W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Skołyszyn

 

Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn

woj. podkarpackie, powiat jasielski

Kontakt:

tel.: 13 449 10 62, 63, 64

fax: 13 449 10 64

adres skrzynki ePUAP: /y3vkxu567p/skrytkaESP

e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

GMINA SKOŁYSZYN

NIP: 685-16-51-203

REGON: 370440382

 

Obwieszczenie Starosty Jasielskiego z dnia 22.11.2022 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

O B W I E S Z C Z E N I E


            Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) i art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 176 ze zm.), 

S T A R O S T A  J A S I E L S K I
Z A W I A D A M I A

o wydaniu decyzji znak: AB.6740.4.73.2022 z dnia 22 listopada 2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1829R Jareniówka- Jabłonica- gr. wojew. – Czermna w km od 12+163 do 12+214 oraz drogi powiatowej nr 1414K Jabłonica- gr. wojew. – Czermna w km od 12+214 do km 12+250 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową w jego lokalizacji przepustu w km 12+211 w miejscowościach Jabłonica i Czermna” dla Zarządu Powiatu Tarnowskiego, na działkach ewid:

 

  1. DZIAŁKI WCHODZĄCE BEZ PODZIAŁU POD INWESTYCJĘ DROGOWĄ:
    (położone w liniach rozgraniczających teren)
    nr ewid. 521 (od km 12+163,0 do km 12+208,5 drogi nr 1829R), 512/1 (od km 12+163,0 do km 12+208,5 drogi nr 1829R), 526/1 (od km 12+163,0 do km 12+208,5 drogi nr 1829R) w obrębie ewid. Jabłonica, jednostka ewid. Skołyszyn. nr ewid. 2690/2 (od km 12+213,5 do km 12+250,0 drogi nr 1414K) w obrębie ewid Czermna, jednostka ewid. Szerzyny.
  2. DZIAŁKI DZIELONE POD INWESTYCJĘ DROGOWĄ:
    (położone częściowo w liniach rozgraniczających teren)  
Lp.

Działki przed podziałem
(nr ewid)

Działki po podziale Działki przeznaczone pod pas drogowy
1. 526/2 526/3, 526/4 526/3
2. 512/2 512/3, 512/4 512/3
  obręb ewid. Jabłonica, jednostka ewid. Skołyszyn
3. 2279/3 2279/5,2279/6 2279/5
4. 2318/1 2318/3, 2318/4 2318/3
5. 2318/2 2318/5, 2318/6 2318/5
6. 2279/4 2279/7, 2279/8 2279/7
  obręb ewid. Czermna, jednostka ewid. Szerzyny,

3. DZIAŁKI W TERENIE NIEZBĘDNYM DLA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH:
nr ewid. 525, 512/4 (512/2), 526/4 (526/2)-obręb ewid. Jabłonica , jednostka ewid. Skołyszyn.
W nawiasie numery ewidencyjne działek przed podziałem.

nr ewid. 2279/8 (2279/4), 2318/6 (2318/2)-obręb ewid. Czermna , jednostka ewid. Szerzyny.
W nawiasie numery ewidencyjne działek przed podziałem

4. DZIAŁKA WÓD PŁYNĄCYCH:
nr ewid. 522, obręb ewid. Jabłonica, jednostka ewid. Skołyszyn.

        Z treścią w/w decyzji Strony mogą zapoznać się w Starostwie Powiatowym  w Jaśle, ul. Rynek 18, w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu, tel. 13 44 864 31 lub 13 44 864 35. Pouczenie 
o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w treści decyzji.

         Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, tj. od dnia 25.11.2022 r. 

Z up. Starosty
mgr inż. Andrzej Babiarz

Powiadom znajomego