Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj

  Zarz膮dzenia W贸jta Gminy - 2010 rok - od nr 121 do nr 160


  Nowa strona 6

  Nr

  z dnia

  W sprawie

  Zapisz

  121/2010 27.08.2010 w sprawie wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego oraz powo艂ania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
  122/2010 27.08.2010 w sprawie powo艂ania zespo艂u w celu ustalenia okoliczno艣ci powstania szkody w mieniu cz艂onk贸w Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w 艢wi臋canach uczestnicz膮cych w akcji ratowniczej w dniu 3.06.2010 r.
  123/2010 31.08.2010 w sprawie zmiany bud偶etu gminy Sko艂yszyn na 2010 rok
  124/2010 01.09.2010 w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie wsi 艢wi臋cany, na rzecz Gminy Sko艂yszyn
  125/2010 01.09.2010 w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie wsi 艢wi臋cany, na rzecz Gminy Sko艂yszyn
  126/2010 01.09.2010 w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie wsi 艢wi臋cany, na rzecz Gminy Sko艂yszyn
  127/2010 01.09.2010 w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie nieruchomo艣ci, po艂o偶onych na terenie wsi 艢wi臋cany, na rzecz Gminy Sko艂yszyn
  128/2010 01.09.2010 okre艣lenia materi艂贸w planistycznych niezb臋dnych do opracowania projektu bud偶etu Gminy Sko艂yszyn na rok 2011.
  129/2010 01.09.2010 w sprawie og艂oszenia stanu pogotowia powodziowego na terenie gminy Sko艂yszyn
  130/2010 03.09.2010 w sprawie powo艂ania Komisji celem odbioru zadania pn.:聰 Odbudowa Oczyszczalni 艢ciek贸w w Przysiekach 聳 likwidacja skutk贸w powodzi z dnia 05.06.2010 r.聰
  131/2010 03.09.2010 w sprawie odwo艂ania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Sko艂yszyn
  132/2010 07.09.2010 w sprawie obni偶enia ceny wywo艂awczej w drugim przetargu ustnym nieruchomo艣ci po艂o偶onej na, terenie wsi Przysieki, wchodz膮cej w sk艂ad Mienia Komunalnego Gminy Sko艂yszyn
  133/2010 07.09.2010 w sprawie og艂oszenia i przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi Przysieki, wchodz膮cej w sk艂ad Mienia Komunalnego Gminy Sko艂yszyn
  134/2010 07.09.2010 w sprawie og艂oszenia i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi Sko艂yszyn, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn
  135/2010 14.09.2010 w sprawie zmiany bud偶etu gminy Sko艂yszyn na 2010 rok
  136/2010 14.09.2010 w sprawie wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego oraz powo艂ania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
  137/2010 14.09.2010 w sprawie powo艂ania Komisji celem odbioru prac zwi膮zanych z zadaniem pn.:聰 Remiza OSP w Sko艂yszynie jako Gminne Centrum Zarz膮dzania Kryzysowego 聞
  138/2010 17.09.2010 w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi B膮czal G贸rny, na rzecz Gminy Sko艂yszyn
  139/2010 17.09.2010 w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi S艂aw臋cin, na rzecz Gminy Sko艂yszyn
  140/2010 20.09.2010 w sprawie wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego oraz powo艂ania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
  140a/2010 29.09.2010 w sprawie nieodp艂atnego oddania w u偶ytkowanie lokalu znajduj膮cego si臋 w Wiejskim O艣rodku Zdrowia w Harklowej
  141/2010 30.09.2010 w sprawie zmiany bud偶etu gminy Sko艂yszyn na 2010 rok
  142/2010 30.09.2010 w sprawie zmiany bud偶etu gminy Sko艂yszyn na 2010 rok
  143/2010 30.09.2010 w sprawie obni偶enia stawki amortyzacyjnej dla kolektora 艣ciek贸w Sko艂yszyn Przysieki wraz z przepompowni膮
  143a/2010 08.10.2010 w sprawie powo艂ania Komisji celem odbioru prac zwi膮zanych z zadaniem pn.: 聰Remiza OSP w Sko艂yszynie jako Gminne Centrum Zarz膮dzania Kryzysowego 聳 dostawa zintegrowanego systemu powiadamiania i 艂膮czno艣ci oraz wyposa偶enia pomieszcze艅聰
  144/2010 11.10.2010 w sprawie powo艂ania Komisji celem odbioru prac zwi膮zanych z zadaniem pn.:聰 Remiza OSP w Sko艂yszynie jako Gminne Centrum Zarz膮dzania Kryzysowego 聞
  145/2010 11.10.2010 w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi Lis贸w, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn
  146/2010 11.10.2010 w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi Harklowa, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn
  147/2010 13.10.2010 w sprawie powo艂ania Komisji celem odbiorem prac zwi膮zanych z zadaniem pn.:聰 Przebudowa stacji uzdatniania wody w Przysiekach, gmina Sko艂yszyn, na dzia艂ce Nr 458/1 聞
  148/2010 13.10.2010 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sk艂adnik贸w maj膮tkowych w gminie Sko艂yszyn
  149/2010 13.10.2010 w sprawie nieodp艂atnego oddania w u偶ytkowanie lokalu znajduj膮cego si臋 w budynku Gminnego O艣rodka Kultury i Czytelnictwa w Sko艂yszynie
  150/2010 15.10.2010 w sprawie wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego oraz powo艂ania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
  151/2010 19.10.2010 w sprawie powo艂ania Zespo艂u Opiniuj膮cego oferty na us艂ugi opieku艅cze
  152/2010 10.10.2010 W sprawie powo艂ania Komisji celem odbioru prac polegaj膮cych na wykonaniu rob贸t ziemnych, udro偶nienia row贸w na drogach gminnych w miejscowo艣ci: Jab艂onica, Lipnica G贸rna
  153/2010 20.10.2010 w sprawie zmiany bud偶etu gminy Sko艂yszyn na 2010 r.
  154/2010 20.10.2010 w sprawie wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego oraz powo艂ania komisji przetargowej do jej przeprowadzenia
  155/2010 28.10.2010 w sprawie powo艂ania koordynatora gminnego i operator贸w informatycznej obs艂ugi komisji obwodowych
  156/2010 28.10.2010 w sprawie powo艂ania Komisji celem odbioru prac zwi膮zanych z wykonaniem nawierzchni bitumicznych na drogach powodziowych na terenie gminy Sko艂yszyn
  157/2010 29.10.2010 w sprawie zmiany bud偶etu gminy Sko艂yszyn na 2010 r.
  158/2010 12.11.2010 w sprawie projektu bud偶etu Gminy Sko艂yszyn na 2011 rok
  159/2010 22.11.2010 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy
  160/2010 22.11.2010 w sprawie powo艂ania Komisji celem odbioru prac zwi膮zanych z wykonaniem remontu chodnika przy drodze w kierunku stacji PKP w miejscowo艣ci Sko艂yszyn


  Rejestr zmian odwiedzin: 1587
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.069 sekund