W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Skołyszyn

 

Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn

woj. podkarpackie, powiat jasielski

Kontakt:

tel.: 13 449 10 62, 63, 64

fax: 13 449 10 64

adres skrzynki ePUAP: /y3vkxu567p/SkrytkaESP

e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

GMINA SKOŁYSZYN

NIP: 685-16-51-203

REGON: 370440382

 

Obwieszczenie GPIR.b.6733.5.2024

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy GPIR.b.6733.5.2024
Typ sprawy Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Znak pisma GPIR.b.6733.5.2024
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia

Skołyszyn, dnia 3 lipca 2024 r.

GPIR.b.6733.5.2024

 

O B W I E S Z C Z E N I E 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) oraz z art. 53 ust. 1c w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.)

Z A W I A D A M I A M

że w dniu 3 lipca 2024 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa oświetlenia ulicznego na działkach numer 108/1, 111, 113, 110, 169, 118, 104/2 i 104/4 w miejscowości Siedliska Sławęcińskie, gmina Skołyszyn”

Zgodnie z art. 53 ust. 1c „W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym lub nieuzyskania danych pozwalających na ustalenie adresu właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości w sposób określony w ust. 1b, zawiadomienia dokonuje się w sposób, o którym mowa w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Przepisu art. 34 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.”

Jednocześnie informuje się, że stronami niniejszego postępowania jest również współwłaściciel nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid. 169 położonej w miejscowości Siedliska Sławęcińskie, a niniejsze obwieszczenie stanowi zawiadomienie tych stron o toczącym się postępowaniu. 

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r  Kodeks postępowania administracyjnego stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. 

Ponadto, zgodnie z art. 10 KPA zawiadamiam, że w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Gminy w Skołyszyn w godzinach urzędowania w pokoju Nr 22.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

Wójt Gminy Skołyszyn
Bogusław Kręcisz

 

Obwieszczenie podlega ogłoszeniu:

  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń w UG Skołyszyn,
  • BIP Urzędu Gminy Skołyszyn.

Powiadom znajomego