W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Skołyszyn

 

Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn

woj. podkarpackie, powiat jasielski

Kontakt:

tel.: 13 449 10 62, 63, 64

fax: 13 449 10 64

adres skrzynki ePUAP: /y3vkxu567p/skrytkaESP

e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

GMINA SKOŁYSZYN

NIP: 685-16-51-203

REGON: 370440382

 

Obwieszczenie GPIR.b.6733.10.2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy GPIR.b.6733.10.2022
Typ sprawy Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rodzaj dokumentu zakończenie
Data ważności ogłoszenia

Skołyszyn, dnia 2 listopada 2022 r.

GPIR.b.6733.10.2022

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503)

Wójt Gminy Skołyszyn

podaje do wiadomości, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: 

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr JSL7104A wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową na działce numer 608 w miejscowości Harklowa, gmina Skołyszyn

W terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia Strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w Urzędzie Gminy Skołyszyn, 
38 – 242 Skołyszyn 12, pokój nr 22 (w godzinach pracy Urzędu). Po tym terminie zostanie wydana decyzja administracyjna kończąca postępowanie.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne obwieszczenie.

Bogusław Kręcisz
Wójt Gminy Skołyszyn

 

Obwieszczenie podlega ogłoszeniu

  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń w UG Skołyszyn,
  • wywieszenie na tablicach ogłoszeń w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Harklowa
  • BIP Urzędu Gminy Skołyszyn.

Powiadom znajomego