W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Skołyszyn

 

Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn

woj. podkarpackie, powiat jasielski

Kontakt:

tel.: 13 449 10 62, 63, 64

fax: 13 449 10 64

adres skrzynki ePUAP: /y3vkxu567p/SkrytkaESP

e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

GMINA SKOŁYSZYN

NIP: 685-16-51-203

REGON: 370440382

 

Ostatnio opublikowane:

Znak sprawy: GPIR.b.6730.18.2024
Znak sprawy GPIR.b.6730.18.2024
Znak pisma GPIR.b.6730.18.2024
Rodzaj dokumentu zakończenie
Data ważności ogłoszenia
Opis                                                          Skołyszyn, dnia 19 czerwca 2024 r. GPIR.b.6730.18.2024   O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) [start]Wójt Gminy Skołyszyn podaje do wiadomości, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.:„Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczo - garażowego na działce nr 464 w miejscowości Lipnica Górna, gmina Skołyszyn”[koniec]Zgodnie z art. 53 ust. 1c „W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym lub nieuzyskania danych pozwalających na ustalenie adresu właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości w sposób określony w ust. 1b, zawiadomienia dokonuje się w sposób, o którym mowa w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Przepisu art. 34 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.”Jednocześnie informuje się, że stroną niniejszego postępowania jest również właściciel nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 462/4 położona w miejscowości Lipnica Górna o nieuregulowanym stanie prawnym, a niniejsze obwieszczenie stanowi zawiadomienie tych stron o toczącym się postępowaniu. Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Ponadto, zgodnie z art. 10 KPA zawiadamiam, że w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Gminy w Skołyszyn w godzinach urzędowania w pokoju Nr 22.Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne obwieszczenie. Wójt Gminy Skołyszyn mgr Bogusław Kręcisz Obwieszczenie podlega ogłoszeniu:-         wywieszenie na tablicy ogłoszeń w UG Skołyszyn,  -         BIP Urzędu Gminy Skołyszyn.
Znak sprawy: GPIR.b.6730.38.2024
Znak sprawy GPIR.b.6730.38.2024
Znak pisma GPIR.b.6730.38.2024
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Skołyszyn, dnia 17 czerwca 2024 r. GPIR.b.6730.38.2024    OBWIESZCZENIE    Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) oraz z art. 53 ust. 1c w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) ZAWIADAMIAM że w dniu 31 maja 2024 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy pn.: „Budowa trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr 472 w miejscowości Lisów, gmina Skołyszyn”Zgodnie z art. 53 ust. 1c „W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym lub nieuzyskania danych pozwalających na ustalenie adresu właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości w sposób określony w ust. 1b, zawiadomienia dokonuje się w sposób, o którym mowa w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Przepisu art. 34 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.”Jednocześnie informuje się, że stroną niniejszego postępowania jest również właściciel nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 469 położonej w miejscowości Lisów o nieuregulowanym stanie prawnym, a niniejsze obwieszczenie stanowi zawiadomienie tych stron o toczącym się postępowaniu. Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Ponadto, zgodnie z art. 10 KPA zawiadamiam, że w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Gminy w Skołyszyn w godzinach urzędowania w pokoju Nr 22. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w UG Skołyszyn, BIP Urzędu Gminy Skołyszyn.
Znak sprawy: GPIR.b.6730.15.2024 
Znak sprawy GPIR.b.6730.15.2024 
Znak pisma GPIR.b.6730.15.2024 
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Skołyszyn, dnia 17 czerwca 2024 r. GPIR.b.6730.15.2024    OBWIESZCZENIE  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) ZAWIADAMIAM że w dniu [start]17 czerwca 2024 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.:„Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny na działce nr ewid. 265 w miejscowości Przysieki, gmina Skołyszyn”[koniec]Zgodnie z art. 53 ust. 1c „W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym lub nieuzyskania danych pozwalających na ustalenie adresu właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości w sposób określony w ust. 1b, zawiadomienia dokonuje się w sposób, o którym mowa w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Przepisu art. 34 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.”Jednocześnie informuje się, że stroną niniejszego postępowania jest również współwłaściciel nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 269/1 położona w miejscowości Przysieki o nieuregulowanym stanie prawnym, a niniejsze obwieszczenie stanowi zawiadomienie tych stron o toczącym się postępowaniu.Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Skołyszyn, 38 – 242 Skołyszyn 12, pokój nr 22.Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Wójt Gminy SkołyszynBogusław Kręcisz   Obwieszczenie podlega ogłoszeniu wywieszenie na tablicy ogłoszeń w UG Skołyszyn, BIP Urzędu Gminy Skołyszyn.
Znak sprawy: GPIR.b.6730.8.2024
Znak sprawy GPIR.b.6730.8.2024
Znak pisma GPIR.b.6730.8.2024
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Skołyszyn, dnia 17 czerwca 2024 r. GPIR.b.6730.8.2024   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) ZAWIADAMIAM że w dniu [start]17 czerwca 2024 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.:„Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z tarasem zewnętrznym na części działki nr 526 w miejscowości  Święcany, gmina Skołyszyn”[koniec]Zgodnie z art. 53 ust. 1c „W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym lub nieuzyskania danych pozwalających na ustalenie adresu właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości w sposób określony w ust. 1b, zawiadomienia dokonuje się w sposób, o którym mowa w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Przepisu art. 34 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.”Jednocześnie informuje się, że stroną niniejszego postępowania jest również właściciel nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 527 położonej w miejscowości Święcany o nieuregulowanym stanie prawnym, a niniejsze obwieszczenie stanowi zawiadomienie tych stron o toczącym się postępowaniu.Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Skołyszyn, 38 – 242 Skołyszyn 12, pokój nr 22.Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Wójt Gminy SkołyszynBogusław Kręcisz   Obwieszczenie podlega ogłoszeniu wywieszenie na tablicy ogłoszeń w UG Skołyszyn, BIP Urzędu Gminy Skołyszyn.
uchwała nr: III/33/24
uchwała nr III/33/24
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Skołyszyn na 2024 rok
uchwała nr: III/31/24
uchwała nr III/31/24
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania ponad budżet 2024 roku