W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Skołyszyn

 

Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn

woj. podkarpackie, powiat jasielski

Kontakt:

tel.: 13 449 10 62, 63, 64

fax: 13 449 10 64

adres skrzynki ePUAP: /y3vkxu567p/skrytkaESP

e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

GMINA SKOŁYSZYN

NIP: 685-16-51-203

REGON: 370440382

 

Biuro Radców Prawnych (BRP)

Radcy Prawni funkcjonują w ramach Biura Radców Prawnych (BRP). Do zadań Biura należy obsługa i doradztwo prawne dla organów Gminy i jednostek organizacyjnych zgodnie z ustawą o radcach prawnych. 
1. Zadania Biura Radców Prawnych obejmują w szczególności:
1) udzielanie opinii prawnych w zakresie zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz aktami wewnętrznymi: projektów uchwał Rady Gminy, zarządzeń Wójta, projektów umów, pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Wójta, innych oświadczeń woli składanych w imieniu Gminy o skomplikowanym lub niejasnym charakterze prawnym oraz innych spraw przekazanych do zaopiniowania,
2) udzielanie porad i konsultacji prawnych oraz sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady Gminy, Wójta i pracowników Urzędu, 
3) opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów prawnych Rady, Wójta oraz decyzji administracyjnych oraz przygotowanie złożonych projektów w tym zakresie,
4) prowadzenie zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym i innymi organami w sprawach, w których Gmina jest stroną albo uczestnikiem postępowania,
5) prowadzenie szkoleń pracowników Urzędu z zakresu obowiązującego prawa,
6) bieżące elektroniczne informowanie Wójta, Zastępcy Wójta, Sekretarza i Skarbnika oraz poszczególnych komórek organizacyjnych w Urzędzie o zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności Gminy,
7) opiniowanie spraw z zakresu prawa pracy, dotyczącego pracowników Urzędu i dyrektorów/kierowników jednostek organizacyjnych oraz kultury,
8) opiniowanie projektów umów dotyczących inwestycji, prac remontowych, dostawy usług i towarów,
9) opiniowanie skarg, wniosków, petycji wpływających do Urzędu i Rady Gminy Skołyszyn,
10) uczestnictwo w opracowywaniu przez poszczególne jednostki organizacyjne projektów oświadczeń woli w tym umów, ich parafowanie lub opiniowanie w zakresie zgodności z prawem i interesem Gminy.
2. Do zadań Biura Radców Prawnych należy również pomoc w przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego do których stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych pod względem formalno- prawnym, w tym między innymi:
1) współdziałanie z komórkami merytorycznymi w przygotowaniu SIWZ i pozostałej dokumentacji przetargowej,
2) opracowanie projektów umów w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego,
3)doraźna pomoc w pracach komisji przetargowej powoływanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
4) sprawdzanie dokumentów dotyczących zamówień publicznych pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami,
5) opiniowanie podstaw wykluczenia wykonawców i odrzucenia ofert,
6) opiniowanie prawne spraw dotyczących problematyki zamówień publicznych.
3. Pracami Biura Radców Prawnych kieruje koordynator.