W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Skołyszyn

 

Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn

woj. podkarpackie, powiat jasielski

Kontakt:

tel.: 13 449 10 62, 63, 64

fax: 13 449 10 64

adres skrzynki ePUAP: /y3vkxu567p/skrytkaESP

e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

GMINA SKOŁYSZYN

NIP: 685-16-51-203

REGON: 370440382

 

Referat Budżetu i Finansów (BF)

Do zakresu działania Referatu Budżetu i Finansów (BF) należą sprawy prowadzenia ksiąg rachunkowych w zakresie wykonania budżetu Gminy, sprawozdawczości budżetu, realizowania zobowiązań zgodnie z planem finansowym.
1.Zadania Referatu Budżetu i Finansów dotyczą w szczególności:
1) prowadzenie centralnego rejestru umów,
2) prowadzenie rachunkowości budżetowej i pozabudżetowej oraz   sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,
3) prowadzenie obsługi kasowej i księgowej Urzędu,
4) prowadzenie spraw z zakresu budżetu, księgowości i rozliczeń,
5) prowadzenie obsługi rozliczeniowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu,
6) prowadzenie ewidencji składników mienia Gminy oraz zmian w tym zakresie,
7) sporządzanie miesięcznych deklaracji w zakresie PIT, ZUS i dokonywanie przelewów w terminach ustalonych przepisami prawa,
8) prowadzenie naliczeń i rozliczeń z tytułu wynagrodzeń pracowniczych, z tytułu innych umów cywilno-prawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło itp.), diet oraz ryczałtów (w tym samochodowych oraz sołtysów),
9) nadzorowanie finansowego utrzymania, eksploatacji samochodów służbowych będących na stanie majątkowym UG,
10)  sporządzanie list wynagrodzeń pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych oraz pełna obsługa ZUS, podatkowa i inna w tym zakresie,
11) prowadzenie naliczeń i rozliczeń z tytułu wynagrodzeń pracowniczych, z tytułu innych umów cywilno-prawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło itp.), diet oraz ryczałtów samochodowych,
12) prowadzenie rozliczeń z tytułu ekwiwalentów dla pracowników,
13) realizacja funduszu płac oraz ubezpieczeń, w tym m. in. wydawanie zaświadczeń w sprawach pracowniczych,
14) opracowywanie i realizacja budżetu Gminy, w tym: przygotowanie projektów budżetu gminy, okresowa analiza realizacji planów i budżetu, 
15) gromadzenie dochodów i dokonywanie wydatków budżetowych,
16) opracowanie sprawozdań budżetowych,
17) prowadzenie gospodarki funduszami będącymi w dyspozycji gminy,
18) prowadzenie analiz związanych z realizacją budżetu Gminy oraz przedkładanie wniosków z tym związanych do Przewodniczącego Rady Gminy,
19) dbanie o zachowanie równowagi budżetowej,
20)  nadzór pod względem formalno - rachunkowym nad sprawozdaniami finansowymi jednostek organizacyjnych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych przy współudziale osób merytorycznie odpowiedzialnych,
21)  współdziałanie z organami kontroli państwowej,
22)  nadzór nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
23) dokonywanie kontroli gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych oraz innych jednostek organizacyjnych podporządkowanych Gminie, w tym także sołectw,
24) współdziałanie z GUS i WUS oraz spisów powszechnych i rolnych,
25) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym i bankiem wykonującym obsługę finansową Gminy,
26) opracowanie projektów uchwał w sprawach budżetowych, 
27) prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych i nietrwałych, prowadzenie budżetowej ewidencji majątku Gminy i jego weryfikacja ze stanem księgowym, w tym zdiagnozowanie różnic tj. niedoborów i nadwyżek,
28) rozliczanie pod względem finansowym zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych ze środków budżetu Gminy,
29) opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości z zakresu zadań realizowanych w Referacie,
30) wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów szczególnych związanych z zadaniami Referatu,
31)  prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i kontrola wniosków składanych w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego przez producentów rolnych,
32)  przygotowanie decyzji w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego,
33)  przygotowanie rocznych i okresowych rozliczeń dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego.

2. Pracami Referatu kieruje Skarbnik, który jest równocześnie Kierownikiem Referatu i głównym księgowym.