnej w Sko艂yszynie
  17/2017 12.02.2007 ustalenia wysoko艣ci miesi臋cznego wynagrodzenia za prac臋 dla p.o. Kierownika Gminnego O艣rodka Kultury i Czytelnictwa w Sko艂yszynie
  18/2017 12.02.2007 ustalenia wysoko艣ci miesi臋cznego wynagrodzenia za prac臋 dla Kierownika Gminnego O艣rodka pomocy Spo艂ecznej w Sko艂yszynie
  19/2017 12.02.2007 w sprawie ustalenia wysoko艣ci miesi臋cznego wynagrodzenia dla Dyrektora Gminnego Zespo艂u Obs艂ugi Ekonomiczno ? Administracyjnej Szk贸艂 w Sko艂yszynie
  20/2017 15.02.2007 zmieniaj膮ce sk艂ad osobowy Gminnej Komisji Rozwi膮zywania problem贸w Alkoholowych w Sko艂yszynie
  21/2017 21.02.2007 ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu u偶ywanego w celach s艂u偶bowych
  22/2017 22.02.2007 wydzier偶awienia oraz ustalenia stawki czynszu dzier偶awnego  nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie wsi Lipnica G贸rna, wchodz膮cych w sk艂ad Mienia Komunalnego Gminy Sko艂yszyn
  23/2017 22.02.2007 og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy z terenu wsi Lipnica G贸rna
  24/2017 22.02.2007 wydzier偶awienia oraz ustalenia stawki czynszu dzier偶awnego  nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie wsi B膮czal G贸rny, wchodz膮cych w sk艂ad Mienia Komunalnego Gminy Sko艂yszyn
  25/2017 22.02.2007 og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy z terenu wsi B膮czal G贸rny
  26/2017 22.02.2007 wydzier偶awienia oraz ustalenia stawki czynszu dzier偶awnego  nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie wsi Przysieki, wchodz膮cych w sk艂ad Mienia Komunalnego Gminy Sko艂yszyn
  27/2017 22.02.2007 og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy z terenu wsi Przysieki
  28/2017 22.02.2007 wydzier偶awienia oraz ustalenia stawki czynszu dzier偶awnego  nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi Siedliska S艂aw臋ci艅skie, wchodz膮cej w sk艂ad Mienia Komunalnego Gminy Sko艂yszyn
  29/2017 22.02.2007 og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy z terenu wsi Siedliska S艂aw臋ci艅skie
  30/2017 22.02.2007 wydzier偶awienia oraz ustalenia stawki czynszu dzier偶awnego  nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie wsi Kunowa, wchodz膮cych w sk艂ad Mienia Komunalnego Gminy Sko艂yszyn
  31/2017 22.02.2007 og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy z terenu wsi Kunowa.
  32/2017 22.02.2007 wydzier偶awienia oraz ustalenia stawki czynszu dzier偶awnego  nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie wsi Jab艂onica, wchodz膮cych w sk艂ad Mienia Komunalnego Gminy Sko艂yszyn
  33/2017 22.02.2007 og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy z terenu wsi Jab艂onica
  34/2017 22.02.2007 wydzier偶awienia oraz ustalenia stawki czynszu dzier偶awnego  nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie wsi Lis贸w, wchodz膮cych w sk艂ad Mienia Komunalnego Gminy Sko艂yszyn
  35/2017 22.02.2007 og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy z terenu wsi Lis贸w
  36/2017 22.02.2007 wydzier偶awienia oraz ustalenia stawki czynszu dzier偶awnego  nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie wsi Harklowa, wchodz膮cych w sk艂ad Mienia Komunalnego Gminy Sko艂yszyn
  37/2017 22.02.2007 og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy z terenu wsi Harklowa
  38/2017 22.02.2007 wydzier偶awienia oraz ustalenia stawki czynszu dzier偶awnego  nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie wsi Siepietnica, wchodz膮cych w sk艂ad Mienia Komunalnego Gminy Sko艂yszyn
  39/2017 22.02.2007 og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy z terenu wsi Siepietnica
  40/2017 22.02.2007 wydzier偶awienia oraz ustalenia stawki czynszu dzier偶awnego  nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi S艂aw臋cin, wchodz膮cej w sk艂ad Mienia Komunalnego Gminy Sko艂yszyn
  41/2017 22.02.2007

  og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy z terenu wsi S艂aw臋cin.

  42/2017 22.02.2007 wydzier偶awienia oraz ustalenia stawki czynszu dzier偶awnego  nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi Sko艂yszyn, wchodz膮cej w sk艂ad Mienia Komunalnego Gminy Sko艂yszyn
  43/2017 22.02.2007 og艂oszenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy z terenu wsi Sko艂yszyn
  44/2017 27.02.2007 wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy na 2007 r. w toku jego wykonania
  45/2017 01.03.2007 wprowadzenia Regulaminu wyboru przedstawicieli rad Pedagogicznych do komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespo艂u szk贸艂 oraz Regulaminu wyboru przedstawicieli Rad rodzic贸w do komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespo艂u Szk贸艂
  46/2017 01.03.2007 ustalenia podstawowych za艂o偶e艅 i kierunk贸w dzia艂ania obrony cywilnej i zarz膮dzania kryzysowego na terenie gminy Sko艂yszyn w 2007 r.
  47/2017 02.03.2007 powo艂ania komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na nast臋puj膮ce post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego
  48/2017 02.03.2007 przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu Gminy Sko艂yszyn za 2006 r.
  49/2017 23.03.2007 og艂oszenia konkursu i powo艂ania Komisji Konkursowej dla wy艂onienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Publicznych w B膮czalu Dolnym
  50/2017 23.03.2007 og艂oszenia konkursu i powo艂ania Komisji Konkursowej dla wy艂onienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Publicznych w Sko艂yszynie
  51/2017 23.03.2007 og艂oszenia konkursu i powo艂ania Komisji Konkursowej dla wy艂onienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Publicznych w 艢wi臋canach
  52/2017 23.03.2007 og艂oszenia konkursu i powo艂ania Komisji Konkursowej dla wy艂onienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Publicznych w Kunowej
         
  56/2017 30.03.2007 wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy na 2007 r. w toku jego wykonania
  60/2017 16.04.2007 wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy na 2007 r. w toku jego wykonania
         
  62/2017 30.04.2007 wprowadzenia zmian w bud偶ecie gminy na 2007 r. w toku jego wykonania
         
  65/2017 08.05.2007

  powo艂ania ?MAO? ( Measure Authorising Officer ) Pe艂nomocnika ds. Realizacji Projektu pn. ? Program poprawy czysto艣ci zlewni rzeki Wis艂oki? Nr 2005/PL/16/C/PE/007, wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Funduszu Sp贸jno艣ci

         
  92/2017 16.05.2007 powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej nab贸r na stanowisko pracy do spraw Zam贸wie艅 Publicznych i Inwestycji w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie
         
  Rejestr zmian odwiedzin: 1429
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.049 sekund