W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Skołyszyn

 

Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn

woj. podkarpackie, powiat jasielski

Kontakt:

tel.: 13 449 10 62, 63, 64

fax: 13 449 10 64

adres skrzynki ePUAP: /y3vkxu567p/skrytkaESP

e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

GMINA SKOŁYSZYN

NIP: 685-16-51-203

REGON: 370440382

 

Obwieszczenie GPIR.6220.5.2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy GPIR.6220.5.2022
Typ sprawy Ochrona środowiska
Znak pisma GPIR.6220.5.2022
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia

Skołyszyn, 13.10.2022 r.

GPIR.6220.5.2022                         

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Skołyszyn podaje do publicznej wiadomości

 

informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja wydziału produkcyjnego Nr 1 w Skołyszynie Fabryki Armatur JAFAR S.A. polegającej na przebudowie, rozbudowie, rozbiórce oraz budowie nowych obiektów”.

 

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia zostało wszczęte na wniosek złożony w dniu 02.05.2022 r. przez Fabrykę Armatur JAFAR S.A., ul. Kadyiego 12, 38-200 Jasło z pełnomocnictwa Joanny Zajdowicz PBiEŚ „SEPO” Sp. z o.o., ul. Dworcowa 47, 41-190 Knurów.

Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 2 ust. 2 pkt 1, § 2 ust. 1 pkt 13 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie jest Wójt Gminy Skołyszyn, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle, Marszałek Województwa Podkarpackiego (organy właściwe do wydania opinii) oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (organy właściwe do dokonania uzgodnienia).

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości:

·       zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym: z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniami raportu), w siedzibie Urzędu Gminy Skołyszyn, Referat Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Handlu, pokój Nr 19 w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki w godzinach 7.30 – 17.00, we wtorki, środy i czwartki w godzinach 7.30 – 15.30, w piątki w godzinach 7.30-14.00.

·       składania uwag i wniosków do Wójta Gminy Skołyszyn w terminie 30 dni, od dnia 13.10.2022 r. do dnia 14.11.2022 r. w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej

-na adres: Urząd Gminy Skołyszyn, Referat Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Handlu (z dopiskiem dot. sprawy znak: GPIR.6220.5.2022),

- na adres e-mail: gmina@skolyszyn.pl.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Skołyszyn we wskazanym 30-dniowym terminie ich składania. Zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Zgodnie z art. 29 ww. ustawy - każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

 

Niniejsze Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w dniu 13.10.2022 r., w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Skołyszyn, na tablicy ogłoszeń w sołectwie Sławęcin w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej https://bip.skolyszyn.pl.

 

Bogusław Kręcisz
Wójt Gminy Skołyszyn

Powiadom znajomego