W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Skołyszyn

 

Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn

woj. podkarpackie, powiat jasielski

Kontakt:

tel.: 13 449 10 62, 63, 64

fax: 13 449 10 64

adres skrzynki ePUAP: /y3vkxu567p/skrytkaESP

e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

GMINA SKOŁYSZYN

NIP: 685-16-51-203

REGON: 370440382

 

Tablica ogłoszeń

RSS XML

Obwieszczenie GPIR.b.6733.8.2022

Budowa gazociągu średniego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach numer 4/7 i 265 w miejscowości Sławęcin, gmina Skołyszyn

Obwieszczenie GPIR.6220.6.2022

obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie metodą odkrywkową kruszywa naturalnego ze złoża „PUSTA WOLA – WSCHÓD II” położonego na dz. nr ewid. 186/2, 187, 193, 194, 195, 196 i 197 w miejscowości Pusta Wola, gmina Skołyszyn, powiat jasielski, województwo podkarpackie”.

Obwieszczenie GPIR.6220.6.2022

zawieszone z urzędu postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, w związku z wydanym Postanowieniem, znak: GPIR.6220.6.2022 w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie metodą odkrywkową kruszywa naturalnego ze złoża „PUSTA WOLA – WSCHÓD II” położonego na dz. nr ewid. 186/2, 187, 193, 194, 195, 196 i 197 w miejscowości Pusta Wola, gmina Skołyszyn, powiat jasielski, województwo podkarpackie”

Działka ewidencyjna numer: 1665/1 o pow. 0,3998 ha, położonej na terenie wsi Harklowa

GPIR.g.6840.3.2022 Skołyszyn, dnia 1 sierpnia 2022 r.     OGŁOSZENIE   Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4, art. 39 ust. 2, art. 40 ust. 1, pkt 1, art. 40, ust. 3, art. 41 ust. 1 i 2, art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), § 3 ust. 1, § 4...

Działka ewidencyjna numer: 1664/2 o pow. 0,6127 ha, położonej na terenie wsi Harklowa

GPIR.g.6840.2.2022 Skołyszyn, dnia 1 sierpnia 2022 r.     OGŁOSZENIE   Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4, art. 39 ust. 2, art. 40 ust. 1, pkt 1, art. 40, ust. 3, art. 41 ust. 1 i 2, art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), § 3 ust. 1, § 4...

Ogłoszenie z dn. 18.07.2022 r.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skołyszyn, w ramach programu priorytetowego: Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”

Informacja z dn. 6 lipca 2022 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące potoku Racioszka w km 3+348 ww. potoku w obrębie działki nr ewid. 981 w m. Harklowa [...] kabla zasilająco-sterującego [...] w ramach zadania pn.: "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Harklowa - etap...

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skołyszyn, w ramach programu priorytetowego: Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest

Wójt Gminy Skołyszyn informuje, że uzyskał dofinansowanie ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz  ze  środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Rzeszowie w kwocie  6 000,00 zł brutto na zadanie pn.: „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skołyszyn, w  ramach  programu priorytetowego: Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” .

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827R Święcany – gr. wojew. – Szerzyny wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych mostów w miejscowości Święcany - decyzja w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

Wójt Gminy Skołyszyn w dniu 23.06.2022 r. wydał decyzję, znak: GPIR.6220.2.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:  „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827R Święcany – gr. wojew. – Szerzyny wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych mostów w miejscowości Święcany”

Obwieszczenie GPIR.6220.6.2022

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek złożony w dniu 13.06.2022 r. przez Spółdzielnię Usług Wodno -Kanalizacyjnych Produkcji Rolnej i Handlu „ROLWOD” 38-242 Skołyszyn 11 dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu metodą odkrywkową kruszywa naturalnego ze złoża „PUSTA WOLA – WSCHÓD II” położonego na dz. nr ewid. 186/2, 187, 193, 194, 195, 196 i 197 w miejscowości Pusta Wola, gmina Skołyszyn, powiat jasielski, województwo podkarpackie”.

Konsultacje Strategii Rozwoju Ponadlokalnego "Dorzecze Wisłoki" na lata 2022 - 2030

Szanowni Państwo   Zapraszam mieszkańców gminy, lokalnych partnerów społeczno-gospodarczych oraz sąsiednie gminy  i ich związki do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pod nazwą    STRATEGIA ROZWOJU PONADLOKALNEGO „DORZECZE WISŁOKI” NA LATA 2022-2030.    Konsultacje odbędą się  w formie składania uwag i opinii za...