Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - roboty budowlane


  Nowa strona 1

   

  OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - roboty budowlane

  Sko艂yszyn: Odbudowa dr贸g gminnych w gminie Sko艂yszyn przy wsp贸艂udziale 艣rodk贸w z bud偶etu pa艅stwa przeznaczonych na usuwanie skutk贸w kl臋sk 偶ywio艂owych - II transza
  Numer og艂oszenia: 127773 - 2009; data zamieszczenia: 05.08.2009

  Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

  Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ慕CY

  I. 1) NAZWA I ADRES: W贸jt Gminy w Sko艂yszynie , 12, 38-242 Sko艂yszyn, woj. podkarpackie, tel. 013 449-10-62 do 64 w. 50.

  Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.bip.skolyszyn.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ慕CEGO: Administracja samorz膮dowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

  II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Odbudowa dr贸g gminnych w gminie Sko艂yszyn przy wsp贸艂udziale 艣rodk贸w z bud偶etu pa艅stwa przeznaczonych na usuwanie skutk贸w kl臋sk 偶ywio艂owych - II transza.

  II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: roboty budowlane.

  II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: W ramach zam贸wienia zawiera si臋 wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych wraz z podbudow膮 oraz robotami ziemnymi (w zale偶no艣ci od technologii odbudowy), na nast臋puj膮cych odcinkach dr贸g gminnych: 1) Droga Betlejem w 艢wi臋canach, Nr. ew. 597/2, 596/2, 2522 - odcinek o d艂ugo艣ci 236 m w km od 0+000 do 0+236. Technologia: profilowanie pod艂o偶a, podbudowa: 10 + 8 cm, nawierzchnia: 2 + 4 cm, pobocza 偶wirowe. 2) Droga Czermianka w 艢wi臋canach, Nr. ew. 2515 - odcinek o d艂ugo艣ci 385 m - w km od 1+251 do 1+636. Technologia: 艣cinanie poboczy, s膮czki poprzeczne, profilowanie pod艂o偶a, podbudowa: 10 + 8 cm, nawierzchnia: 2 + 4 cm, pobocza 偶wirowe. 3) Droga 呕yckie w S艂aw臋cinie, Nr. ew. 56/4 - odcinek o d艂ugo艣ci 380 m - w km od 0+420 do 0+800. Technologia: oczyszczenie, skropienie pod艂o偶a, nawierzchnia: 2 + 4 cm, pobocza 偶wirowe. 4) Droga Pa艅skie Pola w Sko艂yszynie, Nr. ew. 656 - odcinek o d艂ugo艣ci 255,5 m (wraz z dwoma rozjazdami) - w km od 0+000 do 0+255,5. Technologia: regulacja studzienek, profilowanie pod艂o偶a, podbudowa: 15 + 8 cm, nawierzchnia: 2 + 4 cm. 5) Droga Do Stoja w Przysiekach, Nr. ew. 241 - odcinek o d艂ugo艣ci 205 m (wraz z rozjazdem) w km od 0+000 do 0+205. Technologia: profilowanie pod艂o偶a, podbudowa: 15 + 8 cm, nawierzchnia: 2 + 4 cm, pobocza 偶wirowe. 6) Droga W kierunku Liwocza w Lipnicy G贸rnej, Nr. ew. 91 - odcinek o d艂ugo艣ci 280 m (wraz z rozjazdem w km od 0+000 do 0+280). Technologia: profilowanie pod艂o偶a, podbudowa: 10 + 8 cm, nawierzchnia: 2 + 4 cm, pobocza 偶wirowe. 7) Droga W kierunku starej szko艂y w Lipnicy G贸rnej, Nr. ew. 284 - odcinek o d艂ugo艣ci 215 m - w km od 0+210 do 0+425. Technologia: profilowanie pod艂o偶a, podbudowa: 10 + 8 cm, nawierzchnia: 2 + 4 cm, pobocza 偶wirowe. 8) Droga W kierunku Bochenka w Lisowie, Nr. ew. 444 - odcinek o d艂ugo艣ci 300 m (wraz z rozjazdem)w km od 0+000 do 0+300. Technologia: profilowanie pod艂o偶a, podbudowa: 10 + 8 cm, nawierzchnia: 2 + 4 cm, pobocza 偶wirowe..

