W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Skołyszyn

 

Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn

woj. podkarpackie, powiat jasielski

Kontakt:

tel.: 13 449 10 62, 63, 64

fax: 13 449 10 64

adres skrzynki ePUAP: /y3vkxu567p/skrytkaESP

e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

GMINA SKOŁYSZYN

NIP: 685-16-51-203

REGON: 370440382

 

Obwieszczenie GPIR.6220.6.2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy GPIR.6220.6.2022
Typ sprawy Ochrona środowiska
Rodzaj dokumentu postanowienie
Data ważności ogłoszenia

Skołyszyn, 02.08.2022 r.

GPIR.6220.6.2022

OBWIESZCZENIE

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 oraz art.  63 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 64 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 02.08.2022 r. zostało wydane Postanowienie, znak: GPIR.6220.6.2022 w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie metodą odkrywkową kruszywa naturalnego ze złoża „PUSTA WOLA – WSCHÓD II” położonego na dz. nr ewid. 186/2, 187, 193, 194, 195, 196 i 197 w miejscowości Pusta Wola, gmina Skołyszyn, powiat jasielski, województwo podkarpackie”. Wnioskodawcą ww. przedsięwzięcia jest Spółdzielnia Usług Wodno-Kanalizacyjnych Produkcji Rolnej i Handlu „ROLWOD” 38-242 Skołyszyn 11.

W związku z powyższym, zawiadamiam o możliwości zapoznania się z treścią ww. Postanowienia oraz dokumentacją sprawy, w tym z Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. J. Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów oraz Opinią Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Jaśle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasło w siedzibie Urzędu Gminy Skołyszyn, Referat Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Handlu, pokój Nr 19, w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki w godzinach 730 – 1700, we wtorki, środy, czwartki w godzinach 730 – 1530, w piątki w godzinach 730-1400.

Działając na podstawie art. 49 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.  735 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) – Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego - zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej

W związku z powyższym, niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Skołyszyn, na tablicach ogłoszeń w sołectwach Pusta Wola i Przysieki oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej https://bip.skolyszyn.pl.

Od powyższego Postanowienia przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Skołyszyn w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

 

 

Bogusław Kręcisz
Wójt Gminy Skołyszyn

Załączniki

Powiadom znajomego