W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Skołyszyn

 

Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn

woj. podkarpackie, powiat jasielski

Kontakt:

tel.: 13 449 10 62, 63, 64

fax: 13 449 10 64

adres skrzynki ePUAP: /y3vkxu567p/skrytkaESP

e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

GMINA SKOŁYSZYN

NIP: 685-16-51-203

REGON: 370440382

 

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Skołyszyn do 2030 roku

OA.061.2.2021

Skołyszyn, dnia 7 lutego 2022 r.

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Skołyszyn

z dnia 7 lutego 2022 roku

 o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Skołyszyn do 2030 roku

 

Wójt Gminy Skołyszyn działając na podstawie art. 6 ust. 3-5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1057) oraz w związku z Uchwałą Nr XL/248/21 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Skołyszyn do 2030 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, informuje o rozpoczęciu procesu konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Skołyszyn do 2030 roku.
Konsultacje są prowadzone z mieszkańcami gminy Skołyszyn, z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie gminy Skołyszyn organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami. Celem konsultacji jest poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w zakresie projektu strategii. Konsultacje przeprowadzane są w terminie od dnia 7 lutego 2022 r. do 14 marca 2022 r.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Skołyszyn do 2030 roku, formularz zgłaszania uwag oraz szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Skołyszyn, tj. https://bip.skolyszyn.pl/.

 Przyjmowanie uwag do projektu strategii następuje z zastosowaniem formularza zgłaszania uwag (do pobrania poniżej), w następujący sposób:

-        bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Skołyszyn poprzez złożenie na Dzienniku Podawczym (decyduje data wpływu do urzędu).

-        pocztą na adres Urzędu Gminy Skołyszyn, 38-242 Skołyszyn 12 (decyduje data wpływu do urzędu),

-        za pomocą poczty elektronicznej poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej na adres skrytki Urzędu Gminy Skołyszyn: /y3vkxu567p/skrytkaESP lub poczty elektronicznej na adres: gmina@skolyszyn.pl z dopiskiem „konsultacje Strategia”.

Dodatkowo planowana jest organizacja spotkania konsultacyjnego w 3 marca 2022 r. (czwartek) o godzinie 15:30. Ze względu na sytuacje epidemiczną, spotkanie odbędzie się w formie zdalnej – z wykorzystaniem aplikacji Zoom lub podobnej. Program spotkania zakłada krótką prezentację zrealizowanych prac i projektu Strategii Rozwoju Gminy Skołyszyn do 2030 roku, a następnie możliwość zgłaszania uwag i dyskusji z ekspertem oraz przedstawicielami gminy zaangażowanymi w proces opracowania dokumentu. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu powinny zgłosić chęć swojego uczestnictwa z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres gmina@skolyszyn.pl. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 25 lutego 2022 r. (piątek). Osoby, które zgłoszą się na spotkanie, otrzymają zwrotnie na adres swojej poczty elektronicznej stosowne potwierdzenie i link dostępowy do spotkania.

W razie dużego zainteresowania udziałem w spotkaniu, potwierdzonego zgłoszeniami z wykorzystaniem poczty elektronicznej (ponad 30 zgłoszonych osób), może zostać zrealizowane drugie spotkanie konsultacyjne - w dniu 7 marca 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 15:30, również w formie zdalnej.

Zakwalifikowanie na spotkania następować będzie zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Na spotkanie zaproszeni są wszyscy radni, jednak dotyczy ich taka sama procedura zgłoszeniowa jak pozostałych mieszkańców.

 

Konsultacje są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób i podmiotów.

 

Bogusław Kręcisz
Wójt Gminy Skołyszyn

Załączniki

Powiadom znajomego