W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Skołyszyn

 

Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn

woj. podkarpackie, powiat jasielski

Kontakt:

tel.: 13 449 10 62, 63, 64

fax: 13 449 10 64

adres skrzynki ePUAP: /y3vkxu567p/SkrytkaESP

e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

GMINA SKOŁYSZYN

NIP: 685-16-51-203

REGON: 370440382

 

Obwieszczenie GPIR.b.6733.1.2023 

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy GPIR.b.6733.1.2023 
Typ sprawy Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Znak pisma GPIR.b.6733.1.2023 
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia

GPIR.b.6733.1.2023 

Skołyszyn, dnia 23 stycznia 2023 r.O B W I E S Z C Z E N I E 


            Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) oraz z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.)

Z A W I A D A M I A M


że w dniu 17 stycznia 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: 

 
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY nr JSL7136_A wraz z kablową linią zasilającą i kanalizacją kablową na działce numer 1870/1 w miejscowości Święcany, gmina Skołyszyn

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 KPA zawiadamiam, że w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Gminy w Skołyszyn w godzinach urzędowania w pokoju Nr 22.

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r  Kodeks postępowania administracyjnego stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Wójt Gminy Skołyszyn

mgr Bogusław KręciszObwieszczenie podlega ogłoszeniu 
-  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w UG Skołyszyn,  
- wywieszenie na tablicach ogłoszeń w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Święcany,
- BIP Urzędu Gminy Skołyszyn.

Powiadom znajomego