W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Skołyszyn

 

Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn

woj. podkarpackie, powiat jasielski

Kontakt:

tel.: 13 449 10 62, 63, 64

fax: 13 449 10 64

adres skrzynki ePUAP: /y3vkxu567p/SkrytkaESP

e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

GMINA SKOŁYSZYN

NIP: 685-16-51-203

REGON: 370440382

 

Tablica ogłoszeń

RSS XML

Zawiadomienie z 21 września 2023 r.

Skołyszyn, 21.09.2023 r. GPIR.6220.17.2023    ZAWIADOMIENIE   W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym [start]w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka –...

Ogłoszenie Nr 14/2023 Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 27 września 2023 r.

pomoc dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały w 2023 r. szkody spowodowane wystąpieniem przymrozków wiosennych, huraganu lub gradu w owocujących uprawach drzew owocowych, krzewów owocowych i truskawek w wysokości co najmniej 70% na powierzchni występowania tych upraw.

Ogłoszenie z dn. 25 września 2023 r.

W związku z przygotowaniem dokumentów do uzyskania dofinansowania zadania pn: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Część 2) Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych"

Obwieszczenie GPIR.6220.19.2023

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek złożony w dniu 06.09.2023 r. przez Firmę EPLANT 56 Sp. z o.o. ul. Salwatorska 14/310, 30-109 Kraków, działającą przez Pełnomocnika Panią Michalinę Musiał: ALSEVA PRO Sp. z o.o. ul. S. Lindego 7C, 30-148 Kraków dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zespołu paneli fotowoltaicznych Święcany o łącznej mocy nieprzekraczającej 10 MW z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii, zlokalizowanej w miejscowości Święcany, Gmina Skołyszyn”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 14 września 2023 r.

o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Obwieszczenie GPIR.b.6733.11.2023

została wydana decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach numer 78, 79/3, 79/4, 155, 233/3 i 233/4 w miejscowości Bączal Dolny, gmina Skołyszyn

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 4 września 2023 r.

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie zamkniętym PKP, linia kolejowa nr 108 relacji Stróże – Krościenko, szlak: Skołyszyn – Przysieki, km 38,026” na części działki o nr ewid. 419/9, obręb 0008 Przysieki, w gminie wiejskiej Skołyszyn, powiecie jasielskim,...

Obwieszczenie GPIR.6220.17.2023

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek złożony w dniu 23.08.2023 r. przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło działający przez Pełnomocnika Dominika Nigborowicza Biuro projektowe „Dominum”, Święcany 406, 38-242 Skołyszyn dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka                – Jabłonica – gr. wojew. Czermna w miejscowości Jabłonica w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa chodników przy drogach powiatowych”.

Korpus Wsparcia Seniorów - 2023 rok

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skołyszynie realizuje program mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, przez zwiększenie dostępu do "opieki na odległość" W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zapewniony zostanie dostęp do "opaski bezpieczeństwa"

Obwieszczenie GPIR.b.6733.12.2023

decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:   „Budowa drogi wewnętrznej na działkach numer 68, 85/1, 55/5, 55/3, 80/1, 42/1, 34/1, 56/1, 81/3, 82/8, 82/6, 82/12, 82/10, 83/3, 82/14, 83/5 i 118 w miejscowości Siedliska Sławęcińskie, gmina Skołyszyn – stanowiącej łącznik pomiędzy drogą gminną wewnętrzną nr ewid. 68, obręb Siedliska Sławęcińskie – a drogą gminną publiczną G17 (nr ewid. 118, obręb Siedliska Sławęcińskie) stanowiącej drogę awaryjną w przypadku uaktywnienia się istniejącego się osuwiska w rejonie działki nr ewid. 66/1, obręb Siedliska Sławęcińskie, gmina Skołyszyn”

Obwieszczenie GPIR.b.6733.10.2023

decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:  Budowa oświetlenia ulicznego na działkach numer  809, 814/1, 814/2, 814/3, 814/4, 814/5, 814/6, 814/7, 837/3, 880, 1036/3, 1036/4, 1037 w miejscowości Bączal Dolny, gmina Skołyszyn

Dodatkowy nabór do projektu na dostawę i montaż zbiorników na deszczówkę w Gminie Skołyszyn

Gmina Skołyszyn we współpracy ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki ogłasza dodatkowy  nabór  deklaracji do projektu pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, Obszar programowy: Klimat.