  II.1.4) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.31.42-6.

  II.1.5) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.

  II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.

  II.1.7) Czy przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych: tak.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 30.10.2009 r.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI DOTYCZ慕CE ZAM脫WIENIA

  Informacja na temat wadium: Zamawiaj膮cy nie 偶膮da wniesienia wadium.

  III.2) WARUNKI UDZIA艁U

  Opis warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tych warunk贸w: O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 Wykonawcy, kt贸rzy: 1. Posiadaj膮 niezb臋dne uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅. 2. Posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz dysponuj膮 potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania w/w zadania, lub przedstawi膮 pisemne zobowi膮zanie innych podmiot贸w do udost臋pnienia potencja艂u technicznego i os贸b zdolnych do wykonania zam贸wienia, w tym: 1/ Dysponuj膮 lub b臋d膮 dysponowa膰 odpowiednim sprz臋tem, w tym co najmniej: rozk艂adarka mas bitumicznych - 1 szt.; r贸wniarka samojezdna - 1 szt.; samoch贸d samowy艂adowczy 5-10 t - 1 szt.; spycharka g膮sienicowa - 1 szt.; walec statyczny samojezdny 10 t - 1 szt.; walec statyczny samojezdny ogumiony - 1 szt.; walec wibracyjny samojezdny - 1 szt.; koparka lub koparko spycharka - 1 szt.; 2/ Dysponuj膮 lub b臋d膮 dysponowa膰 odpowiednio wykwalifikowanym personelem, tj. min.: zatrudniaj膮 co najmniej 8 os贸b (pracownik贸w fizycznych) oraz Kierownika rob贸t z uprawnieniami budowlanymi w specjalno艣ci drogowej. 3/ Wykonali w okresie ostatnich pi臋ciu lat przed wszcz臋ciem post臋powania co najmniej dwie roboty zwi膮zane z wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o warto艣ci co najmniej 500 000 z艂 ka偶da. 3. Znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia, w tym: 1/ S膮 ubezpieczeni od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci na kwot臋 nie mniejsz膮 ni偶 500.000 z艂. 4. Nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy). Spos贸b dokonania oceny spe艂nienia wymaganych warunk贸w: 1) przy dokonaniu oceny spe艂nienia warunk贸w Zamawiaj膮cy b臋dzie si臋 kierowa艂 regu艂膮: spe艂nia albo nie spe艂nia, 2) niespe艂nienie chocia偶by jednego warunku (z uwzgl臋dnieniem zapis贸w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) skutkowa膰 b臋dzie wykluczeniem Wykonawcy z post臋powania; ofert臋 Wykonawcy wykluczonego uznaje si臋 za odrzucon膮. Zamawiaj膮cy dopuszcza mo偶liwo艣膰 wykonania zam贸wienia przez podwykonawc贸w. Wykonawca musi wskaza膰 w ofercie roboty, kt贸re zamierza powierzy膰 podwykonawcom..

