W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Skołyszyn

 

Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn

woj. podkarpackie, powiat jasielski

Kontakt:

tel.: 13 449 10 62, 63, 64

fax: 13 449 10 64

adres skrzynki ePUAP: /y3vkxu567p/skrytkaESP

e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

GMINA SKOŁYSZYN

NIP: 685-16-51-203

REGON: 370440382

 

Tablica ogłoszeń

RSS XML

Komunikaty Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do włascicieli i zarządców obiektów budowalnych

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W związku z rozpoczętym okresem grzewczym i występowaniem niskich temperatur oraz mają na uwadze częste przypadki zatruć tlenkiem węgla przypomina się właścicielom i zarządcom...

Informacja PGW Wody Polskie z dn. 24 listopada 2022 r.

[start]w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - odbudowa stawu, wykonanie pomostu, mola, przebudowa rowu melioracji wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód  w zakresie użytkowania wody znajdującej się w stawach i rowach w ramach inwestycji "Budowa parku turystyki i kultury w Skołyszynie [...]" koniec]

Obwieszczenie GPIR.b.6733.11.2022

Skołyszyn, dnia 25 listopada 2022 r. GPIR.b.6733.11.2022   O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022...

Obwieszczenie GPIR.b.6523.2.2022

w sprawie uzgodnienia  projektu decyzji dot. zmiany koncesji nr 64/92 z dnia 10 grudnia 1992 r. wydanej przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na wydobywanie ropy naftowej i towarzyszącego gazu ziemnego ze złoża „Harklowa”

Zawiadomienie Starosty Jasielskiego z dnia 14 listopada 2022 r.

o wydaniu decyzji administracyjnej znak: GN-II.6821.31.2022 z dnia 14.11.2022 r. ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości położonej w Harklowej, gmina Skołyszyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 1496 o powierzchni 0,2373 ha, poprzez udzielenie PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin (oraz...

Obwieszczenie GPIR.6220.5.2022

zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na wniosek złożony w dniu 02.05.2022 r. przez Fabrykę Armatur JAFAR S.A., ul. Kadyiego 12, 38-200 Jasło z pełnomocnictwa Joanny Zajdowicz PBiEŚ „SEPO” Sp. z o.o., ul. Dworcowa 47, 41-190 Knurów dla przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji wydziału produkcyjnego Nr 1 w Skołyszynie Fabryki Armatur JAFAR S.A. polegającej na przebudowie, rozbudowie, rozbiórce oraz budowie nowych obiektów”.

Zawiadomienie Starosty Jasielskiego z dnia 4 listopada 2022 r.

o wydaniu decyzji administracyjnej ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Harklowa - działka o numerze 1587 przez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie odcinka linii kablowej w związku z realizacją inwestycji celu publicznego pn. "Przebudowa napowietrznej stacji transformatorowej Harklowa KN i Harklowa 5 wraz z nawiązaniem linii SN 15kV i sieci N"

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego

Informujemy, że od 7 listopada br. można składać wniosek do Urzędu Gminy Skołyszyn o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego. Kto i kiedy może złożyć wniosek? wniosek może złożyć osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla, gospodarstwo domowe jest prowadzone na...