W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Skołyszyn

 

Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn

woj. podkarpackie, powiat jasielski

Kontakt:

tel.: 13 449 10 62, 63, 64

fax: 13 449 10 64

adres skrzynki ePUAP: /y3vkxu567p/skrytkaESP

e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

GMINA SKOŁYSZYN

NIP: 685-16-51-203

REGON: 370440382

 

Obwieszczenie GPIR.b.6733.10.2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy GPIR.b.6733.10.2022
Typ sprawy Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia

Skołyszyn, dnia 23 września 2022 r.


GPIR.b.6733.10.2022


O B W I E S Z C Z E N I E


            Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz z art. 53 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503)


Z A W I A D A M I A M


że w dniu 23 września 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: 
 
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr JSL7104A wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową na działce numer 608 w miejscowości Harklowa, gmina Skołyszyn

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 KPA zawiadamiam, że w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Gminy w Skołyszyn w godzinach urzędowania w pokoju Nr 22.

     Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r  Kodeks postępowania administracyjnego stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

 
 

Obwieszczenie podlega ogłoszeniu 

-         wywieszenie na tablicy ogłoszeń w UG Skołyszyn,  
-         wywieszenie na tablicach ogłoszeń w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Harklowa,
-         BIP Urzędu Gminy Skołyszyn.

Powiadom znajomego