  Informacja o o艣wiadczeniach i dokumentach, jakie maj膮 dostarczy膰 wykonawcy w celu potwierdzenia spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu: 1. Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nieniu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu, zgodnie z art.22 ust. 1 PZP oraz 偶e nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 PZP. Wz贸r o艣wiadczenia zawarty jest na formularzu ofertowym jako za艂. Nr 4 do SIWZ. 2. Zamawiaj膮cy 偶膮da w celu potwierdzenia, 偶e Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP - nast臋puj膮cych dokument贸w (w przypadku wsp贸lnego ubiegania si臋 o udzielenie niniejszego zam贸wienia przez dw贸ch lub wi臋cej Wykonawc贸w w ofercie musz膮 by膰 z艂o偶one przedmiotowe dokumenty dla ka偶dego z nich): 1) o艣wiadczenia z艂o偶onego na formularzu jako za艂. nr 4 do SIWZ; 2) odpisu z w艂a艣ciwego rejestru albo za艣wiadczenia o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub zg艂oszenia do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej - wystawionego nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert (w przypadku wsp贸lnego ubiegania si臋 o udzielenie niniejszego zam贸wienia przez dw贸ch lub wi臋cej Wykonawc贸w w ofercie musz膮 by膰 z艂o偶one przedmiotowe dokumenty dla ka偶dego z nich); 3. Zamawiaj膮cy 偶膮da, w celu potwierdzenia, 偶e Wykonawca posiada niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie, a tak偶e dysponuje potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia, nast臋puj膮cych dokument贸w (w przypadku wsp贸lnego ubiegania si臋 o udzielenie niniejszego zam贸wienia przez dw贸ch lub wi臋cej Wykonawc贸w oceniany b臋dzie ich 艂膮czny potencja艂 techniczny i kadrowy oraz 艂膮czne kwalifikacje i do艣wiadczenie) - nast臋puj膮cych dokument贸w: 1) o艣wiadczenia z艂o偶onego na formularzu jako za艂. nr 4 do SIWZ; 2) wykazu wykonanych rob贸t budowlanych w okresie ostatnich pi臋ciu lat przed dniem wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia, (od dnia 05.08.2004 r. do 04.08.2009 r.) a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, odpowiadaj膮cych swoim rodzajem robotom budowlanym stanowi膮cym przedmiot zam贸wienia, z podaniem ich warto艣ci oraz daty i miejsca wykonania oraz za艂膮czeniem dokument贸w potwierdzaj膮cych, 偶e roboty te zosta艂y wykonane nale偶ycie (w tym co najmniej 2 roboty zwi膮zane z wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o warto艣ci 500 000 z艂 ka偶da) - zgodnie z wzorem jako za艂. nr 5 do SIWZ; 3) wykazu os贸b, kt贸re b臋d膮 wykonywa膰 niniejsze zam贸wienie (w wykazie nale偶y wymieni膰 wszystkich pracownik贸w, kt贸rzy b臋d膮 wykonywa膰 zam贸wienie, Wykonawca musi wykaza膰 zatrudnienie (dysponowanie) co najmniej: 8 os贸b (pracownik贸w fizycznych) oraz Kierownika rob贸t z uprawnieniami budowlanymi w specjalno艣ci drogowej) - do wykazu nale偶y do艂膮czy膰: uprawnienia kierownika rob贸t oraz za艣wiadczenie z w艂a艣ciwej OIIB stwierdzaj膮ce przynale偶no艣膰 do izby i aktualnie op艂acane sk艂adki - zgodnie z wzorem jako za艂. nr 4 do SIWZ; 3a) pisemnego zobowi膮zania innych podmiot贸w do udost臋pnienia os贸b niezb臋dnych do wykonania zam贸wienia, je偶eli w wykazie, o kt贸rym mowa w ppkt 3, Wykonawca wskaza艂 narz臋dzia i urz膮dzenia, kt贸rymi b臋dzie dysponowa艂; 4) wykazu sprz臋tu przewidzianego do wykonania zam贸wienia, w tym co najmniej : a/ rozk艂adarka mas bitumicznych - 1 szt.; b/ r贸wniarka samojezdna - 1 szt. c/ samoch贸d samowy艂adowczy 5-10 t - 1 szt.; d/ spycharka g膮sienicowa - 1 szt.; e/ walec statyczny samojezdny 10 t - 1 szt.; f/ walec statyczny samojezdny ogumiony - 1 szt.; g/ walec wibracyjny samojezdny - 1 szt.; h/ koparka lub koparko-spycharka - 1 szt.; - zgodnie z wzorem jako za艂. nr 4 do SIWZ. 4a) pisemnego zobowi膮zania innych podmiot贸w do udost臋pniania niezb臋dnych do wykonania zam贸wienia narz臋dzi i urz膮dze艅, je偶eli w wykazie, o kt贸rym mowa w ppkt 4, Wykonawca wskaza艂 narz臋dzia i urz膮dzenia, kt贸rymi b臋dzie dysponowa艂. 4. Zamawiaj膮cy 偶膮da, w celu potwierdzenia, 偶e Wykonawca znajduje si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia, nast臋puj膮cych dokument贸w (w przypadku wsp贸lnego ubiegania si臋 o udzielenie niniejszego zam贸wienia przez dw贸ch lub wi臋cej Wykonawc贸w oceniany b臋dzie ich 艂膮czna sytuacja finansowa), nast臋puj膮cych dokument贸w: 1) o艣wiadczenia z艂o偶onego na formularzu jako za艂. nr 4 do SIWZ; 2) aktualn膮 polis臋 od odpowiedzialno艣ci cywilnej lub inny dokument potwierdzaj膮cy, 偶e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci na kwot臋 co najmniej 500.000 z艂 - w przypadku sumy ubezpieczenia wykazanej w walucie obcej, zamawiaj膮cy przyjmie, i偶 sum膮 ubezpieczenia jest iloczyn wykazanej sumy ubezpieczenia i 艣redniego kursu tej waluty, okre艣lonego przez Narodowy Bank Polski na dzie艅 wszcz臋cia post臋powania o udzielenie niniejszego zam贸wienia. 5. Je偶eli Wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument贸w na potwierdzenie uprawnienia do wykonania okre艣lonej dzia艂alno艣ci Wykonawca post臋puje zgodnie z 搂 2 rozporz膮dzenia Prezesa Rady Ministr贸w z 19 maja 2006 r. w sprawie rodzaj贸w dokument贸w, jakich mo偶e 偶膮da膰 zamawiaj膮cy od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mog膮 by膰 sk艂adane (Dz.U. Nr 87, poz. 605). 6. Zamawiaj膮cy wymaga, aby 偶膮dane przez niego dokumenty zosta艂y z艂o偶one w formie orygina艂u lub kserokopii po艣wiadczonej za zgodno艣膰 z orygina艂em przez wykonawc臋.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  1 - Cena - 95

