W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Skołyszyn

 

Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn

woj. podkarpackie, powiat jasielski

Kontakt:

tel.: 13 449 10 62, 63, 64

fax: 13 449 10 64

adres skrzynki ePUAP: /y3vkxu567p/SkrytkaESP

e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

GMINA SKOŁYSZYN

NIP: 685-16-51-203

REGON: 370440382

 

Obwieszczenie GPIR.6220.4.2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy GPIR.6220.4.2023
Typ sprawy Ochrona środowiska
Znak pisma GPIR.6220.4.2023
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia

Skołyszyn, 10.03.2023 r.

GPIR.6220.4.2023

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko   (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.).

z a w i a d a m i a m

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek złożony w dniu 28.02.2023 r. przez Projekt-Solartechnik Development Sp. z o.o., ul. Barlickiego 2, 97-200 Tomaszów Mazowiecki  dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej Kunowa o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii, na działce o nr ewid. 7/2 w obrębie Kunowa, gmina Skołyszyn”.

Informuję, więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z aktami dotyczącymi sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Skołyszyn, Referat Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Handlu, pokój Nr 19 w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki w godzinach 730 – 1700, we wtorki, środy i czwartki w godzinach 730 – 1530, w piątki w godzinach 730-1400. 

Jednocześnie zawiadamiam, że w dniu 10.03.2023 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. J. Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Jaśle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasło oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle, ul. Koralewskiego 13, 38-200 Jasło z wnioskiem o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia. 

Działając na podstawie art. 49 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) – Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego - zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

W związku z powyższym niniejsze Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Skołyszyn, na tablicy ogłoszeń w sołectwie Kunowa, Gmina Skołyszyn, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bieczu oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej https://bip.skolyszyn.pl

 

Wójt Gminy Skołyszyn
Bogusław Kręcisz

Powiadom znajomego