W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Skołyszyn

 

Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn

woj. podkarpackie, powiat jasielski

Kontakt:

tel.: 13 449 10 62, 63, 64

fax: 13 449 10 64

adres skrzynki ePUAP: /y3vkxu567p/SkrytkaESP

e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

GMINA SKOŁYSZYN

NIP: 685-16-51-203

REGON: 370440382

 

Godziny pracy

Urzędu Gminy:

poniedziałek: 7:30 - 17:00

wtorek - czwartek:  7:30 - 15:30

piątek: 7:30 - 14:00

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

każdy wtorek od 9:00 do 17:00

z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy.

Tablica ogłoszeń

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Gmina Skołyszyn otrzymała w roku 2024 wsparcie finansowe ze środków z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Priorytet 3.1  Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego.

L.dz. 25/2024 - Ołtarz Kościół Sławęcin

  Sławęcin, dn. 18.04.2024r.                                                                                                                         Znak sprawy: l.dz. 25/2024 ZAPYTANIE OFERTOWE   NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO   Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Św. Katarzyny w Sławęcinie Sławęcin 39, 38-242 Skołyszyn NIP: 685-205-45-50   REGON:...

Obwieszczenie GPIR.b.6733.5.2024

w dniu 11 kwietnia 2024 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:  „Budowa oświetlenia ulicznego na działkach numer 108/1, 111, 113, 110, 169, 118, 104/2 i 104/4 w miejscowości Siedliska Sławęcińskie, gmina Skołyszyn”

Obwieszczenie z dnia 18 kwietnia 2024 r.

PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Jaśle wydał decyzję z dnia 18 kwietnia 2024r., znak: RJ.ZUZ.4210.83.2024.AK udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na kształtowanie nowego koryta cieku naturalnego „bez nazwy” w zakresie km 0+000 – 0+280,5 w obszarze działek o nr 292, 127/7, 127/4, 201/1, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 234/1, i 126 w obrębie ewidencyjnym 180509_2.0009. Pusta Wola w gminie Skołyszyn, pow. jasielski, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przepustów skrzynkowych o parametrach w przekroju szer. x wys. - 1,5 x 1,0m oraz przepustu kaskadowego wyposażonego na wlocie w studnię kaskadową o parametrach dł. x szer. x wys. – 1,5 x 1,5 x 3,0m oraz rurociąg ujściowy o średnicy Ø 1200mm z ubezpieczonym ujściem do rzeki Ropa a także w zakresie wykonania urządzenia wodnego na odcinkowe ubezpieczenie koryta cieków naturalnych w związku z realizacją zadnia „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1864 r Grudna – droga wojewódzka – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki w km 4+790 – 4+898 wraz z budową przepustu oraz odprowadzeniem wód opadowych rowem otwartym zakończonym studnią kaskadową, rurociągiem ∅ 1200, wylotem typu ciężkiego ∅ 1200, odcinkiem żlebu do rzeki Ropa”

Obwieszczenie GPIR.b.6733.1.2024

podaje do wiadomości, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:  „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 511, 522 i 512/4 w miejscowości Jabłonica, gmina Skołyszyn w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Jabłonica – etap I”

Obwieszczenie GPIR.b.6730.18.2024

w dniu 15 marca 2024 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy pn.:  „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczo – garażowego na działce nr 464 w miejscowości  Lipnica Górna, gmina Skołyszyn”