W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Skołyszyn

 

Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn

woj. podkarpackie, powiat jasielski

Kontakt:

tel.: 13 449 10 62, 63, 64

fax: 13 449 10 64

adres skrzynki ePUAP: /y3vkxu567p/SkrytkaESP

e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

GMINA SKOŁYSZYN

NIP: 685-16-51-203

REGON: 370440382

 

Obwieszczenie GPIR.b.6733.2.2024

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy GPIR.b.6733.2.2024
Typ sprawy Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Znak pisma GPIR.b.6733.2.2024
Rodzaj dokumentu zakończenie
Data ważności ogłoszenia

Skołyszyn, dnia 29 marca 2024 r.


GPIR.b.6733.2.2024

 


OBWIESZCZENIE 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.)

Wójt Gminy Skołyszyn

podaje do wiadomości, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 12, 221, 300, 302/1, 302/6, 302/7, 370, 376, 377/2, 377/7, 381/1, 381/2, 382, 385, 386, 387/3, 387/4, 387/5, 388, 389, 390/1, 390/2, 391, 393/2, 393/3, 394, 395, 396, 399, 402, 419, 420, 421, 422, 424/4, 424/7, 424/8, 425/1, 434, 435/1, 435/2, 436, 437, 438, 439, 440/1, 440/2, 440/3, 441, 442/1, 442/2, 443, 444/1, 444/3, 444/4, 444/7, 444/8, 444/9, 450, 451, 452, 453/1, 453/2, 454, 455, 458, 459, 461, 467/1, 467/2, 468/1, 468/2, 470, 476, 478, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487/1, 487/2, 489, 506/3, 506/4, 506/5, 507, 508, 509, 510, 511, 512/4, 513/2, 514, 516/2, 519/1, 519/3, 519/4, 521, 522, 544/1, 544/2, 548/1, 548/2, 549/8, 549/9, 549/10, 550/1, 569/1, 569/2, 570, 571, 573, 575/2, 578/2, 578/4, 579, 580, 585/1, 585/2, 587, 588/2, 589/1, 589/7, 590/2, 595/2, 598/4, 599/2, 601, 603, 606, 607, 609, 612, 614/2, 614/4, 614/5, 615/2, 615/3, 615/4, 615/5, 616/3, 616/4, 616/5, 616/8, 616/9, 625, 628/2, 628/3, 628/5, 628/7, 628/8, 628/9, 636, 639/2, 639/3, 639/4, 639/5, 671/1, 691/1, 691/3, 695, 696/1, 697/2, 699, 703, 708/3, 708/7, 708/8, 709/4, 709/5, 709/8, 763, 806/4, 806/5, 807/1, 807/2, 808/1, 904, 905, 906, 907, 914, 915/1, 915/2, 915/3, 916, 923, 924/1, 925/3, 925/4, 925/5, 925/6, 955, 956, 959, 962, 977, 986/1 w miejscowości Jabłonica, dla działek nr ew. 324, 339, 340/2, 341/1, 341/2, 341/3, 341/4, 342/2, 451/1, 451/3, 451/5, 451/6, 452/1, 452/2, 453/1, 453/2, 453/3, 454, 455, 457/1, 457/2, 460/1, 460/2, 461, 462/1 w miejscowości Lipnica Górna i dla działek nr ew. 2/2, 39/1 i 40 w miejscowości Bączal Górny, gmina Skołyszyn w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Jabłonica – etap I”

W terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia Strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w Urzędzie Gminy Skołyszyn, 38 – 242 Skołyszyn 12, pokój nr 22 (w godzinach pracy Urzędu). Po tym terminie zostanie wydana decyzja administracyjna kończąca postępowanie.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne obwieszczenie.

 

Wójt Gminy Skołyszyn
Bogusław Kręcisz

 

Obwieszczenie podlega ogłoszeniu

  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń w UG Skołyszyn,
  • wywieszenie na tablicach ogłoszeń w sposób zwyczajowo przyjęty  w miejscowości Jabłonica, Lipnica Górna, Bączal Górny,
  • BIP Urzędu Gminy Skołyszyn.

Powiadom znajomego