W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Skołyszyn

 

Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn

woj. podkarpackie, powiat jasielski

Kontakt:

tel.: 13 449 10 62, 63, 64

fax: 13 449 10 64

adres skrzynki ePUAP: /y3vkxu567p/skrytkaESP

e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

GMINA SKOŁYSZYN

NIP: 685-16-51-203

REGON: 370440382

 

Obwieszczenia

XML
Znak sprawy: GPIR.b.6733.8.2022
Znak sprawy GPIR.b.6733.8.2022
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Budowa gazociągu średniego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach numer 4/7 i 265 w miejscowości Sławęcin, gmina Skołyszyn
Znak sprawy: GPIR.6220.6.2022
Znak sprawy GPIR.6220.6.2022
Rodzaj dokumentu postanowienie
Data ważności ogłoszenia
Opis obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie metodą odkrywkową kruszywa naturalnego ze złoża „PUSTA WOLA – WSCHÓD II” położonego na dz. nr ewid. 186/2, 187, 193, 194, 195, 196 i 197 w miejscowości Pusta Wola, gmina Skołyszyn, powiat jasielski, województwo podkarpackie”.
Znak sprawy: GPIR.6220.6.2022
Znak sprawy GPIR.6220.6.2022
Rodzaj dokumentu postanowienie
Data ważności ogłoszenia
Opis zawieszone z urzędu postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, w związku z wydanym Postanowieniem, znak: GPIR.6220.6.2022 w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie metodą odkrywkową kruszywa naturalnego ze złoża „PUSTA WOLA – WSCHÓD II” położonego na dz. nr ewid. 186/2, 187, 193, 194, 195, 196 i 197 w miejscowości Pusta Wola, gmina Skołyszyn, powiat jasielski, województwo podkarpackie”
Znak sprawy: GPIR.6220.2.2022
Znak sprawy GPIR.6220.2.2022
Rodzaj dokumentu zakończenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Skołyszyn, dnia 23.06.2022 r.   GPIR.6220.2.2022 OBWIESZCZENIE   PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI     Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz....
Znak sprawy: GPIR.6220.6.2022
Znak sprawy GPIR.6220.6.2022
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek złożony w dniu 13.06.2022 r. przez Spółdzielnię Usług Wodno -Kanalizacyjnych Produkcji Rolnej i Handlu „ROLWOD” 38-242 Skołyszyn 11 dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu metodą odkrywkową kruszywa naturalnego ze złoża „PUSTA WOLA – WSCHÓD II” położonego na dz. nr ewid. 186/2, 187, 193, 194, 195, 196 i 197 w miejscowości Pusta Wola, gmina Skołyszyn, powiat jasielski, województwo podkarpackie”.
Znak sprawy: GPIR.b.6733.5.2022
Znak sprawy GPIR.b.6733.5.2022
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Przysieki „Zawodzie”, gm. Skołyszyn w kierunku nowego mostu na rzece Ropie zlokalizowany na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 974, 975, 1053/2, 1050/2, 1050/1, 1054/3, 1057/1, 1058/3, 1059/1, 1060/1, 1061/1, 1063/1, 1052
Znak sprawy: GPIR.b.6733.6.2022
Znak sprawy GPIR.b.6733.6.2022
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Skołyszyn, dnia 17 czerwca 2022 r. GPIR.b.6733.6.2022     O B W I E S Z C Z E N I E               Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j....
Znak sprawy: GPIR.6220.2.2022
Znak sprawy GPIR.6220.2.2022
Rodzaj dokumentu zakończenie
Data ważności ogłoszenia
Opis „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827R Święcany – gr. wojew. – Szerzyny wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych mostów w miejscowości Święcany”.
Znak sprawy: GPIR.b.6733.3.2022
Znak sprawy GPIR.b.6733.3.2022
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:   Budowa gazociągu średniego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Jabłonica zlokalizowany na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 192, 414/1, 428/1 i 430
Znak sprawy: GPIR.b.6733.5.2022
Znak sprawy GPIR.b.6733.5.2022
Rodzaj dokumentu zakończenie
Data ważności ogłoszenia
Opis w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:               Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Przysieki „Zawodzie”, gm. Skołyszyn w kierunku nowego mostu na rzece Ropie zlokalizowany na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 974, 975, 1053/2, 1050/2, 1050/1, 1054/3, 1057/1, 1058/3, 1059/1, 1060/1, 1061/1, 1063/1, 1052