W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Skołyszyn

 

Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn

woj. podkarpackie, powiat jasielski

Kontakt:

tel.: 13 449 10 62, 63, 64

fax: 13 449 10 64

adres skrzynki ePUAP: /y3vkxu567p/skrytkaESP

e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

GMINA SKOŁYSZYN

NIP: 685-16-51-203

REGON: 370440382

 

LVIII Sesję Rady Gminy - 28 czerwca 2022 r., godz. 13:00

Skołyszyn, dnia 20 czerwca 2022 r.

OA.III.0002.9.2022

 

OGŁOSZENIE

 

 

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy zwołuje LVIII Sesję Rady Gminy na dzień 28 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 1300 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie.

 

Proponowany porządek sesji:

 

1.      Otwarcie sesji.

2.      Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5.      Wybór sekretarza obrad.

6.      Sprawozdanie z wykonania uchwał.

7.      Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

8.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr IX/48/11 Rady Gminy Skołyszyn z dnia
24 sierpnia 2011 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Skołyszyn oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania ponad budżet 2022 roku

10.   Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Gminy Skołyszyn na 2022 rok na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego w formie dotacji celowej.

11.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2022 rok.

12.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie za 2021 rok.

13.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie za 2021 rok.

14.   Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie.

15.   Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Skołyszyn za 2021 rok.

16.   Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy i debata nad Raportem.

17.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Skołyszyn.

18.   Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Skołyszyn za 2021 rok.

19.   Przedstawienie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

20.   Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Skołyszyn za 2021 rok.

21.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Skołyszyn wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.

- opinie Komisji Rady Gminy do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok

- zapoznanie z Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania rocznego Wójta Gminy Skołyszyn z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

22.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skołyszyn z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok:

- wniosek Komisji Rewizyjnej wraz z opinią o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,

- zapoznanie z Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Skołyszyn o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2021 rok,

- przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skołyszyn z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

23.   Wolne wnioski i interpelacje radnych.

24.   Zamknięcie obrad sesji.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego