W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Skołyszyn

 

Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn

woj. podkarpackie, powiat jasielski

Kontakt:

tel.: 13 449 10 62, 63, 64

fax: 13 449 10 64

adres skrzynki ePUAP: /y3vkxu567p/skrytkaESP

e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

GMINA SKOŁYSZYN

NIP: 685-16-51-203

REGON: 370440382

 

Referat Podatków i Opłat (BP)

Do zakresu działania Referatu ds. podatków i opłat (BP) należą sprawy wymiaru podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poboru i ewidencji księgowej podatków i opłat lokalnych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, orzecznictwa podatkowego, kontroli powszechności i prawidłowego opodatkowania oraz udzielania pomocy w ramach przepisów dotyczących postępowania w sprawach pomocy publicznej i pomocy de minimis.
1.    Zadania Referatu ds. podatków i opłat obejmują w szczególności:
1) przygotowanie sprawozdań z wpływów, zobowiązań i należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi podatku rolnego i leśnego,
2) przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy w zakresie podatków i opłat lokalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatku rolnego i leśnego,
3) analizowanie dochodów gminy w zakresie wpływów z podatków i opłat lokalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatku rolnego i leśnego i przedkładanie Wójtowi wniosków w tym zakresie,
4) naliczanie, pobieranie, ewidencjonowanie i egzekwowanie należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatku rolnego i leśnego oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie,
5) kontrola w zakresie prawidłowości opodatkowania podatkami i opłatami lokalnymi oraz podatkiem rolnym i leśnym,
6) nadzór nad kontrolą dotyczącą opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym prowadzenie rejestru BDO,
7) rozpatrywanie podań o zastosowanie ulg, umorzeń, darowizn, rozkładania na raty w zakresie podatków, opłat,
8) windykacja należności podatkowych,
9) przeprowadzanie postępowań wyjaśniających w sprawach podatkowych;
10) prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży towarów i usług dla potrzeb podatku VAT, w tym sporządzanie miesięcznych deklaracji w zakresie VAT i dokonywanie przelewów w terminach ustalonych przepisami prawa;
11) rozpatrywanie wniosków dotyczących pomocy publicznej oraz pomocy de minimis,
12)  prowadzenie postępowania w sprawie dodatków energetycznych oraz wydawanie w tych sprawach decyzji,
13)  prowadzenie postępowań w sprawie dodatków mieszkaniowych oraz wydawanie w tych sprawach decyzji,
14)  wydawanie kwitariuszy sołtysom , rozliczanie sołtysów z pobranych wpłat i naliczanie im wynagrodzenia (inkaso),
15)  wydawanie zaświadczeń m.in. o stanie majątkowym, zaległości, podatków, wliczanie okresu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy,
16)  realizacja zadań związanych z prowadzeniem spraw z zakresu zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych oraz z przeciwdziałaniem narkomanii,
17)  współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym  Zespołem Interdyscyplinarnym.

2.    Pracami Referatu kieruje Kierownik Referatu.