W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Skołyszyn

 

Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn

woj. podkarpackie, powiat jasielski

Kontakt:

tel.: 13 449 10 62, 63, 64

fax: 13 449 10 64

adres skrzynki ePUAP: /y3vkxu567p/SkrytkaESP

e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

GMINA SKOŁYSZYN

NIP: 685-16-51-203

REGON: 370440382

 

Obwieszczenie GPIR.b.6730.47.2024

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy GPIR.b.6730.47.2024
Typ sprawy Ochrona środowiska
Znak pisma GPIR.b.6730.47.2024
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia

Skołyszyn, dnia 4 lipca 2024 r.

GPIR.b.6730.47.2024

 

OBWIESZCZENIE 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) oraz z art. 53 ust. 1c w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM


że w dniu 24 czerwca 2024 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy pn.:

„Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 2223 w miejscowości Święcany, gmina Skołyszyn”

Zgodnie z art. 53 ust. 1c „W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym lub nieuzyskania danych pozwalających na ustalenie adresu właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości w sposób określony w ust. 1b, zawiadomienia dokonuje się w sposób, o którym mowa w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Przepisu art. 34 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.”

Jednocześnie informuje się, że stroną niniejszego postępowania jest również właściciel nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 2225 położonej w miejscowości Święcany o nieuregulowanym stanie prawnym, a niniejsze obwieszczenie stanowi zawiadomienie tych stron o toczącym się postępowaniu. 

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. 

Ponadto, zgodnie z art. 10 KPA zawiadamiam, że w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Gminy w Skołyszyn w godzinach urzędowania w pokoju Nr 22.

Wójt Gminy Skołyszyn
Bogusław Kręcisz

 

Obwieszczenie podlega ogłoszeniu:

  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń w UG Skołyszyn,
  • BIP Urzędu Gminy Skołyszyn.

Powiadom znajomego