  2 - Okres gwarancji - 5

  IV.2.2) Wykorzystana b臋dzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1) Adres strony internetowej, na kt贸rej dost臋pna jest specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.bip.skolyszyn.pl.

  Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Urz膮d Gminy w Sko艂yszynie 38-242 Sko艂yszyn 12, pok. nr 23, tel. 013 4491062-64 wewn. 51 lub 4491751 w dni robocze, w godz.: od 7:30 do 15:30..

  IV.3.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 26.08.2009 r. godzina 09:00, miejsce: Oferty nale偶y sk艂ada膰 w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie - pok. Nr 8 UG Sko艂yszyn(sekretariat) w godzinach pracy tj. 7:30 do 15:30 opr贸cz sob贸t i dni ustawowo wolnych od pracy.

  IV.3.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).

  IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotycz膮ce finansowania projektu/programu ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: Zamawiaj膮cy odst臋puje od pobierania zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy.

  Krzysztof Zi臋ba
  Z-ca W贸jta Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 3156
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  SIWZ - Odbudowa dr贸g gminnych powodziowe II transza.pdf
  Za艂. Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.doc
  Za艂. Nr 2 do SIWZ - projekt umowy.doc
  Za艂. Nr 3 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru budowlanych.pdf
  Za艂. Nr 3.1 do SIWZ.PDF
  Za艂. Nr 3.2 do SIWZ.PDF
  Za艂. Nr 3.3 do SIWZ.PDF
  Za艂. Nr 3.4 do SIWZ.PDF
  Za艂. Nr 3.5 do SIWZ.PDF
  Za艂. Nr 3.6 do SIWZ.PDF
  Za艂. Nr 3.7 do SIWZ.PDF
  Za艂. Nr 3.8 do SIWZ.PDF
  Za艂. Nr 4 do SIWZ - o艣wiadczenie.doc
  Za艂. Nr 5 do SIWZ - wykaz rob贸t.doc
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.052 sekund