W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Skołyszyn

 

Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn

woj. podkarpackie, powiat jasielski

Kontakt:

tel.: 13 449 10 62, 63, 64

fax: 13 449 10 64

adres skrzynki ePUAP: /y3vkxu567p/skrytkaESP

e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

GMINA SKOŁYSZYN

NIP: 685-16-51-203

REGON: 370440382

 

Obwieszczenie GPIR.6220.6.2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy GPIR.6220.6.2022
Typ sprawy Ochrona środowiska
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia

Treść

Skołyszyn, 21.06.2022 r.

GPIR.6220.6.2022

 

OBWIESZCZENIE

 

Działając na podstawie art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)., w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029).

 

z a w i a d a m i a m

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek złożony w dniu 13.06.2022 r. przez Spółdzielnię Usług Wodno
-Kanalizacyjnych Produkcji Rolnej i Handlu „ROLWOD” 38-242 Skołyszyn 11 dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu metodą odkrywkową kruszywa naturalnego ze złoża „PUSTA WOLA – WSCHÓD II” położonego na dz. nr ewid. 186/2, 187, 193, 194, 195, 196 i 197 w miejscowości Pusta Wola, gmina Skołyszyn, powiat jasielski, województwo podkarpackie”. Informuję, więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z aktami dotyczącymi sprawy można się zapoznać w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia nin. Obwieszczenia. Akta sprawy są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Skołyszynie, Referat Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Handlu, pokój Nr 19 w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki w godzinach 7.30 - 17.00, we wtorki, środy i czwartki w godzinach 7.30 – 15.30, w piątki w godzinach 7.30 - 14.00.

Jednocześnie zawiadamiam, że w dniu 21.06.2022 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. J. Piłsudskiego 38 - 35-001 Rzeszów oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Jaśle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasło z wnioskiem o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia.

Działając na podstawie art. 49 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029). – Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego - zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

W związku z powyższym, niniejsze Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Skołyszyn, na tablicach ogłoszeń w sołectwach Pusta Wola i Przysieki oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej https://bip.skolyszyn.pl.

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego